Tải bản đầy đủ

Bài Thu Hoạch lớp Trung cấp lý luận chính trị huyện Nga Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

BÀI THU HOẠCH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ
Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính
ĐỀ TÀI
QUẢN LÝ PHÒNG MÁY TÍNH
“TIẾT KIỆM KINH TẾ - HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC”
(BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG MẠNG KHÔNG Ổ CỨNG)
CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGA SƠN

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Học viên:
Lớp:

Vũ Văn Tuấn

Trung cấp LLCT - HC tại chức huyện - Nga Sơn

Đơn vị công tác: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn


A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I.

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghệ thông
tin đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Trên phạm vi toàn
THANH
HOÁ,
thế giới nói chung và Việt Nam
ta nói
riêngTHÁNG
các công5/2014
cụ của công nghệ thông tin


đang dần thay thế những công cụ truyền thống, góp phần thúc đẩy sự phát triển
tất cả các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, giáo dục, kinh tế, xã hội.
Tin học ngày nay đã được bắt đầu phổ cập ở các cấp THPT, THCS và bậc
Tiểu học thậm chí thí điểm ở cả cấp trường mầm non, chương trình càng lên cao
càng nhiều thông tin cập nhật đổi mới, việc ứng dụng tin học vào quản lý cũng
như giảng dạy vô cùng phải tinh vi và sát với thực tế của từng trường từng cấp
quản lý, trên thực tế thì có rất nhiều chương trình tin học để ứng dụng, nhưng
quan trọng hơn là phải biết chọn lựa chương trình nào? chức năng làm gì? áp
dụng vào đâu? làm như thế nào? và quan trọng hơn là dễ sử dụng, kinh phí thấp
nhưng phải đạt hiệu quả, đó là vấn đề rất khó mà các cấp lãnh đạo quản lý đang
phải bàn tới.
Năm học này tôi mạnh dạn tham mưu với lãnh đạo về giải pháp của tôi và
tôi đã tham mưu thành công, nhưng quan trọng hơn là đã áp dụng thành công
thực tế một số trường THCS, TH trong huyện, chính vì tâm huyết này, tôi mạnh
dạn gửi giải pháp của tôi làm bài thu hoạch lớp “Trung cấp chính trị hành chính
tại chức” huyện nga sơn đó là giải pháp “Quản lý phòng máy vi tính bằng mạng
không ổ cứng”
Tôi biết việc áp dụng phương pháp này nước ngoài họ đã áp dụng từ lâu,
nhưng trong bối cảnh thực tế hiện nay ở huyện Nga sơn chúng tôi việc áp dụng
phương pháp vào thời điểm này, lúc này cho các phòng máy trường học là vô
cùng hợp lý và quan trọng, tôi sẽ miêu tả sau và tại sao tôi nhận định như vậy?
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU


1. Về thuận lợi
- Như chúng ta đã biết Tin học là một ngành khoa học, một đất nước phát
triển không thể không có Tin học và càng không thể không có “ Công nghệ
thông tin” chính vì lý do đó: Đảng và nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm đến
ngành Khoa học này.
- Đối với các cấp Uỷ ban – Phòng Giáo dục - Trường học – Giáo viên - Gia
đình có thể nói nghành khoa học này là một “Hành trang” nhằm tạo mối liên kết
bền vững thân thiện giữa các cấp, các ngành, Phòng Giáo dục với các cấp trường
học vững bước vào tương lai - Tương lai của một thế hệ Công nghệ thông tin
bùng nổ.
- Phòng Giáo dục và các trường học được sự quan tâm đặc biệt của Uỷ ban
nhân dân huyện - của Sở Giáo dục - của Bộ Giáo dục, đã tạo mọi điều kiện tốt
với trang thiết bị máy tính, mạng internet hiện đại “ Cáp quang”.
- Các mối liên hệ “ Công nghệ thông tin” từ Phòng Giáo dục đến các cấp
trường học thật sự cần thiết và gắn bó.
- Đa số các trường đều được nối mạng Internet tốc độ cao.
- Đa số các trường học đều có phòng máy vi tính hiện đại.
- Là chuyên viên được đào tạo chính qui ngành “ Công nghệ thông tin” nắm
vững kiến thức chuyên môn, lại rất yêu nghề mà mình đã và đang quản lý, tôi
không ngừng rèn luyện để nghiệp vụ ngày một nâng cao, tìm tòi, học hỏi trao
đổi kinh nghiệm qua sách báo, các phương tiện truyền thông, qua mạng Internet,
qua bạn bè và quan trọng hơn là qua thực tế cuộc sống hàng ngày để phục vụ tốt


công việc quản lý chuyên môn cũng như tham mưu với lãnh đạo những ý tưởng
mới về ứng dụng CNTT nhằm giúp cho các nhà trường hạn chế thấp nhất về hư
hỏng của phòng máy vi tính.
- Được trưởng phòng Giáo dục tạo điều kiện phân công chuyên môn một
cách hợp lý đúng chuyên môn, đúng sở thích nên tôi đã tích luỹ được chút ít
kinh nghiệm trong công tác quản lý phòng máy vi tính.
2. Khó khăn
- Gần như các nhà trường giáo viên còn làm theo phương pháp rập khuôn
- Việc sửa chữa cài đặt rất hạn chế với giáo viên tin là nữ( mà hầu như cấp
học TH, THCS giáo viên tin nữ là chủ yếu)
- Khi sửa chữa phòng máy tính toàn gọi thợ bên ngoài vào sửa, nên sự tin
tưởng của nhà trường vào người sửa là rất lớn ( mà thực tế dính vào kinh tế thị
trường ) thì việc tin tưởng của người sửa máy tính bên ngoài là phải hạn chế.
- Tài liệu tham khảo của các nhà trường chưa nhiều, chưa phong phú đều
phải tự túc hoàn toàn.
- Trang thiết bị phòng máy tính được UBND huyện cấp cũng đã lâu nên việc
xuống cấp của phòng máy tính là rất lớn.
- Kinh phí dành cho “Lĩnh vực” tin học còn hạn chế.
Vì vậy quá trình bảo vệ phòng máy vi tính là vô cùng quan trọng và cấp thiết
cho các cấp trường học, mà thực tế đang quản lý rất lỏng lẻo, phòng máy tính
xuống cấp rất nhanh, làm thất thoát tài sản của nhà nước.
Từ những thực tế trên, tôi phải tự trả lời nhận định trên của tôi và từ đây tôi
muốn chia sẻ một giải pháp để chúng ta cùng tham khảo trong quá trình quản lý
phòng máy vi tính, đó là giải pháp: “ Quản lý phòng máy vi tính bằng mạng
không ổ cứng” để giúp cho các nhà trường bảo vệ phòng máy tính với các nội
dung: Hạn chế hư hỏng, tiết kiệm kinh tế, thuận tiện cho giáo viên tự quản lý
một cách trực tiếp. Cụ thể tôi muốn nói ở đây là dùng “Máy tính không cần ổ
cứng” để làm ra việc đó, kết hợp phương pháp thuyết trình và mô phỏng bằng
các chương trình cài đặt hết sức đơn giản.
3. Phạm vi thực hiện và đối tượng nghiên cứu
Như đã nói ở trên việc bảo vệ phòng máy vi tính của các cấp trường học
đang gặp rất nhiều khó khăn cần có cách khắc phục sớm nhất.
Đơn thuần do chưa có sự quan tâm sát sao về phòng máy tính, chưa có nhiều
kinh nghiệm về khả năng “ Công nghệ thông tin” hay chưa có sự tham khảo việc
áp dụng công nghệ thông tin ở các diễn đàn tin học xã hội…
Nhưng mới đây, được sự quan tâm của các cấp, các ngành đã trang bị cho
các cấp trường THPT, THCS, Tiểu học và Mầm non phòng máy vi tính, máy
chiếu đa năng, mạng internet tốc độ cao, vì vậy chúng ta phải luôn luôn có ý
tưởng bảo vệ phòng máy tính để tuổi thọ của máy tính được nâng lên.
Tôi xin trình bày giải pháp “Quản lý phòng máy tính bằng mạng không ổ
cứng”
Đây được coi là ý tưởng hay đối với các chuyên viên tin phòng Giáo dục và
Đào tạo vừa học hỏi để nâng cao kiến thức, bằng nhiều chương trình cài đặt đơn


giản, vừa ôn lại những kiến thức chuyên môn, vừa đáp ứng được chủ trương của
đất nước.
Tên đề tài:
“Quản lý phòng máy vi tính bằng mạng không ổ cứng”
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng ý tưởng
2. Các yêu cầu của PGD & ĐT và của trường học.
3. Giao diện tổng quan của kiểu mạng không ổ cứng
4. Quá trình cài đặt ( quá trình thực hiện đề tài)
5. Các chức năng của máy chủ.
6. Kết quả đạt được
II. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Bước 1. Xây dựng ý tưởng
Ý TƯỞNG:

Thực hiện năm học ứng dụng Công nghệ thông tin, Phòng Giáo dục và
Đào tạo huyện Nga Sơn đã triển khai rất nhiều chương trình ứng dụng CNTT
nhằm đáp ứng các nhu cầu: Quản lý, dạy và học của các cấp trường học cũng
như các công việc liên quan cần phải sử dụng đến máy tính
Chẳng hạn: Trước đây Phòng Giáo dục và Đào tạo đã mở những lớp tập
huấn: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa phòng máy chẳng hạn như (Cài win, ghost
Win, đóng băng, cài các chương trình ứng dụng…)đó là những phương pháp cơ
bản nhưng vẫn chưa bảo vệ được phòng máy một cách tối ưu, chưa tiết kiệm
được kinh tế cho phòng máy, đang còn mất rất nhiều thời gian cho phòng máy,
kinh phí để trả cho sửa chữa phòng máy rất tốn kém nhưng vẫn chưa đáp ứng
được thời gian của giáo viên bỏ ra khi cài đặt lại cả phòng máy…
Để khắc phục tình trạng đó cách tốt nhất mà tôi thường nghĩ đó là ứng
dụng CNTT, với thời đại ngày nay tin học có thể xâm nhập vào ngõ ngách từng
lĩnh vực từ to đến nhỏ, từ khoa học vũ trụ khủng lồ, khọc học vũ khí cường
Quốc hay khoa học công nghệ tinh vi … và đến cả giáo dục và đào tạo, không
thể thiếu tin học.
Mạng không ổ cứng chạy trên môi trường mạng Lan, chúng ta chỉ cần
ngồi một máy bất kỳ cài đặt chương trình thì tất cả các máy khác cũng tự cài đặt
như thế( nghĩa là dù phòng máy có bao nhiêu máy tính đi nữa thì cũng chỉ cần
cài một lần trên một máy bất kỳ là xong).
Nhưng mục đích của mạng không ổ cứng được thiết kế ở đây là muốn trả
lời các nhược điểm của máy tính có ổ cứng trong phòng máy như sau:
+ Phải đầu tư ổ cứng cho các máy ( giá thành rất cao)
+ ổ cứng rất dễ hỏng ( ví như cái đĩa CD dùng hơi lâu là sẽ bị xước, bị
mất từ tính còn chưa tính đến việc hỏng cơ của ổ cứng)


+ Khi ổ cứng xuống cấp máy chạy vô cùng chậm chạp làm ảnh hưởng đến
việc học của học sinh và việc dạy của giáo viên.
+ Mỗi lần phòng máy bị nhiễm virus hay phải cài đặt một chương trình
mới nào đó đáp ứng cho việc dạy và học thì phải cài đặt lại bấy nhiêu lần/ trên
báy nhiêu máy tính vô cùng mất thời gian và cực nhọc
+ Nhiệt phát ra từ 01ổ cứng/01 máy tính là 30W ( cả phòng máy 20 đến
25 máy) thì nhiệt có thể lên tới 600W đến 700W chưa kể sức nóng của các em
học sinh lúc ra chơi vui đùa làm phòng máy rất nóng bức.
+ Giá tiền điện ngày càng cao chỉ có tăng chứ không giảm.
Vậy giải pháp được đưa ra ở đây là nếu không dùng ổ cứng nữa thì sẽ
giải quyết được tất cả các nhược điểm trên mà cụ thể có các lợi thế như sau:
- Cài đặt hệ điều hành máy chủ hết sức đơn giản chỉ mất 15 phút.
- Cài phần mềm chỉ cần cài một máy bất kỳ thì tất cả phòng máy được cài
đặt.
- Hạn chế sửa chữa, không nhiễm virus ( vì chạy bằng File ảnh lưu trên
máy chủ).
- Phòng máy rất mát mẻ do giảm được lượng nhiệt của ổ cứng.
- Nguồn máy tính sẽ nâng tuổi thọ lên rất nhiều do sử dụng ít điện năng.
- Tiền điện sẽ giảm đi một nửa.
- So sánh: cũng cùng một cấu hình, máy tính không có ổ cứng chạy nhanh
gấp 2 đến 3 lần khi máy tính sử dụng ổ cứng.
Và rất nhiều lợi ích khác
Tóm lại: Mục đích của Mạng không ổ cứng là “Quản lý phòng máy vi
tính một cách hiệu quả, tiết kiệm, nhanh chóng và quan trọng hơn là làm nâng
cao tuổi thọ của cả phòng máy tính”
Bước 2. Các yêu cầu ( Đã được khảo sát)
a. Yêu cầu từ Phòng Gáo dục và Đào tạo xuống các cấp trường học:
- Phòng máy vi tính được UBND huyện giao uỷ quyền cho PGD & ĐT cung
cấp cho các nhà trường với số lượng máy tính rất lớn nên cần phải được bảo vệ,
bảo dưỡng thường xuyên, tránh người ngoài vào sửa chữa, thay thế, hạn chế hư
hỏng cả về vấn đề khách quan và chủ quan.
- Hàng kỳ nhà trường đều phải báo cáo cơ sở vật chất về số lượng máy tính
chạy ổn định và hư hỏng trong phòng máy về PGD & ĐT ( nếu hư hỏng
nêu nguyên nhân và hiện trạng).
b. Yêu cầu từ các cấp trường lên PGD & ĐT :
- PGD & ĐT phải luôn có những giải pháp giúp đỡ nhà trường cho phòng
máy chạy ổn định, hạn chế hư hỏng đến mức thấp nhất.
- Có người giúp đỡ từ PGD & ĐT cho yên tâm.
c. Ghi Dữ liệu
Các dữ liệu cần thiết muốn ghi lại lâu dài thì chọn nơi lưu đến ổ cứng của
máy chủ, dữ liệu không cần thiết lưu trên máy con lúc làm việc( lúc bật
máy)hàng Gigabyte khi tắt máy dữ liệu này sẽ mất.


Bước 3: Mô hình tổng quan của mạng không ổ cứng như sau:

Các máy con
+ 01 máy chủ: Chứa ổ cứng( cấu hình máy không cần cao chỉ cần cắm thêm
Ram, mà giá ram bay giờ rất rẻ )
+ Các máy con: không có ổ cứng đều được nối mạng lan, không cần internet vẫn
hoạt động bình thường ( phòng máy tính muốn nối mạng thì cắm giắc internet
vào Switch là vào mạng bình thường)
Bước 4. Quá trình cài đặt ( quá trình thực hiện đề tài).
Trên thực tế, người sử dụng máy tính có rất nhiều cách cài đặt, bằng những
phương pháp thông thường người sử dụng rất dễ dàng cài đặt cho chiếc máy tính
của mình mà không cần phải giỏi về tin học, đương nhiên cũng phải biết sử
dụng máy tính một cách thành thạo. Tôi đã cài đặt thành công cho rất nhiều cơ
sở và xin viết ra cách cài đặt thông thường nhất mà hiệu quả, chi tiết cụ thể sẽ
được miếu tả sau, đầu tiên tôi xin miêu tả sơ qua cách làm và cần có những dữ
liệu gì? như sau:
+ Đĩa cài đặt Win NXD linux, bộ ảnh Winxp( nếu không có thì vào trang
mạng HQN.vn Downloat Free về hoặc mình có thể tạo ra File ảnh này một cách
rất đơn giản bằng cách cài chuong trình
PVS5.0SP1aSP2_hf8422_32_manifest.md5 cho máy con và từ máy con loat lên
máy chủ hoặc ra trung tâm tin học mua 10.000VND/01CD lấy làm tài liệu sau
này) ở giải pháp này tôi coi những dữ liệu CD này là phải có.
+ Cài đặt máy chủ bằng Win NXD Linux( vì hệ điều hành này có tính bảo
mật rất cao) chỉ mất thời gian 15 phút, sau đó cấu hình máy chủ, rồi copy file
ảnh Winxp hay Win7 vào thư mục mình vừa cấu hình, khởi động lại máy, gắn
thêm ổ cứng nếu cần, linhk dữ liêu đến ổ cứng gắn thêm, xong bật 01 máy con
trước, cài đặt Driver và các chương trình ứng dụng cho máy con này thế là cả
dàn máy đã cài xong. Các bước chi tiết được cài dặt như sau


B1/. Cài đặt máy chủ ( việc cài cặt máy chủ vô cùng đơn giản chỉ cần bỏ đĩa
CD vào ổ CD cho ổ CD boot trước rồi nhấn next hoặc Enter):
Chi tiết mô phỏng bằng hình ảnh tóm tắt như sau:
Bỏ CD đĩa cài Win NXD Linux xuất hiên hộp thoại(XHHT) có 2 lựa chọn

+ Chọn dòng trên: Limax setup( khi tắt máy chi cần nhấn power máy tự động
tắt) dòng dưới thì không có chức năng này, ấn Enter để tiến hành cài đặt màn
hình cập nhật dữ liệu bắt đầu/sau đó XHHT nhấn Yes/yes/ chọn Auto… rồi
Enter/yes để máy tự chia partision yes ( XHHT) gõ chữ Yes Enter

+ Chọn đường dẫn bộ cài bằng Cdrom máy tự động chia ổ cứng / gõ Enter

+ Chờ 5 phút máy tự cập nhật dữ liệu như hình dưới đây


chờ cập nhật ( XHHT) Enter đến hộp thoại sau

+ Gõ địa chỉ Modem vào mạng internet tuỳ từng modem: vinaphone hay
viettheo( nếu cần) thường 192.168.1.1 hoặc 192.168.0.1 Enter chọn ngôn ngữ
tiếng anh(English) Enter chờ 3 phút server đã được cài đặt xong/ khởi động lại
máy

+ Tên đăng nhập mặc định của server là: boot mật khẩu là x
+ Màn hình chính của Win NXD Linux như sau

B2: Cấu hình máy chủ như sau
Tuần tự như sau:
Thứ nhất/. Cắm giắc mạng vào máy chủ
- Kiểm tra địa chỉ mác nhấn vào biểu tượng trên màn hình

(XHHT)


Lưu ý: ở đây nếu máy chủ có 2 cạc mạng ta sẽ gộp lại thành 01 mạng (bằng
cách kích chuột chọn 2 cạc mạng nhấn nút gộp), còn nếu có 01 cạc mạng ta
kiểm tra dấu kiểm đã thông mạng chưa nhớ lại địa chỉ này( VD: 192.168.1.230)
để làm cho thứ tự tiếp theo, như trên là đã thông mạng
- Tạo I/O: Mở biểu tượng NXD 7.0 (trên màn hình) nhấn vào I/O Server chọn
Add I/O server(XHHT) gõ địa chỉ mạng như kiểm tra ở bước 1 gõ địa chỉ:
VD: 192.168.1.230 /OK

+ Tạo nơi chứa Cache; setups..
Vào biểu tượng File manager
trên màn hình nhấn phải chuột chỗ trống
chọn Newfolder tạo thư mục chứa Cache; tương tự tạo thư mục chứa các
chương trình cài đặt VD setups
Thứ hai/. Tắt máy chủ và gắn thêm 02 ổ vào máy chủ


- Gắn thêm 01 ổ cứng để chứa Cache( hỗ trợ chạy nhanh máy, loat File ảnh
nhanh hơn), gắn thêm 01 ổ cứng chứa các chương trình cài đặt, ứng dụng( trong
đó có File ảnh Winxp hoặc Win7 như đã nói ở trên “dữ liệu trước khi cài đặt” để
chạy cho máy con )
Thứ ba/. Bật máy chủ tạo đường dẫn đến thư mục chứa Cache và Setups
- Mở biểu tượng
(XHHT) như hình dưới chọn Disk, Raid xuất hiện các ổ
với các Raid khác nhau

+ Chọn ổ cần chứa Cache mới gắn vào ở bước 2 chọn Formats( XHHT) trong ô
Mount gõ “/ tên thư mực chứa cache đã tạo ở bước thứ nhất”/Ok
+ Còn ổ cứng thứ 02 chứa chương trình cài đặt và chương trình ứng dụng ta chỉ
Mount đến thư mục Setups đã tạo ở bước thứ nhất /OK
Thứ tư/. Tạo file ảnh trong thư mục có sẵn của File manager
+ Mở thư mục Setups có chứa File ảnh Winxp hoặc Win 7 ta copy File
này vào thư mục trong File manager theo đường dẫn như sau: mmt/nxp/disk
( đến đây nhấn phải chuột tạo thư mục chứa File winxp hoặc Win7) dán file ảnh
vào đó chờ ít phút
Thứ 5/. Mở NXD 7.0( biểu tượng trên màn hình) chương trình I/O đã tạo ở
bước thứ nhất hiện ra
+ Trên Menu nhấn lựa chọn Disman (XHHT)
- Nhấn add/open ( để load File ảnh vừa copy ở trên)
- Nhấn Add/New hadware để mở đến ổ chứa chương trình Setups chọn Refresh (
xuất hiện File ảnh Winxp hoặc Win7( nếu có cả 2 file ảnh thì sẽ hiện cả 2)
+ Trên Menu chọn Option xuất hiện 4 lựa chọn


- Lựa chọn trên cùng gõ địa chỉ IP theo hướng dẫn

- Lựa chọn thứ 2 Autu… chọn Autumatic dòng dưới cùng Default Boot chọn
Network nghĩa là sẽ boot bằng mạng Lan


- Lựa chọn 3 nhấn chọn File uploat( như hình) nghĩa là máy chủ cho phép máy
con tạo Fille ảnh Win rồi tự loat lên máy chủ cuối cùng nhấn OK
Thao tác cuối cùng( đảm bảo hệ thống mạng Lan đã thông)
Bật một máy con bất kỳ không có ổ cứng trong phòng máy tính( vào Bios
setup cho Bootrom = Enable nghĩa là cho khỏi động bằng mạng Lan trước) kết
quả máy con sẽ được máy chủ cấp cho 1 địa chỉ DHCP và máy này sẽ chạy bằng
File ảnh Winxp hay Win7 đã có trong máy chủ thật tuyệt vời một hệ điều hành
chạy nhanh hơn khi máy con không có ổ cứng đã xuất hiện, tắt máy con đi vì
máy chủ chưa mở băng nên việc cài đặt không có tác dụng, khi máy chủ cho
phép cài đặt thì bật lại máy con này cài đặt tất cả Driver và các chương trình ứng
dụng, sau đó bật tất cả các máy còn lại mà không cần cài gì thêm, thật tuyệt vời
và nhàn hạ.
Bước 5/. Chức năng của máy chủ
- Quản trị và lưu trữ các File ảnh của các máy con.
- Cấp cho máy con 01 địa chỉ mác DHCP.
- Cho phép cài đặt hoặc không cài đặt gì thêm cho các máy con(đóng băng
hoặc mở băng như chương trình ứng dụng Deepfree).
- Cho phép lưu dữ liệu cần thiết từ máy con….
C. KẾT LUẬN
I.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI THỰC HIỆN GIẢI PHÁP

1. Đánh giá chung:
Tuy thời gian thực hiện giải pháp này còn ngắn ngủi nhưng bước đầu đã
thu được kết quả khá khả quan:
- Phát huy được việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản
lý, đáp ứng được chủ đề năm học.
- Động viên khuyến khích tinh thần các trường học, cá nhân tích cực tham
gia bảo vệ phòng máy tính có hiệu quả cao.
- Tình gắn kết Phòng Giáo dục và Đào tạo với các cấp trường học được
gần gũi hơn do phòng luôn có những giải pháp giúp đỡ các nhà trường.
- Các trường tích cực tham gia hưởng ứng.
2. Kết quả cụ thể đạt được:


Khi việc quản lý phòng máy vi tính bằng mạng không ổ cứng được thực
hiện thì việc nâng cao tuổi thọ máy tính, hạn chế thời gian sửa chữa, tiết kiệm
kinh tế đã được thể hiện rõ ràng.
Ta có bảng so sánh trước và sau khi thực hiện giải pháp sau:
Nội dung
- Về nhận thức của
giáo viên tin

- Về kinh tế

- Về áp dụng chủ
trương của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về
việc năm ứng dụng
công nghệ thông tin
- Tuổi thọ nguồn
máy tính
- Nhận xét của người
dân, học sinh, giáo
viên.

Khi các máy tính đang
có ổ cứng
Khi lỗi phòng máy thì
lại gọi thợ sửa chữa
Mất nhiều kinh phí để
sửa chữa cài đặt, mắt
nhiều thời gian cho
phòng máy thậm chí
mất thời gian cả ngày
chưa xong
Tốn kém

Khi
Các máy tính
không có ổ cứng

Ghi
chú

Các
thông
tin sửa
chữa
- Tiết kiệm kinh tế,
được
báo
- Tiết kiệm thời gian hàng
chỉ mất khoảng 1h đồng tháng
hồ
để
so
sánh
Tiết kiệm
tự làm được

3 năm

5 năm, thậm chí dài
hơn

Phụ huynh, học sinh,
người dân đang dần
không tin tưởng vào
mức thu tiền sửa chữa
phòng máy vì quá tốn
kém

Phụ huynh, học sinh,
người dân tin tưởng vì
hạn chế mức tiền họ
phải nộp sửa chũa

Tuy thời điểm đầu việc thực hiện giải pháp chưa được trang trải hết các cấp
trường học nhưng chắc chắn rằng một thời gian gần sẽ được sự quan tâm và ủng
hộ của người dân, cũng như lãnh đạo uỷ ban huyện Nga Sơn thì việc dùng: máy
chủ cho phòng máy vi tính chỉ là vấn đề thời gian.
II.

NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ NGHỊ SAU KHI THỰC HIỆN GIẢI PHÁP

Sau khi thực hiện giải pháp này tôi xin có một vài ý kiến sau:
- Nội dung giải pháp của tôi được thiết lập trong thời gian kinh tế huyện hơi
khó khăn nên việc tham mưu, xin kinh phí lắp máy chủ cho cấp trường học còn
hạn chế. Ý kiến cá nhân tôi, nếu muốn bảo vệ được phòng máy tính một cách
hiệu quả, khoa học, tiết kiệm, thì dù có mắt thời gian tham mưu đến đâu tôi cũng
sẽ cố gắng tham mưu cho bằng được cách quản lý phòng máy vi tính bằng mạng
không ổ cứng cho lãnh đạo uỷ ban hiểu cũng như lãnh đạo phòng đồng tình nhất
trí.


- Nên áp dụng rộng rãi giải pháp này trong quản lý phòng máy vi tính
- Kính đề nghị cấp trên tạo điều kiện hơn nữa về cơ sở vật chất, thời gian
cũng như các kinh phí, để giúp tôi có tinh thần nhiều hơn.
- Kính đề nghị cấp trên tạo điều kiện để trong mỗi năm học tổ chức các
chuyên đề về mạng không ổ cứng nhằm trao đổi cho nhau những kinh
nghiệm trong quá thiết kế.
Tôi xin cam đoan giải pháp do tôi viết, không
sao chép của người khác, nếu sai tôi xin chịu
trách nhiệm trước hội đồng khoa học.
Nga sơn, ngày 19 tháng5 năm 2014
Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
Người thực hiện

Vũ Văn Tuấn
Mục lục
A. Đặt vấn đề.................................................................................................1
I/. Lời mở đầu................................................................................................1
II/. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu..........................................................1
B/. Giải quyết vấn đề.....................................................................................3
I/. Các giải pháp thực hiện............................................................................3
II/ Các giải pháp để tổ chức thực hiện đề tài.................................................3
C/. Kết luận..................................................................................................11
I/. Kết quả đạt được sau khi thực hiện đề tài................................................11
II/. Những kiến nghị, đề nghi sau khi thực hiện đề tài SKKN.....................12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×