Tải bản đầy đủ

Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn cả năm

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Đoàn trờng THPT Mạc Đĩnh Chi Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----
Thanh Quang, ngày 20 tháng 05 năm 2006.
Báo cáo
Tổng kết hoạt động của đoàn trờng
năm học 2005-2006
I- Mục tiêu nhiệm vụ năm học:
1. Tiếp tục đổi mới nội dung và phơng thứ hoạt động nhằm nâng cao chất lợng đoà viên.
Thực hiện tốt chơng trình rèn luyện đoàn viên.
2. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" chào mừng các ngày lễ lớn, chuẩn bị
hành trang cho tuổi trẻ bớc vào thời kỳ mới.
3. Xây dựng môi trờng học tập rèn luyện toàn diện cho đoàn viên thanh niên phát huy
truyền thống đạo đức, nếp sống văn hoá góp phần vào sự phát triển chung của nhà trờng
và toàn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên sẵn sàng tham gia
các hoạt động cộng đồng.
II- Đặc điểm tình hình và ph ơng h ớng năm học :
1. Đặc điểm tình hình:
Đoàn trờng có 22 chi đoàn trong đó có 01 chi đoàn giáo viên và 21 chi đoàn học
sinh đều là hệ A, trờng vẫn còn học 2 buổi nên thời gian hoạt động còn bị co hẹp.
Đợc sự quan tâm chu đáo, nhiệt tình của chi bộ Đảng, Đoàn các cấp và sự ủng hộ

nhiệt tình của các thầy cô giáo và các đoàn viên thanh niên, đặc biệt là có sự phối hợp
của Ban quản sinh nên các hoạt động có sự chuyển biến rõ nét.
2. Phơng hớng năm học:
- Tăng cờng công tác giáo dục chính trị t tởng bằng các nghị quyết của Đảng,
Đoàn, xây dựng nếp sống xã hội chủ nghĩ, đặc biệt giáo dục truyền thống cách mạng,
đẩy mạnh các phong trào học tập rèn luyện thiết thực góp phần nâng cao chất lợng toàn
diện phục vụ tích cực những yêu cầu cấp bách của toàn xã hội.
- Cải tiến hình thức sinh hoạt chi đoàn nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, tập hợp
thanh niên.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức học 6 bài học chính trị giành cho thanh
niên, nghe thời sự và các hoạt động văn hoá, TDTT, tăng cờng giáo dục truyền thống,
vận động xây dựng trờng học không có tệ nạn xã hội.
- Nâng cao chất lợng đoàn viên và tổ chức Đoàn cơ sở.
III- Những hoạt động đã thực hiện :
1. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn trờng khoá XXVII.
2. Phát động đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi vẽ tranh về loài gấu.
3. Phát động đoàn viên, thanh niên thực hiện phong trào " Làm cho thế giới sạch
hơn".
4. Phát động đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi " Chúng em phòng chống
ma tuý".
5. Tổ chức thành công lớp cảm tình Đoàn chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
6. Động viên các đoàn viên là giáo viên tham gia thao giảng cấp trờng ( Đạt 02
giải nhất, 02 giải nhì ).
7. Phát động thi đua giờ, ngày và tuần đạt điểm tốt và đạt kết quả tốt trong học
tập chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
8. Tổ chức thi đấu thể thao cho đoàn viên, thanh niên toàn trờng chào mừng
ngày nhà giáo Việt Nam.
9. Phát động thi đua "Sống, chiến đấu và học tập theo theo gơng Bộ đội Cụ Hồ"
chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
10. Tặng 10 bộ quần áo mới cho ngời cao tuổi huyện.
11. Hoàn thành công trình thanh niên theo kế hoạch hoạt động của BCH Đoàn
trờng năm học 2005-2006.
12. Tặng 10 phần quà đối với các cán bộ giáo viên có thân nhân là liệt sỹ và các Bà mẹ
Việt Nam anh hùng trong 8 xã khu vực phía bắc của huyện.
13. Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và lập thành tích chào mừng 75 năm
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2006).
14. Tổ chức lớp cảm tình Đoàn và phát thẻ Đoàn viên.
15. Phát động 100% đoàn viên, thanh niên tham gia mua xổ số xây dựng Trung tâm
VH-TT Thanh niên.
16. Phát động các đợt làm vệ sinh môi trờng tại 2 khu trờng học (khu cũ và mới),


vờn cây lu niệm và đoạn đờng tự quản.
17. Tổ chức văn nghệ.
18. Tổ chức thi khéo tay.
19. Tổ chức thi đấu thể thao.
20. Tổ chức cắm trại.
21. Tổ chức mít tinh kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
22. Phát động đợt thi đua chào mừng 116 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
IV- Kết quả đạt đ ợc :
1. Đối với học sinh:
* Kết quả năm học của toàn tr ờng :
- Về học tập: Giỏi: 0,2% (2 học sinh).
Khá: 50,9% (532 học sinh), trong đó có 20 em đạt Tiên tiến xuất sắc.
TB: 47,9% (500 học sinh).
Yếu: 1,0% (10 học sinh).
- Về đạo đức: Tốt: 52,0% (543 học sinh).
Khá: 38,6% (403 học sinh).
TB: 8,1% ( 85 học sinh).
Yếu: 1,3% (14 học sinh).
* Kết quả các kì thi học sinh giỏi các cấp:
+ Cấp tỉnh:
- 01 giải nhì môn giải toán trên máy tính Casio.
- 02 giải ba: Môn ngoại ngữ và giải toán trên máy tính Casio.
- 04 giải khuyến khích ở các môn: Sinh học, Lịch sử, Ngữ văn.
+ Cấp tr ờng :
Có hơn 300 học sinh tham gia ở các khối lớp.
- 24 giải nhất.
- 48 giải nhì.
- 96 giải ba.
* Về chất l ợng đoàn viên :
95% tốt, khá.
5% trung bình (không có yếu, kém).
Chi đoàn vững mạnh: 85% (18 chi đoàn).
Chi đoàn khá: 25% (3 chi đoàn).
Kết nạp hơn 100 đoàn viên (2 đợt).
Xây dựng 01 công trình TN trị giá gần 10.000.000
đ
.
* Các hoạt động khác:
- 100% chi đoàn tham gia các hoạt động nh: Thi khéo tay, thi văn nghệ, thi đấu thể thao,
cắm trại.
- 100% đoàn viên thanh niên tham gia viết bài về phòng chống ma tuý.
- 100% đoàn viên thanh niên ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông.
- 100% đoàn viên tham gia các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn nh: Ngày nhà giáo
Việt Nam, Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh, .....
2. Đối với chi đoàn giáo viên:
- 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao.
- Tham gia 2 đợt thao giảng cấp trờng: 8 đv/8 đv đạt giỏi với tổng số điểm 18,55.
- Có 8 đv đợc Sở GD-ĐT đánh giá, xếp loại Khá và 6 đv xếp loại Trung bình trong đợt
thanh tra toàn diện của Sở GD-ĐT.
- Có 7 đv tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm chiếm 30 %. (Cha có kết quả xếp loại của
Sở GD-ĐT).
- Có 4 đv tham gia bồi dỡng đội tuyển học sinh giỏi, gồm: Phớc, Ngân
B
, Hách và Ngọc.
Nơi nhận : T/M BCH Đoàn trờng
- Chi bộ Đảng (Để báo cáo).
- BTV Huyện đoàn (Để báo cáo).
- Lu V.P .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×