Tải bản đầy đủ (.ppt) (24 trang)

CHỦ ĐỀ 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (836.55 KB, 24 trang )


Chủ đề 1:
ý nghĩa, tầm quan trọng
của việc chọn nghề có cơ sở khoa học

I) Nguyên tắc chọn nghề:
Câu hỏi 1: Hãy kể tên những nghề mà em biết. Yêu
cầu đối với người lao động.
Nghề làm vườn: yêu cầu phải kiên trì,
tỉ mỉ, yêu thiên nhiên, cây cối, khéo
tay, có óc sáng tạo...
Nghề giáo viên: yêu cầu phải nói năng
lưu loát, có tình yêu thương trẻ em, có
khả năng truyền đạt kiến thức cho ngư
ời khác...

Nghề điện dân dụng:
Nghề điện dân dụng: yêu cầu phải có ý
thức kỷ luật, tôn trọng các nguyên tắc
về an toàn điện, khéo tay cẩn thận, có
óc quan sát...
Nghề y:
Nghề y: yêu cầu phải cẩn thận, có lòng
thương người, có khả năng suy luận
đúng bệnh, có phương pháp chữa bệnh
tốt nhất
Ngành công nghệ thông tin:
Ngành công nghệ thông tin: yêu cầu
phải có óc sáng tạo, năng động, có khả
năng làm việc theo nhóm


Ngoài ra, còn có rất rất nhiều nghề như: kĩ sư,
công nhân, kiến trúc sư, kinh tế, các ngành nghề thủ
công... Mỗi nghề lại có những cầu khác nhau đối với
người lao động.
Câu hỏi 2: Em thích nghề nào trong số những
nghề mà em và các bạn vừa kể? Tại sao em thích nghề
đó?
Câu hỏi 3: Theo em, với khả năng, sức khoẻ và
điều kiện của mình, em làm được nghề nào? Cũng câu
hỏi như vậy với một người bạn của em?

Một số nghề đang đựơc ưa chuộng như:
Câu hỏi 4: Theo em, hiện nay nghề nào được ưa
chuộng? Nghề nào nhiều việc làm? Nghề nào đang mai một ở
địa phương, trong cả nước?
Công nghệ thông tin
Kiến trúc sư

Bác sĩ
Nghề điện dân dụng
Tài chính ngân hàng
Kỹ thuật ứng dụng

Một số nghề đang bị mai một dần:
Nghề trồng hoa ở làng Ngọc Hà

Lµm giÊy
C¸c nghÒ thñ c«ng
truyÒn thèng: §an
qu¹t, ®an nãn...


Câu hỏi 5: Vậy trong một thế giới rất phong phú như
thế, làm thế nào để chọn được một nghề phù hợp với mình?
Ta phải dựa trên những nguyên tắc nào để lựa chọn nghề?

Xem Thêm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×