Tải bản đầy đủ (.docx) (8 trang)

Tổng hợp tài liệu học SQL từ cơ bản tới nâng cao

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (298.11 KB, 8 trang )

SQL (Structured Query Languge hay ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là một ngôn ngữ mạnh
mẽ dùng để quản lý dữ liệu. Học SQL bạn sẽ thêm, sửa, xóa dữ liệu dễ dàng
SQL là một công cụ quản lý dữ liệu được sử dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực. Nó là một ngôn ngữ
rất phổ biến để thêm, sửa, xóa và lấy dữ liệu ra từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Nếu bạn
không học về công nghệ thông tin nhưng lại có nhiều dữ liệu cần phải được xử lý, phân tích thì
hãy học SQL vì SQL đơn giản nhưng rất hiệu quả.
SQL bao gồm các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sau: SQL Server, MySQL, MS access, Oracle,
Informix, Sybase, Postgres
Hầu hết tất cả các ngôn ngữ lập trình cấp cao đều có hỗ trợ SQL. Có thể kể ra như MS
Access, MS Visual Basic, MS Visual Foxpro, DB2, DBase, Paradox, Oracle.... Các chương
trình ứng dụng và các công cụ quản trị CSDL cho phép người sử dụng truy nhập tới
CSDL mà không cần sử dụng trực tiếp SQL. Nhưng những ứng dụng đó khi chạy phải sử
dụng SQL.

SQL ngày càng đóng vai trò quan trọng khi mà hiện nay Internet ngày càng phát triển.
SQL thường được sử dụng để tạo ra các trang web động và các trang web này thường có
nội dung được lấy ra từ cơ sở dữ liệu. SQL có thể được dùng như sự kết hợp giữa cơ sở
dữ liệu và trang web. Trong cơ sở dữ liệu trên máy chủ SQL sẽ thực hiện việc truy cập


thông tin và kết quả hiển thị trên trang web khi người dùng yêu cầu. Và SQL cũng là
công cụ để cập nhật thông tin cho CSDL đó.
Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn và có thể sử dụng SQL Server để ứng dụng vào các ngôn
ngữ lập trình có tích hợp, Stanford đã triển khai đào tạo  k hóa h
 
ọc SQL Server .
Nếu trở thành một chuyên gia hàng đầu về quản trị SQL Server, Microsoft SQL Server thì
bạn phải là người biết phát triển và sử dụng trên kiến trúc ứng dụng mới nhất, nền tảng
của Microsoft. Hiểu biết về ERP, CRM, HRM - hệ thống liên quan tới các nghiệp vụ quản
lý doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề kỹ thuật, đề xuất
các giải pháp kỹ thuật và có khả năng phân tích, khảo sát nghiệp vụ và thiết kế hệ


thống,…


Khóa học SQL Server cung cấp cho học viên những kỹ năng cơ bản và kiến thức cần
thiết nhất để cài đặt, cấu hình, quản lý.
Sau khi kết thúc khóa học bạn hoàn toàn có thể: nắm vững các chuẩn Database, Phân
tích, định nghĩa hệ quản trị cơ sở dữ liệu và nắm vững các chức năng của SQL Server,
mô tả các lệnh DML, DDL, DCL trong SQL Server, xác định cơ sở dữ liệu hệ thống và cơ
sở dữ liệu người dùng định nghĩa trong SQL Server và nắm vững các kiểu dữ liệu trong
SQL Server, khả năng Phân tích XML indexes, ràng buộc dữ liệu, nắm vững khái niệm về
View và tạo ra các stored procedures, chức năng lập trình rất mạnh trong SQL Server.


Việc nắm vững những kỹ năng tron SQL Server là một điều vô cùng cần thiết. Tất cả các
công ty như Microsoft, IBM, Oracle về công nghệ đều hỗ trợ việc phát triển ngôn ngữ
này.
Với những chia sẻ trên, bạn đã biết một số khái niệm về tính bảo mật trong SQL Server?
Nếu bạn muốn làm chủ hệ quản lý cơ sở dữ liệu SQL Sever, hãy tham khảo các video
hướng dẫn học SQL cơ bản tới nâng cao từ chuyên gia Stanford nhé.
Bắt đầu học SQL qua video miễn phí bạn cũng có thể thực hành luôn khi theo dõi các
video hướng dẫn đó. Link video: https://goo.gl/sZ9ouy
------STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0936 172 315 - 024. 6275 2212
Website: http://stanford.com.vn/


SQL (Structured Query Languge hay ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là một ngôn ngữ mạnh
mẽ dùng để quản lý dữ liệu. Học SQL bạn sẽ thêm, sửa, xóa dữ liệu dễ dàng
SQL là một công cụ quản lý dữ liệu được sử dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực. Nó là một ngôn ngữ
rất phổ biến để thêm, sửa, xóa và lấy dữ liệu ra từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Nếu bạn

không học về công nghệ thông tin nhưng lại có nhiều dữ liệu cần phải được xử lý, phân tích thì
hãy học SQL vì SQL đơn giản nhưng rất hiệu quả.
SQL bao gồm các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sau: SQL Server, MySQL, MS access, Oracle,
Informix, Sybase, Postgres
Hầu hết tất cả các ngôn ngữ lập trình cấp cao đều có hỗ trợ SQL. Có thể kể ra như MS
Access, MS Visual Basic, MS Visual Foxpro, DB2, DBase, Paradox, Oracle.... Các chương
trình ứng dụng và các công cụ quản trị CSDL cho phép người sử dụng truy nhập tới
CSDL mà không cần sử dụng trực tiếp SQL. Nhưng những ứng dụng đó khi chạy phải sử
dụng SQL.

SQL ngày càng đóng vai trò quan trọng khi mà hiện nay Internet ngày càng phát triển.
SQL thường được sử dụng để tạo ra các trang web động và các trang web này thường có
nội dung được lấy ra từ cơ sở dữ liệu. SQL có thể được dùng như sự kết hợp giữa cơ sở


dữ liệu và trang web. Trong cơ sở dữ liệu trên máy chủ SQL sẽ thực hiện việc truy cập
thông tin và kết quả hiển thị trên trang web khi người dùng yêu cầu. Và SQL cũng là
công cụ để cập nhật thông tin cho CSDL đó.
Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn và có thể sử dụng SQL Server để ứng dụng vào các ngôn
ngữ lập trình có tích hợp, Stanford đã triển khai đào tạo  k hóa h
 
ọc SQL Server .
Nếu trở thành một chuyên gia hàng đầu về quản trị SQL Server, Microsoft SQL Server thì
bạn phải là người biết phát triển và sử dụng trên kiến trúc ứng dụng mới nhất, nền tảng
của Microsoft. Hiểu biết về ERP, CRM, HRM - hệ thống liên quan tới các nghiệp vụ quản
lý doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề kỹ thuật, đề xuất
các giải pháp kỹ thuật và có khả năng phân tích, khảo sát nghiệp vụ và thiết kế hệ
thống,…Khóa học SQL Server cung cấp cho học viên những kỹ năng cơ bản và kiến thức cần
thiết nhất để cài đặt, cấu hình, quản lý.
Sau khi kết thúc khóa học bạn hoàn toàn có thể: nắm vững các chuẩn Database, Phân
tích, định nghĩa hệ quản trị cơ sở dữ liệu và nắm vững các chức năng của SQL Server,
mô tả các lệnh DML, DDL, DCL trong SQL Server, xác định cơ sở dữ liệu hệ thống và cơ
sở dữ liệu người dùng định nghĩa trong SQL Server và nắm vững các kiểu dữ liệu trong
SQL Server, khả năng Phân tích XML indexes, ràng buộc dữ liệu, nắm vững khái niệm về
View và tạo ra các stored procedures, chức năng lập trình rất mạnh trong SQL Server.


Việc nắm vững những kỹ năng tron SQL Server là một điều vô cùng cần thiết. Tất cả các
công ty như Microsoft, IBM, Oracle về công nghệ đều hỗ trợ việc phát triển ngôn ngữ
này.
Với những chia sẻ trên, bạn đã biết một số khái niệm về tính bảo mật trong SQL Server?
Nếu bạn muốn làm chủ hệ quản lý cơ sở dữ liệu SQL Sever, hãy tham khảo các video
hướng dẫn học SQL cơ bản tới nâng cao từ chuyên gia Stanford nhé.
Bắt đầu học SQL qua video miễn phí bạn cũng có thể thực hành luôn khi theo dõi các
video hướng dẫn đó. Link video: https://goo.gl/sZ9ouy
------STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0936 172 315 - 024. 6275 2212
Website: http://stanford.com.vn/×