Tải bản đầy đủ

Bài phát biểu Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính

1

BÀI PHÁT BIỂU
Của lãnh đạo Huyện ủy tại Lễ Khai giảng lớp Trung cấp
lý luận chính trị - hành chính, khóa 2016 – 2017, tại huyện Krông Buk

- Kính thưa..................................................................................................................................................................................
……………………....................................................................................................……………………………………………..............
……………….....................................................................................................…………………………………………………..............

- Thưa quý vị đại biểu!
- Thưa các đồng chí!
Thực hiện Thông báo số 277-TB/TU, ngày 03 tháng 03 năm 2016 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk “Về việc đồng ý chủ trương mở lớp Trung cấp lý luận
chính trị - hành chính hệ tại chức năm 2016 tại huyện Krông Búk”. Hôm nay,
Huyện uỷ Krông Buk phối hợp với Sở Nội Vụ và Trường chính trị tỉnh long trọng
tổ chức Lễ Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức,
khoá 2016 – 2017, tại huyện Krông Buk. Thay mặt Thường trực Huyện ủy, tôi
nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu và 60 đồng chí học viên của 7 Đảng ủy xã về
dự Lễ Khai giảng. Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.
Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!
Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên. Cán bộ,
đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở phải có kế hoạch thường
xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn và năng
lực hoạt động thực tiễn. Kết quả học tập lý luận chính trị là một trong những tiêu
chuẩn để xem xét, đánh giá, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, đảng
viên ở cơ sở.
Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền thường xuyên quan
tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên
nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và dự nguồn ở cơ sở; gắn với nhiệm vụ xây dựng
Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm đáp ứng yêu
cầu trong thời kỳ mới. Góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội Đảng các cấp đã đề ra và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn
diện.
Kính thưa quý vị đại biểu!
Thưa các đồng chí!
Được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Trường chính trị tỉnh đã tạo điều
kiện mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, khóa 2016 –
2017, tại huyện Krông Buk cho cán bộ chủ chốt và dự nguồn ở cơ sở của huyện.
Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để không ngừng nâng cao trình độ và năng lực


2

công tác cho đội ngũ cán bộ, đồng thời giảm bớt những khó khăn cho học viên
trong quá trình học tập.
Để khóa học đạt kết quả tốt, tại Lễ Khai giảng tôi đề nghị:
- Đối với Trường Chính trị tỉnh: Thường trực Huyện ủy rất mong nhận
được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của nhà Trường trong công tác đào tạo, quản
lý lớp. Học viên được nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập. Ngoài ra, nhà Trường thường xuyên thông tin cho Thường trực
Huyện ủy lịch học và các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế học tập để phối hợp
quản lý và xử lý đảm bảo cho khóa học thật nghiêm túc và có chất lượng.
- Đối với các giảng viên của Trường chính trị tỉnh: Về giảng dạy tại
huyện là một trong những khó khăn với các đồng chí, nhất là về cơ sở vật chất,
phương tiện đi lại… Rất mong các đồng chí khắc phục khó khăn, tăng cường đổi
mới phương pháp giảng dạy; chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực, tăng
cường đối thoại; quán triệt và thực hiện phương châm lý luận liên hệ với thực tiễn,
học đi đôi với hành; lựa chọn kiến thức phù hợp với từng đối tượng, thiết thực với
nghiệp vụ công tác ở cơ sở.


- Đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện: Phối hợp chặt chẽ với
Trường Chính trị tỉnh, Ban Cán sự lớp trong quá trình tổ chức, quản lý lớp học;
chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để phục vụ cho công tác dạy và học đạt kết quả
cao.
- Đối với các đồng chí học viên:
+ Các đồng chí là cán bộ chủ chốt và dự nguồn ở cơ sở, trong quá trình học
tập phải xác định rõ động cơ học tập đúng đắn, phải xây dựng cho mình kế hoạch
và phương pháp học tập khoa học, có sự nghiên cứu chuyên sâu; mạnh dạn phát
biểu, thảo luận khi lên lớp, cùng với giảng viên làm rõ các vấn đề về lý luận và
thực tiễn.
+ Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế học tập và rèn luyện của nhà
trường; thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đào tạo của khóa học, tiếp thu tốt kiến
thức do giáo viên truyền đạt. Tăng cường vai trò tự quản, ý thức trách nhiệm kết
hợp giữa việc học trên lớp với tự học, tự nghiên cứu tài liệu, tranh thủ trao đổi học
tập kinh nghiệm. Vận dụng những kiến thức cơ bản đã học vào thực tế công việc
của cơ quan, đơn vị.
+ Xây dựng tập thể lớp học đoàn kết, thống nhất, gắn bó; tôn trọng cán bộ,
giảng viên nhà Trường; tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Trường phát
động. Cuối khóa học đảm bảo 100% học viên đều đạt yêu cầu.
+ Sau các đợt học, các đồng chí phải nhanh chóng bắt tay ngay vào công tác
chuyên môn tại đơn vị, đồng thời cần tranh thủ dành thời gian cho việc nghiên cứu
các vấn đề có liên quan tới nội dung, chương trình học tập, không để kiến thức bị
mai một sau mỗi đợt học. Kết quả học tập và rèn luyện trong quá trình tham gia
học tập là một trong những cơ sở đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ
trong năm của từng học viên tại đơn vị công tác.


3

+ Trong thời gian các đồng chí tham gia học tập, Thường trực Huyện ủy sẽ
chỉ đạo các địa phương, đơn vị chấp hành nghiêm túc kế hoạch đào tạo, hạn chế
thấp nhất việc phân công công tác đối với cán bộ, công chức được cử đi học, tránh
làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Đồng thời, các trường hợp vi phạm nội
quy, quy chế học tập sẽ được xử lý nghiêm khi nhà trường thông báo về huyện.
Một lần nữa, thay mặt Thường trực Huyện ủy tôi xin chân thành cám ơn Sở
Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện mở lớp Trung cấp lý luận
chính trị - hành chính, hệ tại chức, khóa 2016 – 2017, tại huyện Krông Buk cho đội
ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở của huyện nhà, mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp
tục nhận sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của các đồng chí.
Cuối cùng tôi xin gửi đến quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí học
viên lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×