Tải bản đầy đủ

Bài 11. Lực hấp dẫn.Địn luật vạn vật hấp dẫn

Trường THPT Mỹ Đức C
Giáo án điện tử 2007 - 2008
Bộ môn: Vật lí
Giáo viên thực hiện: Hoàng Thanh Cao
KIEÅM TRA BAØI CUÕ
Caâu 1 :
Caâu 2 :
Phát biểu định luật III Niu – tơn ?
Đặc điểm của cặp lực và phản lực?


Có 3 loại lực trong cơ học
Có 3 loại lực trong cơ học


1 Lực hấp dẫn
1 Lực hấp dẫn
2 Lực đàn hồi
2 Lực đàn hồi
3 Lực ma sát
3 Lực ma sát

Baøi 11
I. Lực hấp dẫn
I. Lực hấp dẫn
Tại sao
trái táo
không rơi
lên trời ?
- Lực nào đã làm
cho trái táo rơi ?
- Trái Đất hút trái
táo. Trái táo có hút
Trái Đất không ?
P
m
M
P’
Hình ảnh mô tả chuyển động
Hình ảnh mô tả chuyển động


của một số hành tinh thuộc Hệ Mặt Trời
của một số hành tinh thuộc Hệ Mặt Trời
Chuyển động của Mặt Trăng
Chuyển động của Mặt Trăng
quanh Trái Đất
quanh Trái Đất

Chuyển động của Trái Đất, Mặt
Chuyển động của Trái Đất, Mặt
Trăng … có phải là chuyển
Trăng … có phải là chuyển
động theo quán tính không?
động theo quán tính không?

Lực nào giữ cho Mặt Trăng
Lực nào giữ cho Mặt Trăng
quay quanh Trái Đất mà
quay quanh Trái Đất mà
không văng ra xa Trái Đất ?
không văng ra xa Trái Đất ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×