Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Đề Thi HSG Địa Lí lớp 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.45 KB, 2 trang )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG

ĐỀ ĐỀ NGHỊ

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn: ĐỊA LÍ – Vòng 1
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi thứ nhất: 30/10/2014

Câu 1: (3điểm)


Trình bày các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.Cho bảng số liệu về lưu lượng nước sông Hồng của các tháng trong năm ở Sơn Tây.

Tháng
Lưu
lượng

1
1318

2
1100

3


914

4
1071

5
1893

6
4692

7
7986

8
9246

9
6690

10
4122

11
2813

12
1746

Hãy phân tích chế độ nước của sông Hồng của các tháng trong năm ở Sơn Tây.

Câu 2: (3điểm)


Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
Tỉ suất tử thô của thế giới và các nhóm nước thới kì 1950 – 2005
Đơn vị: 0/00

Giai đoạn

1950-1955

1960-1965 1975-1980

1985-1990

1995-2000 2000-2005

Nhóm nước
Các nước phát triển
15
9
9
10
10
10
Các nước phát triển
28
17
12
10

9
8
Thế giới
25
15
11
10
9
9
Hãy nhận xét và giải thích về tình hình biến động tỉ suất tử thô của thế giới và các nhóm
nước thời kì 1950-2005.


Tại sao nói việc đưa chăn nuôi lên thành ngành chính ở các nước đang phát triển không dể
thực hiện.

Câu 3: (2điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam hãy xác định vị trí và tên các đảo, quần đảo lớn của nước ta.
Câu 4: (3điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học. Em hãy:


Vì sao có nhận xét : Việt Nam là đất nước có nhiều đồi núi.Chứng minh miền núi nước ta có địa hình đa dạng.

Câu 5: (3điểm)

Khái quát về Biển ĐôngHãy chứng minh : Việt nam là một quốc gia ven biển có tính biển sâu sắc thể hiện qua khí
hậu, địa hình.

Câu 6: (3điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học. Em hãy:


Xác định các vùng có nhiệt độ trung bình năm cao nhất, thấp nhất ở nước ta và giải thích.Xác định hướng di chuyển của các cơn bão vào nước ta. Khu vực nào trong năm chịu ảnh
hưởng của bão với tần suất cao nhất?

Câu 7: (3điểm)


Trình bày tài nguyên đất của vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ.Hãy chứng minh địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ thể hiện rõ đặc điểm địa hình của
vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×