Tải bản đầy đủ

Dinh luat phan xa anh sang

Kiểm tra
Kiểm tra
1. Nêu đặc điểm của gương phẳng?
2. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng, xác định tia phản xạ trong
hình vẽ dưới đây?
S
I
N
45
0
1. Đặc điểm của gương phẳng: Có bề mặt phẳng,nhẵn, có khả
năng cho ảnh các vật đặt trước nó.
2. Định luật phản xạ ánh sáng:
Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường
pháp tuyến của gương tại điểm tới.
Góc phản xạ bằng góc tới.
S

I
N
45
0
R
45
0

Tiết 5. bài 5.
Tiết 5. bài 5.
ảnh của một vật tạo bởi gương
ảnh của một vật tạo bởi gương
phẳng
phẳng
I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng
II. Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng
Ghi nhớ
III. Vândụng
Mục tiêu bài học
Hướng dẫn học tập

Thí nghiệm 1:
Lắp gương phẳng vào giá, đặt lên mặt phẳng làm thí nghiệm
theo đườngMN, đặt một quả pin trước tấm kính trên đường
vuông góc với MN. Quan sát ảnh trong gương.
Đưa màn hứng ảnh ra sau gương.
ảnh này có hứng được trên màn không?
Ta có thể kết luận gì về ảnh của một vật tạo bởi
gương phẳng?
ảnh của một vật tạobởi gương phẳng không hứng được trên
màn ảnh.
ảnh không hứng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo.
I. Tình chất của ảnh tạo bởi gương phẳng
I. Tình chất của ảnh tạo bởi gương phẳng

I. Tình chất của ảnh tạo bởi gương phẳng
I. Tình chất của ảnh tạo bởi gương phẳng
Thí nghiệm 2:
Thay gương phẳng bằng tấm kính, đặt lên đường MN trên mặt
phẳng làm thí nghiệm, đặt quả pin 1 trước tấm kính trên đư
ờng vuông góc với MN. Quan sát ảnh trong tấm kính. Đặt quả
pin 2 vào vị trí ảnh quả pin 1.
So sánh độ lớn của ảnh quả pin 1 và quả pin 2?
Ta có thể kết luận gì về độ lớn của ảnh của một
vật tạo bởi gương phẳng?
Độ lớn của ảnh của một vật tạo bới gương phẳng bằng độ lớn
của vật.
Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của vật không?

I. Tình chất của ảnh tạo bởi gương phẳng
I. Tình chất của ảnh tạo bởi gương phẳng
Thí nghiệm 3:
Làm tiếp thí nghiệm 2: Dùng bút đánh dấu điểm A ở sát quả
pin 1 trên đường vuông góc với MN (phía gần gương), đánh
dấu điểm A ở sát quả pin 2 trên đường vuông góc với MN
(phía gần gương). Gọi I là giao của MN và AA. Dùng thước đo
khoảng AI và AI.
So sánh AI và AI?
Ta có thể kết luận gì về khoảng cách từ ảnh
đến gương và khoảng cách từ vật đến gương?
Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến
gương.
Khoảng cách từ ảnh đến gương có quan hệ thế
nào với khoảng cách từ vật đến gương?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×