Tải bản đầy đủ

giai bai tap trang 128 129 sgk toan 4 luyen tap phep cong phan so tiep

Giải bài tập trang 128, 129 SGK Toán 4: Luyện tập phép cộng
phân số (tiếp theo)
Hướng dẫn giải LUYỆN TẬP– SGK toán 4 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang
128, 129)
BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 128/SGK Toán 4)
Tính (theo mẫu)
Mẫu:

Ta có thể viết gọn như sau:

Đáp án:
Các em có thể tính như sau:
a)

b)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


c)
BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 128/SGK Toán 4)

Tính chất kết hợp:
Viết tiếp vào chỗ chấm:

Khi cộng một tổng hai phân số với phân số thứ hai, ta có thể cộng phân số thứ nhất
với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.
Đáp án:
Các em điền như sau:

Như vậy, Khi cộng một tổng hai phân số với phân số thứ hai, ta có thể cộng phân
số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 129/SGK Toán 4)
Một hình chữ nhật có chiều dài 2/3m, chiều rộng 3/10m. Tính nửa chu vi của hình
chữ nhật đó.
Nhắc lại lý thuyết:
Muốn tính chu vi của hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng được tổng
rồi nhân 2.
Vậy nên, nửa chu vi của hình chữ nhật bằng tổng chiều dài cộng chiều rộng.
Đáp án:
Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×