Tải bản đầy đủ

Đề thi học kỳ II + Đáp án vật lý 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ: II
MÔN : VẬT LÝ 9
(Năm học 2007- 2008)
I. TRẮC NGHIỆM : (5 Điểm) Chọn câu trả lời đúng nhấ . khoanh tròn đáp án đúng .
Câu 1: Ảnh của vật đặt trong tiêu cự và trước thấu kính hội tụ là;
A. Ảnh thật, cùng chiều C. Ảnh ảo, cùng chiều
B. Ảnh thật, ngược chiều D. Ảnh ảo, ngược chiều
Câu 2: Kính nào dưới đây là thấu kính phân kỳ :
A. Kính cận B. Kính lúp C. Vật kính của máy ảnh D. Kính lão
Câu 3: Ánh sáng gây ra những tác dụng nào dưới đây.
A. Tác dụng nhiệt B.Tác dụng sinh học.
C.Tác dụng quang điện D. Tất cả các đáp án trên
Câu 4. Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nghiệm nào dưới đây?
A.Chiếu một chùm sáng trắng vào gương phẳng
B.Chiếu một chùm sáng trắng vào thấu kính phân kỳ
C.Chiếu một chùm sáng trắng vào thấu kính hội tụ
D.Chiếu một chùm sáng trắng vào lăng kính
Câu 5 Một chùm tia sáng truyền từ không khí vào thủy tinh.Biết góc tới bằng 0
o
, góc khúc
xạ bằng .

A. 0
0
B.45
0
C.60
0
D.90
0
Câu 6: Một kính lúp có độ bội giác G = 6,25 thì tiêu cự của kính lúp đó là :
A f = 4 cm B. f = 8 cm C f = 6cm D. f = 10cm
Câu 7: Một vật PQ(Q nằm trên trục chính) đặt trước TKHT có tiêu cự f = 15 cm và cách
30 cm. Ảnh cách TKHT.
A. 5 cm B. 10 cm C. 15 cm D. 30 cm
Câu 8 : Để giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt trên dây dẫn đi 10000 lần người ta phải
A. Tăng điện trở 100 lần B. Tăng hiệu điện thế 100 lần
C .Giảm điện trở 1000 lần D.Giảm hiệu điện thế 100 lần
Câu 9: Trộn các ánh sáng “ Đỏ , Lục, Lam “ màu thu được là màu .
A . Đỏ B.Vàng C. Xanh D. Trắng
Câu 10: Ngọn đèn màu xanh lục được nhìn qua tấm kính lọc màu đỏ ta sẽ thấy .
A. Màu đỏ B. Màu xanh C. Màu trắng D. Màu gần như đen
II. TỰ LUẬN : ( 5 Điểm)
Câu 1:Em hãy nêu cấu tạo của máy biến thế ? Để giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt trên
dây dẫn người ta phải thay đổi các đại lượng nào? Cách làm nào tiện lợi nhất.
Câu 2:Cho thấu kính hội tụ (L) có tiêu cự f = 20 cm . Vật AB đặt vuông góc với trục chính
(A nằm trên trục chính)và cách thấu kính 30cm . Bằng hình vẽ hãy xác định vị trí và độ
lớn của ảnh .
( Chúc các em làm bài tốt và Giám thị không giải thích gì thêm )
…………..HẾT…………
ĐÁP ÁN : Môn vật lý 9- Năm học 2007-2008
I:. TRẮC NGHIỆM
Câu 1 :
Câu 2 :
Câu 3 :
Câu 4 :
Câu 5 :
C
A
B
D
A


Câu 6 :
Câu 7 :
Câu 8 :
Câu 9 :
Câu 10 :
A
D
B
D
D
II: TỰ LUẬN
Câu 2:
- Hình vẽ B I
A

A O F
B

- Xét tam giác OAB và tam giác OA

B

Có : O
1
= O
2
=> Tam giác OAB đồng dạng tam giác OA

B


A = A

= 90
0


'
OA
OA
=
''
BA
AB
(1)
- Xét tam giác FOI và tam giác FA

B


CÓ : OFI = A

FB

(Đối đỉnh )
FOI = FA

B

= 90
O

=>

FOI đồng dạng

FA

B


Suy ra ;
'
FA
FO
=
''
BA
OI
(2) ( Mà FA

= OA

– FO, OI = AB )
Hay
FOOA
FO

'
=
'
OA
OA
- Từ (1) và ( 2) Suy ra : OA

= 60 cm .
Vậy ảnh cách thấu kính 60 cm
- Độ phóng đại :

'
OA
OA
=
''
BA
AB
=> A

B

= 2 AB
- Vậy ảnh cao gấp 2 lần vật .
1 Điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 1:
- Cấu tạo của máy biến thế :
+ Lõi sắt gồm những lõi sắt mỏng hình khung được ghép cách điện với nhau
+ Hai cuộn dây được quấn trên lõi sắt trên . Cuộn mắc vào nguồn điện xoay
chiều gọi là cuộn sơ cấp ( Gồm n
1
vòng dây ). Cuộn dây thứ hai được mắc vào
vật tiêu thụ điện , được gọi là cuộn thứ cấp ( Gồm n
2
vòng dây ).
- Để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện người ta phải giảm điện
trở hoặc tăng hiệu điện thế .
- Những biện pháp khi thay đổi điện trở và hiệu điện thế là .
+ Để giảm R ta phải tăng tiết diện ,Đây là việc làm hết sức tốn kém, lãng phí .
Dây dẫn nặng hơn cần phải nhiều trụ điện hơn .
+ Phương án tối ưu nhất là tăng hiệu điện thế U nhờ máy biến thế .Phương án
này tăng hiệu điện thế lên n lần thì công suất hao phí giảm n
2
lần .Khi thực
hiện để thay đổi lại dễ dàng hơn .
Vậy biện pháp tối ưu nhất là tăng hiệu điện thế.
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×