Tải bản đầy đủ

Dự án Khu xử lý chất thải rắn Huyện Thới Lai (Cần Thơ) Quy hoạch sử dụng đất 0918755356

1/500

DCII-8
+1.380

11.4

m
1cm
5m

DCII-7
+1.200

283
.6m

3107.44

152


.0m

1

10.
0

m
9357.58

1

DCII-6
+1.160

4360.17

2

5759.75
6480.88

1

3

11680.53

5

326
.

5769.32

3

9m

2m

130
.

5

DCII-11
+1.060

0.000

40

2-3

5cm

10cm

25m

50mTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×