Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra GDCD 7 (bài số 1 đề lẻ)

Trờng THCS Quảng Tiến đề kiểm tra 1 tiết - bài số 1
Học kỳ I - Môn GDCD - Lớp 7
Thời gian làm bài 45 phút
............ *** ............
Họ và tên: ...................................... Lớp ....... SBD .......... Phòng ............

I- Trắc nghiệm:
Câu 1: (2đ). Những câu tục ngữ sau, câu nào nói về đoàn kết, tơng trợ? (Hãy
đánh dấu x vào ô vuông mà em cho là đúng).
1. Bẻ đũa chẳng bẽ đợc cả nắm.
2. Tốt gỗ hơn tốt nớc sơn.
3. Chung lng đấu cật.
4. Đồng cam cộng khổ.
5. Cây ngay không sợ chết đứng.
7. Lời chào cao hơn mâm cỗ.
8. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.
Câu 2: (2,5đ). Yêu thơng con ngời là nh thế nào? Vì sao phải yêu thơng con ng-
ời?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 3: (2,5đ). Tìm những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về lòng yêu thơng
con ngời?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Điểm Lời nhận xét của giáo viên
Đề lẻ
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
II- Tự luận:
Câu 4: (3đ). Em đã làm gì để tỏ lòng biết ơn các thầy cô đã dạy dỗ em? Đã bao
giờ em để thầy cô giáo phiền lòng về mình cha?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..............................................................................................................................

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×