Tải bản đầy đủ

Mùa xuân nho nhỏI. Giíi thiÖu t¸c gi¶ - t¸c phÈm
1. T¸c gi¶
- Thanh H¶i (1930 - 1980)
- Quª: Phong §iÒn Thõa Thiªn HuÕ.–
- Lµ nhµ th¬ c¸ch m¹ng.
2. T¸c phÈm.
Bµi th¬ ®­îc s¸ng t¸c th¸ng 11- 1980.
Khi t¸c gi¶ ®ang n»m trªn gi­êng bÖnh.

II. Đọc tìm hiểu chung bài thơ.
1. Đọc chú thích.
Thể thơ 5 chữ, nhịp điệu và giọng điệu của bài thơ
biến đổi theo mạch cảm xúc.
- Khổ 1: Giọng đọc say sưa trìu mến.
- Khổ 2 - 3: Nhịp nhanh, hối hả và phấn chấn.
- Khổ 4-5-6: Giọng tha thiết, trầm lắng.
2. Mạch cảm xúc.
- Cảm Xúc về mùa xuân của thiên nhiên, đất trời.(khổ 1)
-

Cảm Xúc về mùa xuân của đất nước. (khổ 2 + 3)
-
Tâm niệm của nhà thơ. (khổ 4+5)
- Lời ca ngợi quê hương đất nước.(khổ 6)

IIi. Phân tích
1. Cảm xúc về mùa xuân của thiên nhiên, đất trời.
- Dòng sông xanh.
- Bông hoa tím biếc.
- Tiếng chim chiền chiện.
Tràn đầy sức sống, không
gian rộng, màu sắc tươi
thắm, âm thanh vang vọng.
Từng giọt long lanh rơi,
Tôi đưa tay tôi hứng.
Nhà thơ say sưa, ngây ngất, rung động trước cảnh đất trời
vào xuân.
giọt
hứng

2. Cảm xúc về mùa xuân của
đất nước, con người Việt Nam.
-
Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy quanh lưng.
chiến đấu bảo vệ tổ
quốc.
Lộc

-
Mùa xuân người ra đồng.
Lộc trải dài nương mạ
lao động xây dựng đất nư
ớc.
Lộc giắt
Lộc trải
biểu trưng cho mùa xuân
con người đem mùa xuân
đến mọi nơi trên đất nước.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×