Tải bản đầy đủ

bài 16 tiết 19. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1919-1925)

Phòng GD&ĐT Thanh Chương
TRƯỜNG THCS THANH MỸ
GIÁO VIÊN: NGUYỄN VĂN THỊNH

Tiết 19 – Bài 16
Tiết 19 – Bài 16
HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở
HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở
NƯỚC NGOÀI TRONG
NƯỚC NGOÀI TRONG
NHỮNG NĂM 1919 - 1925
NHỮNG NĂM 1919 - 1925

Bài cũ
Bài cũ
:
:

Hãy cho biết một số nét về
Hãy cho biết một số nét về
thân thế của Nguyễn Ái
thân thế của Nguyễn Ái
Quốc?
Quốc?


- Tên khai sinh là Nguyễn Sinh
- Tên khai sinh là Nguyễn Sinh
Cung, sau đi học đổi là Nguyễn
Cung, sau đi học đổi là Nguyễn
Tất Thành; sinh ngày 19 tháng 05
Tất Thành; sinh ngày 19 tháng 05
năm 1890 tai quê ngoại là làng
năm 1890 tai quê ngoại là làng
Hoàng Trù xã Kim Liên huyện
Hoàng Trù xã Kim Liên huyện
Nam Đàn tỉnh Nghệ An
Nam Đàn tỉnh Nghệ An
- Cha la cụ ông: Nguyễn Sinh Sắc
- Cha la cụ ông: Nguyễn Sinh Sắc
- Mẹ là bà: Hoàng Thị Loan
- Mẹ là bà: Hoàng Thị Loan
**Tiểu sử cúa Nguyễn Ái Quốc:
**Tiểu sử cúa Nguyễn Ái Quốc:


Ngày 5 tháng 6 năm 1911
Ngày 5 tháng 6 năm 1911
Nguyễn Tất Thành (lấy tên là
Nguyễn Tất Thành (lấy tên là
Văn Ba) rời bến Nhà Rồng ra đi
Văn Ba) rời bến Nhà Rồng ra đi
tìm đường cứu nước
tìm đường cứu nước
BẾN CẢNG NHÀ RỒNG

Trên con tàu Latouche tréville này Nguyễn Tất Thành
Trên con tàu Latouche tréville này Nguyễn Tất Thành
đã ra đi tìm đường cứu nước
đã ra đi tìm đường cứu nướcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×