Tải bản đầy đủ

Phân tích và chứng minh ý kiến về giọng thơ tâm tình

Phân tích và chứng minh ý kiến về giọng thơ tâm tình, ngọt ngào tha thiết, giọng
của tình thương mến của thơ Tố Hữu
Đề

bài:

Có nhà nghiên cứu khoa học cho rằng: "Một nét đặc sắc của thơ Tố Hữu là có giọng điệu
riêng rất dễ nhận ra. Đó là giọng tâm tình, ngọt ngào tha thiết, giọng của tình thương
mến".
Hãy
phân
tích

chứng
minh
ý
kiến
trên.
Gợi

ý


làm

bài
View more the latest threads:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×