Tải bản đầy đủ

Giai toan bang cach lap pt bac 2

Hệ thống các bài tập ôn tập Toán 9
Giải toán bằng cách lập phơng trình

Bài 1. Một ô tô đi trên qu ng đã ờng dài 260km. Khi đi đợc 120km ôtô tăng vận tốc thêm 10km và đi hết qu ng đã ờng còn lại. Tính vận tốc ban đầu của
ôtô biết rằng thời gian đi hết qu ng đã ờng là 4 giờ.
Bài 2. Một chiếc thuyền máy đi xuôi dòng 11km rồi đi ngợc dòng 15km. Thời gian đi ngợc dòng nhiều hơn thời gian đi xuôi dòng là 15 phút. Tính
vận tốc thực của thuyền biết rằng vận tốc dòng nớc là 7km/h.
Bài 3. Một xí nghiệp muốn sản xuất 5000 sản phẩm trong một thời gian qui định, do đó phải huy động công nhân tăng thêm 2 sản phẩm mỗi ngày
nên không chỉ vợt thời gian một ngày mà còn vợt 48 sản phẩm. Tính số sản phẩm dự định sản xuất một ngày.
Bài 4. Một phòng họp có 360 ghế ngồi đợc xếp thành từ hàng và số ghế ở mỗi hàng đều bằng nhau. Nếu số hàng tăng 1 và số ghế ở mỗi hàng
cũng tăng thêm một thì trong phòng sẽ có 400 ghế. Hỏi phòng họp có bao nhiêu hàng ghế và mỗi hàng có bao nhiêu ghế?
Bài 5. Một chiếc thuyền khởi hành từ bến sông A. Sau đó 5giờ 20 phút một chiếc ca nô chạy từ bến sông A đuổi theo và gặp chiếc thuyền tại một
điểm cách bến A 20km. Hỏi vận tốc của thuyền biết rằng canô chạy nhanh hơn thuyền 12km/h.
Bài 6. Một nhóm thợ đặt kế hoạch sản xuất 3000 sản phẩm. Trong 8 ngày đầu họ thực hiện đúng mức đề ra, những ngày còn lại họ đ vã ợt mức mỗi
ngày 10 sản phẩm, nên đ hoàn thành kế hoạch sớm 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm?ã
Bài 7. Một bể đựng nớc có hai vòi: vòi A đa nớc vào, vòi B tháo nớc ra. Vòi A từ khi nớc cạn tới khi nớc đầy (có đóng vòi B) lâu hơn 2 giờ so với vòi
B tháo nớc từ khi bể đầy tới lúc cạn nớc (có đóng vòi A). Khi bể nớc chứa một phần ba thể tích của nó nếu ngời ta mở cả hai vòi thì sau 8 giờ bể cạn
hết nớc. Hỏi sau bao nhiêu giờ riêng vòi A có thể chảy đầy bể? Hỏi sau bao nhiêu giờ riêng vòi B có thể tháo hết nớc trong bể?
Bài 8. Một đội công nhân xây dựng hoàn thành một công trình với 420 ngày công thợ. H y tính số ngã ời của đội biết rằng nếu đội vắng 5 ngời thì số
ngày để hoàn thành công việc sẽ tăng thêm 7 ngày.
Bài 9. Hai đội bóng bàn của trờng Thái Thịnh và trờng Ams thi đấu giao hữu. Biết rằng mỗi đấu thủ của trờng Thái Thịnh phải lần lợt thi đấu gặp các

đấu thủ của trờng Ams một trận và tổng số trận đấu gấp hai lần tổng số đấu thủ của hai đội. Tìm số đấu thủ của hai đội biết rằng trờng Thái Thịnh
nhiều hơn trờng Ams 3 ngời.
Bài 10. Một ngời đi xe đạp từ A đến B trong một thời gian đ định. Khi còn cách B 30km, ngã ời đó nhận thấy cứ giữ nguyên vận tốc cũ thì sẽ chậm
30 phút, nếu tăng vận tốc thêm 5km một giờ thì sẽ tới B sớm so với dự định nửa giờ. Tính vận tốc của ngời đi xe đạp đ đi lúc đầu.ã
Bài 11. Một ngời đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Sau đó một thời gian, một ngời đi xe máy cũng xuất phát từ A với vận tốc 30km/h và nếu
không có gì thay đổi sẽ đuổi kịp ngời đi xe đạp tại B. Nhng sau khi đi đợc nửa qu ng đã ờng AB, ngời đi xe đạp giảm bớt vận tốc 3km/h nên hai ngời
gặp nhau tại C cách B 10 km. Tĩnh qu ng đã ờng AB.
Bài 12. Hai đội công nhân làm chung trong 3 ngày đợc
26
11
công việc. Nếu mỗi đội làm riêng thì đội thứ nhất làm xong công việc trớc đội thứ hai
2 ngày. Xác định thời gian để mỗi đội làm riêng xong công việc.
Bài 13. Một trang sách có 700 chữ. Do phải đăng một bài báo có 756 chữ trên một trang nên công nhân nhà in phải xếp thêm một dòng và mỗi
dòng sắp xếp thêm một chữ. Tính số chữ ban đầu trên mỗi dòng.
Bài 14. Một chiếc thuyền đi trên dòng sông dài 60km. Thời gian đi xuôi dòng ít hơn thời gian đi ngợc dòng là 1 giờ. Tính vận tốc đi xuôi dòng biết
rằng vận tốc xuôi dòng lớn hơn vận tốc ngợc dòng là 5km/h.
Bài 15. Qu ng đã ờng AB dài 200km. Cùng một lúc một xe tải khởi hành từ A đi về B và một xe con khởi hành từ B đi về A. Sau khi hai xe gặp nhau,
xe tải phải đi thêm 3 giờ nữa mới tới B. Biết vận tốc xe con là 20 km/h, tính vận tốc mỗi xe.
Bài 16. Hai đội công nhân cùng làm chung một công việc. Thời gian để đội I làm một mình xong công việc ít hơn thời gian để đội II làm một mình
xong công việc đó là 4 giờ. Tổng hai thời gian này gấp 4,5 lần thời gian hai đội cùng làm chung để xong công việc đó. Hỏi mỗi đội nếu làm một
mình thì phải bao lâu mới xong.
Bài 17. Hai ôtô khởi hành cùng một lúc tại hai tỉnh A và B, đi ngợc chiều nhau với vận tốc không đổi. Xe I đi từ A đến B rồi quay lại A còn xe II đi từ
B về A rồi trở về B. Hai xe gặp nhau lần đầu tiên tại một điểm cách A là 40km và gặp nhau lần thứ 2 tại một điểm cách B là 10km. Tính khoảng
cách AB biết hai xe di chuyển ngợc chiều nhau.
Bài 18. Một buổi tổng kết thi đua có 55 đại biểu tham dự. Lúc đầu các đại biểu đợc chia ngồi đều trên các ghế dài (mỗi ghế có số đại biểu ngồi nh
nhau). Về sau, có thêm 3 chiếc ghế dài nữa nên bây giờ mỗi ghế ngồi bớt đi một đại biểu và chiếc ghế cuối cùng chỉ có 3 đại biểu ngồi. Hỏi ban
đầu có bao nhiêu ghế dài?
Bài 19. Có hai bình nớc: Bình I chứa 18 lít nớc, bình II chứa10 lít nớc. Nếu rót bình I sang cho đầy bình II thì lợng nớc còn lại trong bình I chỉ bằng
3
1
thể tích của nó. Nếu rót từ bình II sang cho đầy bình I thì lợng nớc còn lại trong bình II chỉ bằng
5
1
thể tích của nó. Tính thể tích của mỗi
bình?
Bài 20. Hai ôtô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 165 km đi ngợc chiều nhau; sau 1 giờ 30 phút thì gặp nhau. Tính vận tốc
của mỗi xe biết rằng thời gian xe I chạy hết qu ng đã ờng AB nhiều hơn thời gian xe II chạy hết qu ng đã ờng AB là 33 phút.
Bài 21. Hai địa điểm A và B cách nhau 150km. Xe I khởi hành từ A đi về B, sau đó 40 phút xe II khởi hành từ B đi về A với vận tốc nhỏ hơn vận tốc
xe I là 10km/h. Biết hai xe gặp nhau khi xe I đi đợc một qu ng đã ờng gấp đôi qu ng đã ờng xe II đ đi. Tính vận tốc mỗi xe biết vận tốc của chúngã
không nhỏ hơn 30km/h.
-Biên soạn nội dung: Thầy Nguyễn Cao C ờng- 0904.15. 16.50

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×