Tải bản đầy đủ

hình ảnh minh họa tính tương đối của chuyển động


kiểm tra bài cũ.
C2: Chuyển động cơ học là gì ? Làm thế nào để biết được
một vật chuyển động hay đứng yên so với vật khác?
-Trả lời:
+ Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo
thời gian.
+ Muốn biết được một vật có chuyển động hay không ta phải ta phải so
sánh xem vị trí của nó có thay đổi so với vật khác theo thời gian hay không .
!

kiểm tra bài cũ .
C1:Em hãy cho biết, hệ quy chiếu là gì?
-Trả lời: Hệ quy chiếu là một hệ gồm:
+ Một hệ trục toạ độ gắn vào vật mốc.
+ Một mốc thời gian.
+ Một đồng hồ dùng để đo thời gian.
!

kiểm tra bài cũ.
C3: Quỹ đạo chuyển động là gì? Trong thực tế các em

hay gặp những dạng nào?
-Trả lời:
+ Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một
đường nhất định. Đường đó gọi là quỹ đạo của chuyển động.
+ Trong thực tế thường gặp: Đường thẳng; đường cong; đường
tròn
!

cách tính độ lớn của véc tơ tổng.
C4: Cho đẳng thức sau:
cba +=
-Trả lời:
+ TH1: a = b + c
!
a
Nêu cách tính độ lớn của véc tơ
trong các trường hợp:
+ Hai véc tơ thành phần cùng phương cùng chiều.
+ Hai véc tơ thành phần cùng phương ngược chiều.
+ Hai véc tơ thành phần vuông góc nhau.
+ TH2:
cba =
+ TH3: a
2
= b
2
+ c
2
Trong đó: a, b, c lần lượt là độ lớn của các véc tơ tương ứng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×