Tải bản đầy đủ

Thông báo thay đổi lịch thi HSG vòng 2

ubnd huyện vĩnh bảo
phòng giáo dục và Đào tạo
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 58/TB-PGDĐT
Vĩnh Bảo, ngày 23 tháng 02 năm 2009
Thông báo
Đổi lịch thi học sinh giỏi vòng hai: 9 bộ môn văn hoá cơ bản.
Kính gửi: Các ông (bà) Hiệu trởng các trờng THCS
Phòng Giáo dục - Đào tạo Vĩnh Bảo xin thông báo tới các trờng THCS về việc
thay đổi Lịch thi học sinh giỏi vòng hai: 9 bộ môn văn hoá cơ bản (Toán, Lý, Hoá,
Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh).
Theo lịch cũ (đợc ghi trong Lịch công tác tháng 02/2009 của Phòng GD-ĐT
Vĩnh Bảo): các bộ môn này sẽ thi vòng hai vào sáng ngày 01/3/2009.
Do có một số việc đột xuất, đặc biệt là cha lấy đợc đề vòng 2 của Sở GD-ĐT, vì
vậy nay xin đổi lại thời gian thi vòng 2 nh sau: Thi vào 13 giờ ngày 03/3/2009 (thứ
ba) , địa điểm tại tr ờng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm ; Chấm thi vào sáng 04/3/2009;
Công bố kết quả (đội tuyển chính thức) vào chiều ngày 04/3/2009 trên mạng Internet;
Chiều ngày 05/3/2009 (thứ năm) tiếp tục tập huấn học sinh giỏi vòng 2 các bộ môn
này, địa điểm tại trờng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Vì vậy ngoài việc Ban giám hiệu trờng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ đạo giáo

viên chủ nhiệm các đội tuyển thông báo tới học sinh các đội, Phòng GD-ĐT đề nghị
Ban giám hiệu các trờng cần kịp thời thông báo tới các học sinh của trờng mình trong
đội dự tuyển của huyện đợc biết và thực hiện theo đúng lịch đã đợc thay đổi trên.
KT.Trởng phòng
Phó trởng phòng
(đã ký)
Nơi nhận:
- Nh KG;
- Lu: VT.
Phạm Xuân Hng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×