Tải bản đầy đủ

Mùa xuân nho nhỏ





c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù tiÕt häc


- Thanh Hải (04/11/1930 - 15/12/1980).
- Vừa là nhà thơ vừa là chiến sĩ, từng tham gia hai cuộc kháng
chiến chống Pháp, chống Mĩ của dân tộc.
- Là một trong những nhà thơ tiêu biểu của văn chương cách
mạng Miền Nam thời chống Mĩ.
- Thơ Thanh Hải chân chất, bình dị, đôn hậu và chân thành.
Mùa xuân
Văn bản
I. Đọc - hiểu chú thích :
1. Tác giả :
nho nhỏ





(Thanh Hải)


- Một số tập thơ tiêu biểu :
+ Những đồng chí trung kiên (1962).
+ Huế mùa xuân (Tập 1:1970 ; Tập 2:1975).
+ Dấu võng Trường Sơn (1977).
+ Mưa xuân đất này (1982).

2. Tác phẩm :
- Viết tháng 11 năm 1980, không bao lâu trước khi nhà thơ qua đời.
- Năm 1980 : Đất nước ta đang trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn.
II. Đọc - hiểu văn bản :
1. Cấu trúc văn bản :
? Theo em, phương thức biểu đạt chính của bài thơ là gì ?
A. Tự sự. B. Miêu tả. C. Biểu cảm. D. Nghị luận.
C.Biểu cảm
- Cảm xúc về mùa xuân của thiên nhiên
- Cảm xúc về mùa xuân của đất nước
- Tâm nguyện của nhà thơ.
I. Đọc - hiểu chú thích :
1. Tác giả :
Mùa xuân
Văn bản
nho nhỏ




(Thanh Hải)


I. Đọc - hiểu chú thích :
1. Tác giả :
2. Tác phẩm :
II. Đọc - hiểu văn bản :
1. Cấu trúc văn bản :
hai phần
Phần 1 : Từ đầu đến ..."Cứ đi lên phía trước": Cảm xúc của tác giả


trước mùa xuân thiên nhiên, đất nước.
Phần 2 : Còn lại : Tâm nguyện của tác giả.
2. Nội dung văn bản :
a. Cảm xúc của tác giả về mùa xuân thiên nhiên, đất nước :
Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng.
Mùa xuân
Văn bản
nho nhỏ




(Thanh Hải)


2. Nội dung văn bản :
a. Cảm xúc của tác giả về mùa xuân thiên nhiên, đất nước :
Hình ảnh
dòng sông xanh
bông hoa tím biếc
con chim chiền chiện hót vang trời
Mùa xuân
Văn bản
nho nhỏ




(Thanh Hải)
I. Đọc - hiểu chú thích :
1. Tác giả :
2. Tác phẩm :
II. Đọc - hiểu văn bản :
1. Cấu trúc văn bản :


- Bức tranh mùa xuân đẹp, tươi tắn, trong sáng, bình dị, đầy sức sống.
- Cảm xúc say sưa, ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời lúc vào xuân.
Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy trên lưng
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trải dài nương mạ
Tất cả như hối hả
Tất cả như xôn xao...
Đất nước bốn ngàn năm
Vất vả và gian lao
Đất nước như vì sao
Cứ đi lên phía trước.
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng.
Mùa xuân
Văn bản
nho nhỏ




(Thanh Hải)
2. Nội dung văn bản :
a. Cảm xúc của tác giả về mùa xuân thiên nhiên, đất nước :
I. Đọc - hiểu chú thích :
1. Tác giả :
2. Tác phẩm :
II. Đọc - hiểu văn bản :
1. Cấu trúc văn bản :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×