Tải bản đầy đủ

Đề và đáp án KT HK I các lớp 6,7,8

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2004 – 2005
------------------
MÔN : SINH HỌC - LỚP : 6
THỜI GIAN : 45 phút (không kể phát đề)
( Học sinh làm bài trực tiếp vào đề thi )
A-PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Câu 1 : ( 3 điểm)
Nhiệm vụ của thực vật học là gì ?
Câu 2 : (2 điểm)
Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?
Mô là gì ? Kể tên một số loại mô thực vật ?
Câu 3: (2 điểm )
Hô hấp là gì ? Vì sao hô hấp có ý nghóa quan trọng đối với cây ?
B- PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ ( a , b , c , d ) chỉ ý trả lời đúng trong các câu sau đây :
Câu 1 : Rễ cây hút nước nhờ vào bộ phận :
a- Miền tăng trưởng . b- Miền chóp rễ.
c- Miền bần . d- Các lông hút .
Câu 2 : Thân cây dài ra là do :
a- Sự lớn lên và sự phân chia tế bào .

b- Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn .
c- Chồi ngọn và chồi nách .
d- Phần gốc sát với rễ .
Câu 3 : Bộ phận nào của cây làm nhiệm vụ vận chuyển nước và muối khoáng:
a- Vỏ và ruột b - Ruột.
c- Mạch rây và mạch gỗ. d- Mạch gỗ và ruột .
Câu 4 : Lá gồm những thành phần chính sau :
a- Phiến lá và bẹ lá. b- Cuống lá và bẹ lá.
c- Phiến lá và cuống lá. d- Bẹ lá và gân lá.
Câu 5 : Sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên có những hình thức sau :
a- Sinh sản bằng thân bò,sinh sản bằng thân rễ. b- Sinh sản bằng rễ,rễ củ .
c- Sinh sản bằng lá. d- Gồm a , b và c .
Câu 6 : Hoa lưỡng tính là loại hoa :
a- Có nhò và nhụy trên cành 1 hoa .
b- Gồm đủ các bộ phận : đài,tràng nhò,nhụy xếp trên đế hoa .
c- a vàb đều sai .
d- a và b đều đúng .
- Hết –
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2004 – 2005
MÔN : SINH HỌC – LỚP : 6
A. PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm)
Câu 1 : ( 3 điểm)
- Nghiên cứu tổ chức cơ thể cùng các đặc điểm hình thái,cấu tạo, các hoạt động sống
của thực vật . ( 1 điểm )
- Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực
vật khác nhau . ( 1 điểm )
- Tìm hiểu vai trò của thực vật trong thiên nhiên và trong đời sống con người.Trên
cơ sở đó tìm cách sử dụng hợp lí,bảo vệ,phát triển và cải tạo chúng . ( 1 điểm )
Câu 2 : (2 điểm)
Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu sau :
Vách tế bào ( chỉ có ở tế bào thực vật ),màng sinh chất,chất tế bào,nhân và một
số thành phần khác : không bào, lục lạp … ( 1 điểm )
Mô là nhóm tế bào có hình dáng,cấu tạo giống nhau,cùng thực hiện một chức năng
riêng.Mô thực vật :Mô phân sinh ngọn,mô mềm,mô nâng đỡ .... (1 điểm )
Câu 3 : ( 2 điểm)
Hô hấp là qúa trình cây lấy khí ôxi để phân giải chất hữu cơ tạo ra năng lượng cung
cấp cho hoạt động sống ,đồng thời thải ra khí cacbônic và hơi nước . ( 1 điểm )
Vì tất cả các cơ quan của cây đều tham gia hô hấp. các cơ quan có hô hấp được,cây
mới phát triển bình thường . ( 1 điểm )
B. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )


1- d ( 0,5 đ )
2- b ( 0,5 đ )
3- c ( 0,5 đ )
4- c ( 0,5 đ )
5- d ( 0,5 đ )
6- c ( 0,5 đ )
- Hết -

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2004 – 2005
------------------
MÔN : SINH HỌC - LỚP : 7
THỜI GIAN : 45 phút (không kể phát đề)
( Học sinh làm bài trực tiếp vào đề thi )
A- PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm)
Câu 1 : ( 3 điểm)
Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào ?
Vì sao mưa nhiều giun đất lại chui lên mặt đất ?
Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào ?
Câu 2 : (2 điểm)
Nhện sống ở đâu ? Hoạt động chủ yếu vào thời gian nào ?
Tại sao gọi nhện có kiểu “ tiêu hoá ngoài ” ?
Câu 3 : (2 điểm )
Tại sao gọi sự thụ tinh ở cá chép là sự thụ tinh ngoài ?
Tại sao trong sự thụ tinh ngoài số lượng trứng cá chép đẻ ra lại lớn ?
B- PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ ( a , b , c ) chỉ ý trả lời đúng trong các câu sau đây :
Câu 1: Thủy tức thuộc nhóm động vật nào:
a- Động vật phù phiêu .
b- Động vật sống bám .
c- Động vật ở đáy.
Câu 2 : Sán lông thải các chất cặn bả trong cơ thể qua đâu :
a- Lỗ miệng .
b- Thành cơ thể .
c- Hậu môn .
Câu 3 : Sự trao đổi khí ở trai sông thực hiện ở đâu :
a- Phổi.
b- Mang.
c- Tế bào cơ thể .
Câu 4 : Bộ phận giúp giun đất điều chỉnh cơ thể khi di chuyển là :
a- Thành cơ thể.
b- Lưng .
c- Thể xoang .
Câu 5 : Tim hô hấp bằng :
a- Phổi .
b- Mang .
c- Ống khí .
Câu 6 : Cá chép là loại động vật :
a- Thấp nhiệt .
b- Hằng nhiệt .
c- Biến nhiệt . - Hết -
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2004 – 2005
MÔN : SINH HỌC – LỚP : 7
A.PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm)
Câu 1 : ( 3 điểm)
- Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống trong đất :
+ Cơ thể dài, thuôn hai đầu . ( 0,25 điểm )
+ Các đốt phần đầu có thành cơ phát triển . ( 0,25 điểm )
+ Có các vòng tơ để làm chỗ dựa khi chui rúc trong đất . ( 0,25 điểm )
+ Tiết ra chất nhày,da trơn . ( 0,25 điểm )
- Khi mưa nhiều giun đất chui lên mặt đất vì giun hô hấp bằng da nước ngập làm cơ
thể, chúng không hô hấp được . ( 1 điểm )
- Lợi ích của giun đất đối với trồng trọt là : làm tơi xốp đất tạo điều kiện cho không
khí thấm vào đất .Làm tăng độ màu mỡ cho đất do phân và chất bài tiết ở cơ thể giun
thải ra . ( 1 điểm )
Câu 2 : (2 điểm)
Nhện sống ở cạn nơi hang hốc rậm rạp,hoạt động chủ yếu về đêm . ( 1 điểm )
Gọi nhện có kiểu “ tiêu hóa ngoài ” vì khi con mồi sa lưới nhện tiết dòch tiêu hóa
vào cơ thể mồi phân giải thành dòch rồi mới hút trở lại vào cơ thể . ( 1 điểm )
Câu 3 : ( 2 điểm)
Sự thụ tinh ở cá chép gọi là sự thụ tinh ngoài vì : sự thụ tinh diễn ra ngoài cơ thể cá
trong môi trường nước . ( 0,5 điểm )
Trong sự thụ tinh ngoài số lượng trứng do cá chép cái đẻ ra lớn vì thụ tinh ngoài tỉ
lệ tinh trùng gặp trứng để thụ tinh ít và sư thụ tinh xảy ra ở môi trường nước không được
an toàn do làm mồi cho kẻ thù .Điều kiện môi trường nước có thể không phù hợp với sự
phát triển của trứng như nhiệt độ,nồng độ ôxi thấp . ( 1,5 điểm )
B.PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )
1- b ( 0,5 đ )
2- a ( 0,5 đ )
3- b ( 0,5 đ )
4- c ( 0,5 đ )
5- b ( 0,5 đ )
6- c ( 0,5 đ )
- Hết -
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2004 – 2005
MÔN : SINH HỌC - LỚP : 8
THỜI GIAN : 45 phút (không kể phát đề)
( Học sinh làm bài trực tiếp vào đề thi )
A-PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm)
Câu 1 : ( 3 điểm)
Viết sơ đồ truyền máu , nêu nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu ?
Theo em phong trào hiến máu nhân đạo có tác dụng gì ?
Câu 2: : ( 2 điểm)
Hô hấp là gì ? hô hấp có vai trò gì đối với cơ thể sống ?
Hút thuốc lá có hại như thế nào cho hệ hô hấp ?
Câu 3 : ( 2 điểm )
Nêu sự khác nhau giữa đồng hóa và dò hóa .
Đồng hóa dò hóa có mối quan hệ với nhau như thế nào ?
B- PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ ( a , b , c , d ) chỉ ý trả lời đúng trong các câu sau đây :
Câu 1 : Một cung phản xạ gồm các yếu tố :
a- Cơ quan thụ cảm,cơ quan phản ứng b- Nơron hướng tâm,trung gian,li tâm .
c- a và b đúng d- a và b sai .
Câu 2 : Loại xương nào sau đây có chứa tủy đỏ :
a- Xương ngắn b- Xương dài ở trẻ em .
c- Xương dẹt d- Tất cả đều đúng .
Câa3 : Nguyên nhân của sự mỏi cơ :
a- Làm việc qúa sức b- Lượng ôxi cung cấp thiếu .
c- Lượng cacbonic trong máu qúa cao d- Biên độ co cơ giảm .
Câu 4 : Đặc điểm nào sau đây không có ở hồng cầu :
a- Hình đóa b- hai mặt lõm .
c- Nhân phân thùy d- Chứa huyết sắc tố Hb .
Câu 5 : Thành phần cấu tạo của máu :
a- Huyết tương,hồng cầu,bạch cầu . b- Huyết tương,hồng cầu,bạch cầu,tiểu cầu.
c- Tiểu cầu,nước mô,bạch huyết . d- Huyết tương,bạch cầu,prôtêin .
Câu 6 : Sự thông khí bình thường ở phổi được thực hiện nhờ sự hoạt động của bộ phận nào :
a- Lồng ngực b- Cơ hoành .
c- Các cơ hô hấp d- a và b đúng .
- Hết -

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×