Tải bản đầy đủ

Giải bài tập trang 157 SGK Toán 4: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Giải bài tập trang 157 SGK Toán 4: Ứng dụng của tỉ lệ bản
đồ
Hướng dẫn giải bài Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3,
trang 157/SGK Toán 4)
ÔN LẠI LÝ THUYẾT
Trên bản đồ tỉ lệ : 1 : 1000000, quãng đường Hà Nội – Hải Phòng đo được 102
mm. Tìm độ dài thật của quãng đường Hà Nội – Hải Phòng.
Quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài là:
102 x 1000000 = 120000000 (mm)
102000000 mm = 102 km
Đáp số: 102 km
Nhận xét : Độ dài thật bằng độ dài thu nhỏ trên bản đồ nhân với mẫu số của tỉ
lệ bản đồ.
BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 157/SGK Toán 4) Viết số thích
hợp vào chỗ chấm :

Đáp án:
Học sinh lần lượt viết vào chỗ chấm như sau:
1000000 cm; 45000 dm; 100000 mm
BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 157 SGK Toán 4) Trên bản đồ tỉ
lệ 1 : 200, chiều dài phòng học lớp em đo được 4cm. Hỏi chiều dài thật của căn

phòng đó là bao nhiêu mét?
Đáp án:
Chiều dài thật của phòng học là:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


4 x 200 = 800 (cm)
800 cm = 8m
Đáp số: 8m
Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 157/SGK Toán 4)
Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2500000, quãng đường thành phố Hồ Chí Minh – Quy
Nhơn đo được 27cm. Tìm độ dài thật quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh
– Quy Nhơn.
Đáp án:
Quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh – Quy Nhơn dài là:
27 x 2500000 = 67500000 (cm)
67500000 cm = 675 km
Đáp số: 675 km

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×