Tải bản đầy đủ

Toán 4 HOT _ Rút gọn phân số


trường tiểu học xuân đài năm học
2006 - 2007
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
về tham dự hội giảng cấp tiểu học Huyện Xuân trường
Năm học 2006 - 2007
Môn toán lớp 4
Email: tieuhocxuandai@gmail.com

ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng:
6 :
15
15 :
2
6
=
=
5
6 :
15
15 :

2
6
=
=
5
3
3
48 :
16
16 :
48
=
=
8
48 :
16
16 :
6
48
=
=
2
8
8

Toán
Rút gọn phân số
a/ Cho phân số
10
15
.
Tìm phân số bằng phân số
10
15
nhưng có tử số và mẫu số bé hơn.
Ta có thể làm như sau :
Ta thấy 10 và 15 đều chia hết cho 5. Theo tính chất cơ bản của phân số ta có :
10
15
15 : 5


=
3
10 : 5
=
Vậy
.
3
2
2
=
15
10
Nhận xét :
* Tử số và mẫu số của phân số
2
3
15
10
đều bé hơn tử số và mẫu số của phân số
15
* Hai phân số
10

3
2
bằng nhau.
Ta nói rằng : Phân số
15
2
3
10
đã được rút gọn thành phân số
Có thể rút gọn phân số để được phân số có tử số và mẫu số bé đi mà
phân số mới vẫn bằng phân số đ cho.ã
Thứ ba ngày 30 tháng 01 năm 2007

Ví dụ 1 : Rút gọn phân số
8 : 2
6 : 2
4
3
8
6
.
8
6
Ta thấy : 6 và 8 đều chia hết cho 2,
nên
4
3
4
3
=
=
3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên phân số
Không thể rút gọn được nữa.
Là phân số tối giản
Và phân số
.
4
3
8
6
đã được rút gọn thành phân số tối giản
Ta nói rằng : Phân số
Toán
Rút gọn phân số
Thứ ba ngày 30 tháng 01 năm 2007

Ví dụ 2 :
Rút gọn phân số
1
9 : 9
9
.
= =
27
9
54 : 2
18 : 2
54
18
.
54
18
Ta thấy : 18 và 54 đều chia hết cho 2, nên
9 và 27 đều chia hết cho 9, nên
.
= =
3
27 : 9
27
1 và 3 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1, nên
=
1
54
18
3
1
Là phân số tối giản.
Vậy
3
.
Toán
Rút gọn phân số
Thứ ba ngày 30 tháng 01 năm 2007

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×