Tải bản đầy đủ

CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG


ooo
ooo

Trường THPT Lý Thường Kiệt
Trường THPT Lý Thường Kiệt
Lớp 10CB
Lớp 10CB
2
2
Gv thực hiện
Gv thực hiện
:
:
Trần Quang Đức
Trần Quang Đức
Kính chào quý thầy cô
Kính chào quý thầy cô
Tổ Vật Lý
Tổ Vật Lý


Tiết
Tiết


25.
25.


BÀI TOÁN V
BÀI TOÁN V


CHUYỂN
CHUYỂN
ĐỘNG NÉM NGANG
ĐỘNG NÉM NGANG

Máy bay phải thả hàng cứu trợ từ vị
Máy bay phải thả hàng cứu trợ từ vị
trí nào để hàng rơi đúng mục tiêu?
trí nào để hàng rơi đúng mục tiêu?

Chiến sĩ bắn đại bácphải bắn với góc bao
Chiến sĩ bắn đại bácphải bắn với góc bao
nhiêu thì đạn bay trúng mục tiêu ?
nhiêu thì đạn bay trúng mục tiêu ?
Ta chỉ
Ta chỉ


xét chuyển động ném đơn giản nhất là
xét chuyển động ném đơn giản nhất là
ném ngang
ném ngang

I. Khảo sát chuyển động ném ngang
I. Khảo sát chuyển động ném ngang
1.
1.
Ch
Ch
ọn hệ tọa độ
ọn hệ tọa độ
x
y
M
y
M
x
O
h
0
v

P

Cần phải chọn hệ trục toạ độ như
thế nào để xác định chuyển động
của vật ?
0
v

P

0
v

P

0
v

P

0
v

Chuyển động của vật được phân tích
thành những chuyển động nào?
0
v

- Chọn trục Ox hướng theo
0
v

0
v

0
v

- Chọn trục Oy hướng theo
P

2.Phân tích CĐ ném ngang

M
Chuyển động của M
x
, M
y
gọi là
các cđ thành phần của vật M
------------------
-----------
M
x
M
y
------------------------------------
M
y
----------------------------------------------
Mặt đất
Slide 8

3.Xác định các chuyển động thành
3.Xác định các chuyển động thành
phần
phần
a.Các pt chuyển động của t/p
a.Các pt chuyển động của t/p
M
M
x
x
theo trục O
theo trục O
x
x
là:
là:
b. Các pt chuyển động của
t/p M
y
theo trục Oy là :
Hãy áp dụng định luật II Newton để tìm
a
x
?
a
x
= 0
a
y
= g
Hãy cho biết tính chất chuyển động
của M
x


?
v
x
= v
0
v
y
= gt
Phương trình chuyển động của t/p M
x ,
như thế nào?
x = v
0
t
y = 1/2 gt
2
2
1
Hãy áp dụng định luật II Newton để tìm
a
y
?
Phương trình chuyển động của t/p M
y ,
như thế nào?
Hãy cho biết tính chất chuyển động
của M
y


?
Slide 9

Xét chuyển động của thành phần
Xét chuyển động của thành phần
trên Ox
trên Ox
O
x
M
x
v
0
y
Tính chất chuyển động của t/p M
x
là gì ?Áp dụng Định Luật II Newton theo trục Ox
xác định gia tốc của t/p M
x
?
Phương trình chuyển động của t/p M
x
được xác
định như thế nào ?
Slide 5
Slide 5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×