Tải bản đầy đủ

giao án 4 cột Vật Lý 10 NC Cả năm 2007-2008

Trường THPT chun Lê Q Đơn. Tổ Lý - KTCN
Giáo án vật lý 10NC
Ngày soạn: 19/10/2008
CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Ti ết 19: LỰC - TỔNG HP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Phát biểu khái niệm lực, hợp lực.
- Phát biểu các bước xác đònh hợp lực của các lực đồng quy và phân tích một lực thành
các lực thành phần có phương xác đònh.
2. Kỹ năng:
Vận dụng giải các bài tập về tổng hợp và phân tích lực.
3. Thái độ:
Nghiêm túc trong học tập và đóng góp xây dựng bài mới.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Xem lại những kiến thức đã học về lực mà HS đã học lớp 6 và 8
- Chuẩn bò dụng cụ thí nghiệm về quy tắc hình bình hành.
2. Học sinh:
Xem lại khái niệm về lực đã học ở lớp 6, biểu diễn lực bằng một đoạn thẳng có hướng

học ở lớp 8.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. Hoạt động mở đầu
1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số (1’)
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Đặt vấn đề: (2’) Ở lớp 8, chúng ta đã tiếp cận khái niệm lực. Hơm nay, chúng ta
sẽ tìm hiểu quy tắc thay thế nhiều lực bởi một lực tương đương, thay thế một lực
bởi nhiều lực tương đương.
B. Hoạt động tiếp cận bài mới
Thời
lượng
Trợ giúp của giáo
viên
Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Nhắc lại khái niệm về lực
7’
- Đặt câu hỏi yêu cầu
HS nhắc lại kiến thức
về lực.
- Nhận xét câu trả lời
và nhấn mạnh tác
- Phát biểu khái niệm về
lực.
- Đọc phần 2 SGK. Xem
hình H 13.1.
1. Nhắc lại về lực:
• Lực là đại lượng đặc
trưng cho tác dụng của vật này
lên vật khác, kết quả là truyền
gia tốc cho vật hoặc làm vật bị
biến dạng.
Trang 1
GV: Lê Thị Kim Anh Năm học: 2008-2009
Trường THPT chun Lê Q Đơn. Tổ Lý - KTCN
Giáo án vật lý 10NC
dụng của lực.
- Yêu cầu HS quan
sát hình 13.1 và chỉ rõ
lực mà quả dọi tác
dụng lên dây treo và


dây treo tác dụng lên
quả rọi.
- Nhận xét câu trả lời.
- Yêu cầu HS quan
sát hình 13.2 và xác
đi
̣
nh lư
̣
c do hai canơ
ta
́
c du
̣
ng. Liê
̣
u co
́
thê
̉
thay thê
́
hai lư
̣
c na
̀
y

̀
ng lư
̣
c tương đương
đươ
̣
c khơng?

- Vẽ lực mà dây treo tác
dụng lên quả rọi.
- Quan sát hình 13.2 và
trả lời câu hỏi
• Lực được mô tả bằng
một vectơ :
- Gốc của vectơ là điểm
đặt của lực.
- Phương của vectơ là
phương của lực.
- Chiều của vectơ là chiều
của lực.
- Độ dài của vectơ là số đo
độ lớn của lực.
Hoạt động 2: Tổng hợp lực
23’
- u cầu HS phát
biểu khái niệm tổng
hợp lực
- Mơ tả và làm thí
nghiệm biểu diễn hình
13.3 cho học sinh
Bước 1: Ta buộc đầu
A của sợi dây chun
vào điểm cố đònh, sau
đó ta tác dụng hai lực
F
1
và F
2
vào đầu O
của sợi dây chun để
cho dây chun căng tới
một vò trí AO nhất
đònh bằng cách cho
hai lực kế kéo 2 sợi
dây buộc vào đầu O
của dây chun.
- Bước 2: Dùng phấn
ghi lại vò trí AO của
dây chun.
- Bước 3: Nhìn vào
lực kế và đọc các số
chỉ của lực kế.
- Bước 4: Nhìn vào
- HS dựa vào SGK phát
biểu
- HS xem và lắng nghe
2.Tổng hợp lực
• Tổng hợp lực là thay
thế nhiều lực tác dụng đồng
thời vào một vật bằng một lực
có tác dụng giống hệt như tác
dụng của toàn bộ những lực
ấy.
a) Thí nghiệm
- Bố trí thí nghiệm như hình
vẽ SGK.
- Dưới tác dụng của hai lực
đồng quy
1
F


2
F

, sợi dây
chun bò căng ra.
- Ghi lại vò trí AO của dây
chun và độ lớn các vectơ
F

1

F

2
.
- Thay
F

1

F

2
bằng một
lực duy nhất
F


làm sợi dây
chun trở lại đúng vò trí AO tức
là lực
F


gây ra tác dụng
giống hệt
F

1

F

2
. Lực
F


là hợp lực của
F

1

F

2
.
- Nối ngọn của
F


với ngọn
của
F

1

F

2
, ta nhận
Trang 2
GV: Lê Thị Kim Anh Năm học: 2008-2009

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×