Tải bản đầy đủ

Cô bé bán diêmPHÒNG GIÁO DỤC
QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG THCSBC
PHAN BỘI CHÂU
Tạ Thò Kim Liên
Người thực hiện :

Cho biết vài nét về tác giả
Cho biết vài nét về tác giả
truyện ngắn “Cô bé bán diêm”.
truyện ngắn “Cô bé bán diêm”.

Kể tóm tắt truyện “ Cô bé bán
Kể tóm tắt truyện “ Cô bé bán
diêm” .

diêm” .
K
I
E
Å
M

T
R
A

B
A
Ø
I

C
U
Õ


Bài 6

Tiết 22

Văn bản:

I. Đọc và tìm hiểu chú thích
II. Tìm hiểu văn bản
1) Hoàn cảnh của cô bé bán diêm
2) Những mộng tưởng

Quẹt diêm Mộng tưởng Thực tế
Lần 1
Lò sưởi Xó tường lạnh lẽo
Lần 2
Bàn ăn và con
ngỗng quay
Phố xá vắng teo,
lạnh buốt
Lần 3 Cây thông Nô-en Những ngôi sao
trên trời
Lần 4 Gặp bà
Những lần
còn lại
Hai bà cháu bay
vụt lên cao
Họ đã về chầu
thượng đế

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×