Tải bản đầy đủ

Bài 51: Phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiệnTR NG THCS PHAN TAÂY HOÀƯỜ

Ki m tra baøi cuõể

Caâu hoûi:
Câu 1: Trình bày cấu tạo của tai?
Câu 2: Trình bày cơ chế thu nhận
sóng âm?

TIẾT 54
PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ
PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN
BÀI 52:

BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ
PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN
I. Phản xạ có điều kiện và phản xạ không
điều kiện


STT
Ví dụ
Phản xạ không
điều kiện
Phản xạ có
điều kiện
1
4
5

Tay chạm phải vật nóng,
rụt tay lại
Đi nắng, mặt đỏ gay, đổ mồ
hôi
Qua ngã tư thấy đèn đỏ vội
dừng lại
Trời rét, môi tím tái, người
run, sởn gai ốc
Gió mùa đông bắc về, Nghe
tiếng gió rít qua khe cửa
chắc trời lạnh lắm, tôi vội
mặc áo len đi học
Chẳng dại gì mà đùa với
lửa
2
3
6
X
X
X
X
X
X

BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ
PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN
I. Phản xạ có điều kiện và phản xạ không
điều kiện
- Phản xạ không điều kiện là phản xạ
sinh ra đã có, không cần phải học tập.
- Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình
thành trong đời sống cá thể, là kết quả của
quá trình học tập rèn luyện.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×