Tải bản đầy đủ

GDCD 7 Bài 1 tiết 2

Trường THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11. GV: Nguyễn Văn Phong.
Ngày dạy: 29.11.2007
Tiết chương trình: tiết 14.
§7: THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ
TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ CỦA NHÀ NƯỚC.
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Về kiến thức.
- Hiểu được vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần ở VN.
2. Về kỹ năng.
- Phân biệt được các thành phần kinh tế quan trọng ở địa phương.
- Xác định trách nhiệm của mỗi công dân trong việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở
Việt Nam.
3. Về thái độ.
- Tin tưởng, ủng hộ đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần của Đảng và Nhà nước..
- Tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, phù hợp với điều kiện của gia đình và khả năng
của bản thân.
B. NỘI DUNG .
1. Trọng tâm của bài.
- Vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước.
2. Kiến thức cần lưu ý.
- Nhà nước thực thi vai trò quản lí kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ

và công bằng XH. Song, công bằng XH không phải là sự cào bằng về lợi ích giữa các thành
viên trong cộng đồng. Trong nền kinh tế thị trường, do tác động phân hóa của quy luật giá trị,
tất yếu có sự chênh lệch về lợi ích. Vấn đề đặc ra là để thực hiện công bằng XH, Nhà nước
thông qua các chính sách kinh tế - xã hội điều tiết và thông qua phân phối lại để sao cho
khoảng cách về lợi ích được hợp lí – một khoảng cách vừa có tác dụng kích thích làm giàu hợp
pháp, vừa không dẫn đến phát sinh sự đối lập giai cấp giữa các thành viên trong cộng đồng
dân tộc.
C. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC.
- Phương pháp nêu vần đề kết hợp với phương pháp thuyết trình.
- Phương pháp đàm thoại.
- Sử dụng phương pháp mô hình biểu đồ.
D. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
- Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên, sơ đồ sự cần thiết khách quan phải có vai trò quản lí
kinh tế của Nhà nước.
E. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
Câu hỏi: Thế nào là thành phần kinh tế? Tính tất yếu khách quan của nền kinh tế nhiều thành
phần?
Trả lời: - Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức …
- Tính tất yếu khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần là: Trong thời kì quá
độ lên CNXH của bất cứ nước nào cũng tồn tại nền kinh tế hàng hóa….
- 1 -
Trường THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11. GV: Nguyễn Văn Phong.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. NỘI DUNG.
** Hoạt động 1: Trách nhiệm của công dân đối với
việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.
(?) Theo em, mỗi công dân có trách nhiệm gì đối với
việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.
(?) Bài tập: Em đồng ý với quan điểm nào sau đây:
a. Có việc làm trong thành phần kinh tế Nhà nước.
b. Không nên làm việc trong thành phần kinh tế tư
nhân.
c. Làm việc cho bất kì thành phần kinh tế nào nhằm
đem lại thu nhập chính đáng cho bản thân, gia đình, xã
hội.
=> Đáp án: c.
** Hoạt động 2: Vai trò quản lí kinh tế của Nhà
nước.
Tại sao Nhà nước lại có vai trò quản lí kinh tế? Vai trò


quản lí kinh tế của Nhà nước như thế nào? Làm thế nào
để tăng cường vai trò và hiệu lực của Nhà nước?
Thảo luận:
* Nhóm 1: Tìm hiểu nội dung, sự cần thiết khách quan
của quản lí Nhà nước về kinh tế? Nếu không có sự quản
lí của Nhà nước thì nền kinh tế sẽ dẫn đến tình trạng
nào?
- Nếu không có sự quản lí của Nhà nước sẽ dẫn đến:
+ Khai thác tài nguyên bừa bãi.
+ Hàng giả, buôn lậu, trốn thuế.
+ Lạm phát tiền tệ.
+ Trật tự XH không được đảm bảo.
* Nhóm 2: Quản lí kinh tế Nhà nước có những nội dung
gì?
* Nhóm 3: Làm thế nào để tăng cường vai trò và hiệu
lực quản lí của Nhà nước?
I.
3. Trách nhiệm của công dân đối với việc
thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.
- Tin tưởng và chấp hành tốt các chính sách
phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.
- Tham gia lao động sản xuất ở gia đình.
- Vận động người thân tham gia đầu tư vào
sản xuất, kinh doanh.
- Tổ chức sản xuất, kinh doanh các ngành,
nghề và mặt hàng mà luật pháp không cấm.
- Chủ động tìm kiếm việc làm trong các
thành phần kinh tế.
II. VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA
NHÀ NƯỚC.
1. Sự cần thiết khách quan phải có vai trò
quản lí kinh tế của Nhà nước.
- Do yêu cầu phải thực hiện vai trò chủ sở
hữu Nhà nước về TLSX. (vốn) đối với các
doanh nghiệp Nhà nước.
- Do yêu cầu phải phát huy mặt tích cực và
khắc phục mặt hạn chế của kinh tế thị
trường.
- Do yêu cầu phải giữ vững định hướng
XHCN trong xây dựng kinh tế thị trường ở
nước ta.
2. Nội dung quản lí kinh tế của Nhà nước.
- Quản lí các doanh nghiệp Nhà nước với tư
cách Nhà nước là chủ sở hữu.
- Quản lí và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị
trường định hướng XHCN.
3. Tăng cường vai trò và hiệu lực quản lí
của Nhà nước.
- Tiếp tục đổi mới các công cụ kế hoạch
- 2 -
Trường THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11. GV: Nguyễn Văn Phong.
VD: Tăng lương, chống tham ô, tham nhũng…
hóa, pháp luật, chính sách và cơ chế quản lí.
- Tăng cường lực lượng vật chất của Nhà
nước để điều tiết thị trường.
- Tiếp tục cải cách hành chính bộ máy Nhà
nước, chế độ công chức.
4. Củng cố và luyện tập.
- Chính sách kinh tế nhiều thành phần có ý nghĩa chiến lược lâu dài, có tính quy luật từ sản
xuất nhỏ đi lên CNXH, và thể hiện tập trung dân chủ về kinh tế, đảm bảo cho mọi người tự do làm ăn
theo pháp luật.
- Bài tập 7, sgk/65. Đáp án: d .Vì muốn phân biệt một cách chính xác, khoa học phải căn cứ cả
3 nội dung.
- Bài tập 6, sgk/65. Mục tiêu ta liên kết với nhà tư bản là gì?
+ Tranh thủ vốn của nhà tư bản.
+ Tranh thủ kỹ thuật – công nghệ của các nước tiên tiến.
+ Tranh thủ trình độ quản lý của nhà tư bản
 Đó là cầu nối để đưa sản xuất nhỏ lạc hậu đi lên CNXH ở nước ta.
- Bài tập 8, sgk/65. Trong nền kinh tế nhiều thành phần, việc tìm kiếm việc làm có nhiều cơ
hội. Chúng ta có thể tham gia bất kì thành phần kinh tế nào để có thu nhập chính đáng cho gia
đình và xã hội.
5. Hoạt động nối tiếp.
Các em về nhà học bài, làm các bài tập còn lại và xem trước bài tiếp theo.
F. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY.
- 3 -

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×