Tải bản đầy đủ

Kế hoạch triển khai trường học thân thiện học sinh tích cực trường THCS Maọh khê II

KẾ HOẠCH
Triển khai phong trào thi đua
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013
Trường THCS Mạo Khê II
---------------

Thực hiện chỉ thị số 40/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về
phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường
phổ thông giai đoạn 2008-2013;
Thực hiện kế hoạch số 30/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo và kế hoạch số /KH-SGDĐT ngày 25/8/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng
Bình về việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực” trong các trường phổ thông năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013;
Thực hiện công văn số /SGD&ĐT ngày 25/8/2008 của Sở GD&ĐT Quảng
Ninh về việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
Trường THCS Mạo Khê II xây dựng Kế hoạch triển khai năm học 2008-2009 và
giai đoạn 2008-2013 như sau:

I/ Nội dung:
1. Tổ chức phổ biến 2 mục tiêu, 5 yêu cầu, 5 nội dung của phong trào thi đua “Xây

dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo nội dung Chỉ thị tới tất cả cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.
2. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn đội trường triển khai phong trào thi đua “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong toàn trường.
3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo các nội dung đã được nêu trong
Chỉ thị.
4. Tự đánh giá theo các nội dung của phong trào thi đua trong năm học 2008-2009
và định kỳ trong các năm tiếp theo để đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo công nhận, khen
thưởng.
5. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện sau mỗi năm học để điều chỉnh và tiếp
tục thực hiện trong những năm tiếp theo, năm 2013 sẽ tổ chức tổng kết phong trào thi đua
theo kế hoach chung của phòng GD&ĐT Đông Triều.
II/ Tổ chức thực hiện:
1. Tổ chức thảo luận về Chỉ thị của Bộ trưởng, Kế hoạch triển khai của tỉnh và của
ngành, xây dựng kế hoach tham gia của trường, thời gian và nội dung tuyên truyền.
2. Thành lập Ban chỉ đạo của trường do Hiệu trưởng quyết định trước ngày 5 tháng
9 năm 2008.
3. Xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể của trường nhằm thực hiện từng nội dung,
có sự tham gia của Công đoàn, Đội Thiếu niên TPHCM, phân công cụ thể cho cán bộ, giáo
viên chủ trì hoặc phối hợp trong các hoạt động của phong trào thi đua.
4. Phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực” trong Lễ Khai giảng năm học 2008-2009.
5. Tiếp tục thực hiện “Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường”
(số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT), trong đó cụ thể hóa các qui tắc ứng xử giữa các thành viên
trong nhà trường.
6. Tổ chức hoạt động tuyên truyền để các cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh
học sinh, cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tham gia xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực.
7. Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng môi trường giáo
dục lành mạnh, an toàn cho học sinh, bảo đảm về cơ sở vật chất cho nhà trường, đáp ứng
các tiêu chí của trường học thân thiện, học sinh tích cực.
8. Báo cáo Kế hoạch triển khai với phòng GD&ĐT trước ngày 25/9/2008. Báo cáo
tổng kết đánh giá 1 năm thực hiện phong trào thi đua trước ngày 30/5/2009.
III/ Kế hoạch năm học 2008-2009:
Tập trung giải quyết các vấn đề sau:
1. Tiến hành khảo sát thực trạng hệ thống nhà vệ sinh để có kế hoạch sửa chữa, bảo
đảm vệ sinh học đường, bố trí người dọn dẹp, vệ sinh thường xuyên, đáp ứng nhu cầu sinh
hoạt của học sinh, cán bộ, giáo viên.
2. Nhận chăm sóc nhà bia tưởng niệm thị trấn Mạo Khê và tổ chức tham quan, tìm
hiểu các giá trị văn hóa của các di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng ở địa phương (Tổ chức


tham quan Đền Sinh, Yên Đức ).
3. Đưa trò chơi dân gian hoặc các hoạt động vui chơi tích cực khác vào trường học.
4. Xây dựng phong trào điểm.
Nội dung cụ thể:
1. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

- Phấn đấu hoàn thiện quy hoạch tổng thể khuôn viên trường, tăng cường hoàn
thiện khu giáo dục thể chất cho giáo dục toàn diện.
Bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, chăm sóc cây xanh, vườn hoa cây cảnh, thoáng
mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế hợp với lứa tuổi học sinh.
-Tổ chức để học sinh trồng cây vào dịp đầu xuân (Có vườn cây riêng) và chăm sóc
vườn hoa cây cảnh thường xuyên (Chăm sóc vườn cây công trình măng non, câu lạc bộ
màu xanh).
-Có đủ nhà vệ sinh được đặt ở vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, được giữ
gìn vệ sinh sạch sẽ.
-Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công
trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân. Không viết, vẽ bậy lên bàn nghế, tường
nhà, không ăn kẹo cao su trong khu vực trường, không làm tổn hại cây cảnh trong vườn
trường.
2. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi học sinh và giúp các em tự tin trong học
tập.
-Thầy cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công
nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần , tích cực, chủ
động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh. Khuyến khích
soạn giáo án bằng máy tính, tuy nhiên phải có phần rút kinh nghiệm sau mỗi tiết học.
-Học sinh được khuyến khích đề xuất sáng kiến và cùng thầy cô giáo thực hiện các
giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao.
-Thầy cô giáo và học sinh tập trung công sức, trí tuệ nhằm nâng cao chất lượng mũi
nhọn, tăng số lượng học sinh giỏi toàn diện, học sinh đạt giải văn hoá và tăng tỷ lệ thi đỗ
tốt nghiệp THCS, số lượng học sinh đỗ vào THPT công lập Hoàng Quốc Việt hạn chế số
lượng học sinh yếu kém.
3. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh:
-Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và
kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm.
-Rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khỏe, kỷ năng phòng chống tai nạn giao
thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác.
-Rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hóa, chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo lực và
các tệ nạn xã hội.
4. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh:
-Tổ chức các hoạt đông văn nghệ, thể thao một cách thiết thực nhân các phong trào
thi đua hướng về các ngày lễ lớn trong năm học. Các buổi sinh hoạt đầu tuần Đội thiếu
niên trường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, trả lời câu hỏi về các chủ đề của tháng, năm học,
khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh.
-Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với
lứa tuổi học sinh nhân dịp tổ chức các ngày Lễ kỷ niệm trong năm học (Tổng phụ trách đội
cần phối hợp với các tổ chuyên môn cần có kế hoạch cụ thể cho từng đợt thi đua và có
ngân hàng câu hỏi).
5. Giáo viên, học sinh tham gia chăm sóc nhà bia tưởng niệm thị trấn Mạo Khê, góp phần
làm cho nghĩa trang sạch đẹp hơn nhằm tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì
sự nghiệp Cách mạng. (Công đoàn và Đoàn đội kết hợp tổ chức). Qua đó giáo dục truyền
thống uống nước nhớ nguồn, biết trân trọng thành quả của công cuộc xây dựng quê hương,
đất nước. Tuyên truyền về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước qua các buổi sinh
hoạt đầu tuần.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×