Tải bản đầy đủ

Báo Cáo Thực Tập Hệ Thống Thông Tin Di Động 3g WCDMA, Công Ty TNHH TM – DV Viễn Thông Thiên Tú

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Trường ĐH
GTVT cơ sở 2, quý thầy trong khoa Điện – Điện Tử đã truyền đạt cho em những
kiến thức quý báu để em có thể tiếp cận thực tế dễ dàng hơn.
Đặc biệt, chúng em xin cảm ơn thầy Ths.Võ Trường Sơn, thầy Ths.Trần
Xuân Trường và thầy TS.Ngô Thế Anh đã tạo điều kiện cho chúng em trong đợt
thực tập này.
Chúng em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Công ty TNHH TM – DV
VIỄN THÔNG THIÊN TÚ đã tạo mọi điều kiện trong suốt quá trình thực tập tại
công ty. Đồng thời chúng em xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị ở phòng Tổ
chức - lao động, phòng Kỹ thuật và các anh trong đội thi công lắp đặt đã tạo điều
kiện giúp đỡ tận tình chu đáo.
Tp. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2009.
Sinh viên thực tập.

Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang1BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
LỜI MỞ ĐẦU


Trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, viễn thông giữ
vai trò hết sức quan trọng và là một mắc xích không thể thiếu trên con đường
phát triển - hiện đại nước nhà.
Nhu cầu trao đổi thông tin là nhu cầu thiết yếu trong xã hội hiện đại. Các
hệ thống thông tin di động với khả năng giúp con người trao đổi thông tin mọi
lúc, mọi nơi đã phát triển nhanh chóng và đang trở thành không thể thiếu được
trong xã hội thông tin ngày nay. Bắt đầu từ các hệ thống thông tin di động thế hệ
đầu tiên ra đời vào năm 1946, thông tin di động đã liên tục phát triển và đến nay
các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 (3G) đã được đưa vào khai thác
thương mại ở nhiều nước trên thế giới.
Ở Việt Nam , các hệ thống thông tin di động cũng đã và sẽ nhanh chóng
được triển khai. Đối với các nhà khai thác mạng di động GSM thì cái đích 3G là
các hệ thống thông tin di động CDMA băng rộng (W-CDMA) theo chuẩn IMT –
2000.
Yêu cầu cấp thiết được đặt ra là phải xây dựng mạng viễn thông theo kịp
nhịp độ phát triển và nhu cầu của xã hội. Hiện nay, trên toàn thế giới số lượng
thuê bao di động tăng lên một cách nhanh chóng và tại Việt Nam con số này
cũng tăng một cách đột biến. Số lượng thuê bao tăng nhanh cũng đồng nghĩa với
việc nhu cầu về sử dụng các dịch vụ viễn thông của con người cũng phức tạp
hơn. Do đó, hệ thống thông tin di động 3G – WCDMA được ra đời.
Hệ thống thông tin di động 3G –WCDMA ra đời với nhiều tính năng vượt
trội so với các thế hệ di động trước đó: với băng thông rộng, nó có thể tích hợp
âm thanh, hình ảnh, dữ liệu và truyền với tốc độ cao đã cung cấp nhiều dịch vụ

Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang2


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
hấp dẫn và tiện lợi đáp ứng được nhu cầu trao đổi , cập nhật thông tin , cũng như
nhu cầu về giải trí và thương mại ngày càng trở nên mạnh mẽ của con người.
Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH TM – DV VIỄN THÔNG
THIÊN TÚ, em đã tiếp thu được nhiều kiến thức mới và tiếp cận thực tế việc lắp
đặt trạm BTS thế hệ thứ 3 (3G) của công ty. Bài báo cáo này gồm các chương


sau:
 Chương I: Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH TM – DV
THIÊN TÚ.
 Chương II: Lắp đặt trạm BTS 3G.
 Chương III: Tính năng của từng thiết bị trong trạm BTS 3G.

Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang3


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Chương 1
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH TM –
DV VIỄN THÔNG THIÊN TÚ


I. Giới thiệu chung về Công ty TNHH TMDV Viễn thông Thiên Tú:
1.1.Quá trình hình thành và phát triển Công ty:
Công ty TNHH TM - DV VIỄN THÔNGTHIÊN TÚ là công ty tư nhân
được thành lập theo Giấy phép đăng ký số 4102003013, đăng ký lần đầu ngày
01 tháng 12 năm 2000 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 10 tháng 05 năm
2007 với tên gọi đầy đủ là Công Ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ
viễn thông Thiên Tú, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại
ngân hàng và hạch toán độc lập.
Khi mới thành lập Công ty có vốn điều lệ là 500. 000. 000 đồng do hai
thành viên góp vốn. Trải qua gần 7 năm hoạt động, cho đến thời điểm hiện nay
Công ty đã nâng tổng số vốn điều lệ của mình lên thành 2. 600. 000. 000 đồng
với 5 thành viên góp vốn. Thiên Tú là một trong những nhà thầu được chủ đầu
tư giao thuê mặt bằng và thi công hạ tầng cho dự án phủ sóng điện thoại tại các
tỉnh thành ở phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông, Miền Tây Nam Bộ.
Ngành nghề kinh doanh của công ty:
Thi công: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, xây dựng công trình viễn
thông, tin học, lắp đặt cột anten, …
Sản xuất lắp đặt: Sản xuất cột anten, lắp đặt thiết bị viễn thông, lắp đặt,
sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử, viễn thông, tin học, …
Dịch vụ: Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng call center (giải đáp
khách hàng qua điện thoại), kinh doanh vật tư thiết bị ngành viễn thông, điện
lực, tin học, đại lý mua, đại lý bán và ký gửi hàng hóa, …
Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang4


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty:
Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty được tổ chức theo cơ cấu quản lý trực
tuyến - chức năng. Với chức năng của cơ cấu tổ chức này giúp cho các phòng
ban có thể hỗ trợ Ban Giám Đốc điều hành tốt các mảng hoạt động chính của
Công ty.
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
Ban
Giám đốc

Phòng
Kế toán

Tổ trực đài
VMS

Quản lý
Đài

Phòng
Kinh doanh

Phòng
Nhân sự

Phòng
Kỹ thuật

Tổ trực đài
Kasati

Tổ trực đài
Vinaphone

Xưởng cơ
khí

Đội thi
công lắp
đặt kỹ thuật

Phòng
Thi công

Đội thi
công xây
dựng

* Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban :
- Ban Giám Đốc Công Ty: Là người đại diện cho công ty trước pháp luật,
chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo tồn và phát triển
nguồn vốn. Bổ nhiệm cán bộ, tổ chức bộ máy quản lý và chỉ huy toàn bộ các
nghiệp vụ trong Công ty.
- Quản lý đài: Là người giúp việc cho Giám đốc trực tiếp điều hành hoạt
động dịch vụ trả lời khách hàng cho mạng di động Mobifone và Vinaphone của
Công ty, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ đã được
phân công.
Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang5


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
- Phòng Nhân sự: Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự, tổ chức tuyển dụng
và bố trí lao động đảm bảo nhân lực hoạt động cho Công ty. Theo dõi hoạt động
và tính lương cho cán bộ công nhân viên, quản lý nội. Phòng tổ chức hánh chính
sẽ chịu sự giám sát và trực tiếp báo cáo với Giám Đốc Công ty.
- Phòng kinh doanh: Viết quy trình nghiệp vụ về chuyên môn đảm nhận,
kiểm tra và tham mưu cho Ban Giám đốc về hoạt động, kế hoạch kinh doanh.
Phụ trách việc lập kế hoạch cho các công trình thi công, lập hồ sơ dự thầu các
công trình.
- Phòng kế toán: Có chức năng tham mưu giúp cho tổng Giám đốc quản lý
vốn, bảo tồn và phát triển vốn, xác định việc sử dụng vốn có hiệu quả, đồng thời
tham gia giám sát, quản lý và hạch toán toàn bộ hoạt động của Công ty. Xây
dựng kế hoạch tài chính hàng năm và theo dõi tiến độ thực hiện. Đảm nhận kế
toán tổng hợp, kiểm tra hoạt động kế toán trong nội bộ Công ty, nộp đầy đủ và
đúng hạn các báo cáo tài chính theo qui định.
- Phòng kỹ thuật: Có nhiệm vụ tổ chức quy trình kỹ thuật theo đúng yêu
cầu sản xuất kinh doanh, kiểm tra đôn đốc quy trình thực hiện thi công. Giải
quyết các sự cố nhằm đảm bảo tiến độ thi công của các công trình.

Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang6


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Chương 2
LẮP ĐẶT TRẠM BTS 3G

Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang7


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Radio Base Station - RBS

I. GIỚI THIỆU VỀ HỌ RBS 3000:
1/ Họ RBS3000: (RBS 3106, RBS 3206, RBS 3216, RBS 3418)
Họ RBS 3.000 bao gồm các sản phẩm trong và ngoài nhà trạm. Mọi
sản phẩm của RBS 3000 được tạo ra dựa trên những thiết kế mới và
linh hoạt, trong đó R3 là đơn vị cơ sở để thiết lập sự linh hoạt cho sự
phát triển hiện tại và tương lai của RBS trong mạng di động.
* RBS 3106/3206:

Rất linh hoạt, có thể đáp ứng được tốc độ bit cao, có khả năng mở
rộng vùng phủ sóng trong toàn bộ mạng. Có thể được cài đặt theo
thiết kế ban đầu và nâng cấp theo thời gian. Độ tin cậy cao, hỗ trợ tất
cả HSPA, hỗ trợ 64QAM, MIMO.
* RBS 3107:

Dễ dàng triển khai lắp đặt bằng trực quan thiết bị được tích hợp
trong môi trường lân cận. Hoạt động, lý tưởng cho các khu vực công
cộng và tiêu thụ điện năng thấp.
* RBS 3116/ 3216:

Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang8


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Cung cấp công suất trung bình đến lớn trong một thiết kế nhỏ gọn
theo kiểu mô đun.
* RBS 3308:

RBS được thiết kế gọn nhẹ và kích thước nhỏ, đơn giản trong việc
tìm chỗ để và lắp đặt. Thích hợp cho vùng phủ sóng hẹp và yêu cầu
về khả năng phát sóng, tốt nhất là tại khu vực nóng. Hỗ trợ đầy đủ
HSPA và hỗ trợ 64 QAM
* RBS 3018:

Cung cấp công suất trung bình cho WCDMA trong các tủ của RBS
2106 GSM
* RBS 3418:

2/ Kết hợp với GSM:
RBS 3.000 được thiết kế để sử dụng cùng các RBS GSM đang hoạt
động. Các nhà phân phối có thể giảm chi phí sản xuất cho WCDMA
bằng cách lắp đặt thiết bị trên các ăng ten, làm mát và các phương
Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang9


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
tiện truyền dẫn có sẵn. GSM / WCDMA được sử dụng tốt và hiệu
quả ở cùng địa điểm với các điều kiện sau:
+ Cho phép nguồn băng tần cơ sở sẽ tự động được phân bổ đến nơi
cần thiết, đến một người sử dụng cụ thể, sóng mang hoặc 1 hướng
nhất định.
+ Sử dụng hệ thống ăng ten có sẵn hoặc lựa chọn bằng cách thêm các
hệ thống WCDMA mà không cần thêm anten
+ Cấu hình từ xa HW và SW
+ Sử dụng đường truyền hiện đang sử dụng của GSM (RBS đến
BSC) cho trạm WCDMA (RBS đến RNC).
+ Mỗi RBS và Radio Network Controller (RNC) được cài đặt các
phần mềm để thực hiện tất cả các nhiệm vụ quản lý liên quan đến nút
đó.
+ Các bước thực hiện lắp đặt cũng giống như RBS 2000.
+ Thiết kế kỹ thuật đặc biệt để EMC có thể chịu được các điều kiện
môi trường như nhiệt độ, độ ẩm….
+ Các loại truyền dẫn hiện nay có tốc độ từ 1,5Mbps đến 155Mbps

Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang10


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Tổng quan về mạng xử lý WCDMA

Mọi giao tiếp hay truyền dẫn dữ liệu giữa các thuê bao hay giữa thuê
bao với mạng đều phải thông qua trạm BTS.
Từ đó dữ liệu được chuyển đến các Hub RBS, rồi đến các RNC. Và đi
ngược trở lại đến thuê bao theo thứ tự ngược lại.

Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang11


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
II. LẮP ĐẶT RBS 3418
Bao gồm :
 Lắp đặt MU của RBS 3418.
 Lắp đặt RRU của RBS 3418.

Cài đặt 3418 MU – MU trên rack 19 inch

Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang12


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1/ Cách lắp đặt MU và conection field 2U
Để lắp đặt MU và conection field 2U chúng ta cần có rack 19. Hầu hết những
trạm đều có sẵn rack 19, hoặc có rack đã được thiết kế đi kèm theo đảm bảo cho
việc lắp đặt được thuận tiện nhất và việc đi dây luồng được dể dàng, đạt hiệu
quả và thẩm mỹ theo yêu cầu.
MU(Main Unit) là khối sử lý chính. Hầu hết việc xử lý dữ liệu đều thực hiện ở
đây. Nó đóng vai trò như bộ xử lý trung tâm. Với sự tiến bộ về mặt công nghệ
card MU của RBS 3418 của ERICSSON gần như là một bộ tích hợp. Nó được
kết nối với toàn bộ hệ thống trạm chỉ thông qua vài cổng và cáp kết nối như:
Cổng cung cấp nguồn từ connection field (CF)
Cổng External alarm cable cảnh báo nội (XALM)
Cổng truyền dẫn phân chia tín hiệu từ CF đến MU
RBS 3418 Installation – CF & MU Cable
External cable
from CF
DC cable
from CF

Transmission
& Eth cable
from CF

Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang13


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

3418 MU Installation – Earth grounding

Kết nối MU và
trường kết nối.

nối với trạm tiếp đất

3418 MU Installation – DC Cable

DC
input

Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang14


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

3418 MU Installation – Exterminal Alarm

Cổng báo hiệu
bên ngoài

RRU Installation- cable

Jumper to antenna là hai điểm nốI dây nhảy Jumper từ RRU đến antenna.
Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang15


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Power là điểm nốI dây dẩn nguồn DC48V cung cấp cho RRU.
OIL là điểm nốI đây cáp quang từ RRU đến MU.
Grounding là điểm nốI đất cho RRU.

CHƯƠNG III:

TÍNH NĂNG CỦA TỪNG THIẾT BỊ TRONG RBS 3418

A Main Remote WCDMA Radio Base Station

1/ TỔNG QUÁT VỀ RBS 3418:
RBS 3418 là bộ điều khiển chính, RBS bao gồm các thiết bị :MU, RRU và cáp
sợi quang (OIL).
 MU: Main Unit.
 RRU: Radio Remote Unit.
 OIL: (Optical Interface) Link kết nối RRU tới MU.

Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang16


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
 Thiết bị bổ sung trong nhà như là giao diện WCDMA để truyền dẫn
(WIFT /mini WIFT) và đơn vị kết nối báo hiệu bên ngoài / môđun báo
hiệu bên ngoài (EACU / XALM).
 Thiết bị bổ sung bên ngoài như là RET và điều khiển hệ thống anten
(ASC).

2/ VỊ TRÍ VÔ TUYẾN CỦA RBS 3418:

Radiolink
to/from
RNC

Jumper
RRU

RRU

OIL cable

WIFT
EACU

A/C

RBS shelter

PBC TRM

WCDMA air
interface

Cable
Ladders

MU

RBS=Radio Base Station
RRU=Remote Radio Unit
OIL=Optical Interface Link
MU=Main Unit
PBC=Power Battery Cabinet
TRM=Transmission Cabinet
WIFT=WCDMA Interface forTransmission
EACU= External Alarm Connection Unit

Sơ đồ nhà trạm của 1 trạm vô tuyến có chứa RBS
WCDMA cho việc truyền dẫn (WIFT):

Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang17


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Mini - WIFT:

Được định vị trên đỉnh của RBS.
 Tốc độ việc truyền dẫn hỗ trợ lên đến 2Mbps.
Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang18


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
 Có 2 jack cắm RJ-45 để kết nối.
Kích thước:
 Rộng : 39. 5mm
 Dài : 125mm
 Cao : 35mm
 Trọng lượng : ~ 0. 4kg

EACU / XALM

Khối báo hiệu bên ngoài (XALM)

EACU:Kết nối với
khối báo hiệu bên
ngoài

Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang19


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Lightning
arrest
or

XAL
M

25-pin Dsub

Alarm
1
Alarm
2

25-pin Dsub

Alarm 9 16

XAL
M

25-pin Dsub

Alarm 25 32

arrestor

Alarm
32
Control
1
Control
2

RJ45

9Dpin
sub

Lightning

25-pin Dsub

Alarm 17 24

To
RBS

External Alarm Connection Unit (EACU)
Antenna System Controller (ASC)

Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang20


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tương tự như TMA trong GSM.
Bao gồm bộ lọc kép và bộ khuếch đại tạp âm thấp.
RBS cấp cho ASC với 30V DC.
Điều khiển RET.
Kích thước:
 Dài : 312mm
 Rộng : 160mm
 Cao : 83mm
 Trọng lượng : < 5 kg.

Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang21


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Remote Electrical Tilt (RET)

 Cần một anten RET đặc thù.
 Nguồn : 30V
 Thời gian hiệu chỉnh : <= 30 giây.
 Góc nghiêng kỹ thật lớn nhất của chảo đối với môt đơn vị RET là 14 độ.

RET : Atenna

Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang22


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Antena được thiết kế cho công nghệ WCDMA hoạt động trên dải tần số từ
1700-2500Mhz

PHẦN CỨNG CỦA RBS 3418
Bộ điều khiển chính:
Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang23


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Main Unit + RRU = “Main Remote solution”
Baseband
Main Unit

TRX
RRU

Control

Remote
Radio
Unit

Transmission

PA
LNA/Filters

OIL
Optical Interface Link

Iub
To/From RNC

Up to 15 km

TRX:
PA:
LNA:

Transceiver Unit
Power Amplifier
Low Noise Amplifier

Mô tả RBS 3418

Capacity
 Kênh hoạt động : UL/DL 512/768
 HSDPA/Enhanced-UL prepared
Khối lượng và kích thước
 Kích thước: 178 (4U) x 450 (19”) x 270 mm
 Volume: 22 litres
 Khối lượng: 16 kg
Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang24


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Nguồn:
 Điện áp vào: -48 V DC or 90-275 V AC
 Công suất tiêu thụ <210 W
 Cấu hình 6x1 and 3x2
 Nhiệt độ hoạt động (-5 ºC to +40 ºC)
 Có thể truyền dẫn trên: E1/J1/T1, STM-1, E3/T3
 Rack nối : 19”
 Độ dài tối đa của cáp quang 15 km
 Hỗ trợ 20 kênh báo hiệu bên ngoài

Mặt trước của MU
PDU Fan Unit

Air Inlet

OBIFB
TXB
2XRAXB

CBU

ETB

Mặt sau của MU
Sinh viên thực tập: Kiều Ninh

Trang25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×