Tải bản đầy đủ

Bài 5: TH: Ôn một số mũi khâu cơ bản

Tiết: 9 Tuần: 5
Ngày soạn:…………..
Ngày dạy:…………..
BÀI 5
THỰC HÀNH: ÔN MỘT SỐ MŨI KHÂU CƠ BẢN
I.MỤC TIÊU:
a.Kiến thức: Thông qua bài thực hành HS nắm vững thao tác khâu một số
mũi khâu cơ bản, để áp dụng khâu một số sản phẩm đơn giản.
b. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng may, vá đơn giản quần áo bị rách, tuột chỉ,
tuột lai.
c. Thái độ: Giáo dục HS biết chăm lo cho bản thân mình.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Chuẩn bị một số mảnh vải để bổ sung cho những HS thiếu.
HS: Kim khâu, len chỉ, len màu, bìa, kim, chỉ vải.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
Trực quan, thực hành.
IV. TIẾN TRÌNH:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra đồ dùng thực hành của HS.
2. Kiểm tra bài cũ:
* Bảo quản áo quần gồm những công việc chính nào? ( 10đ )
- Giặt, phơi.

- Là, ủi.
- Cất giữ.
3. Giảng bài mới:
Ở Tiểu học các em đã được học một số mũi khâu cơ bản. Để các em có thể vận
dụng các mũi khâu đó vào hoàn thành sản phẩm đơn giản ở bài Thực hành sau.
Hôm nay cô và các em ôn lại kĩ thuật khâu các mũi khâu cơ bản đó. Em hãy kể
các mũi khâu cơ bản mà các em đã được học.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS NỘI DUNG BÀI HỌC
HĐ1: Kiểm tra việc chuẩn bị của HS.
HĐ2: Tiến trình thực hành:
* GV hướng dẫn HS xem hình ở SGK trang 27
nhắc lại thao tác bằng mũi may, thao tác mẫu
trên bìa bằng len và kim khâu len để HS nắm
I. Chuẩn bị
II.Tiến trình thực hành:
1. Khâu mũi thường (mũi
tới)
-Vạch một đường thẳng
vững thao tác.
* Tay trái cầm vải, tay phải cầm kim.
* Lên kim từ mặt trái vải, xuống kim cách 3
canh sợi vải, tiếp tục lên kim cách mũi vừa
xuống 3 canh sợi vải. Khi có 3-4 mũi trên kim,
rút kim lên và vuốt theo đường đã khâu cho
phẳng.
* Khi khâu xong cần lại mũi (khâu thêm 1 đến 2
mũi) tại mũi cuối, xuống kim sang mặt trái,
vòng chỉ, tết nút trước khi cắt chỉ.
* Giống như khâu mũi thường (bước đầu)
Lên kim mũi thứ nhất cách mép vải 8 canh
sợi vải, xuống kim lùi lại 4 canh sợi vải, lên kim
về phía trước 4 canh sợi vải, xuống kim đúng lỗ
mũi kim đầu tiên, lên kim về phía trước 4 canh
sợi vải, cứ khâu như vậy cho đến hết đường, lại
mũi khi kết thúc đường khâu.
* Gấp mép vải, khâu lược cố định, tay trái cầm
vải, mép gấp để phía trong người khâu, khâu từ
phải sang trái, từng mũi một ở mặt trái vải, lên
kim từ dưới nếp gấp vải, lấy 2-3 sợi vải mặt
dưới rồi đưa chếch kim lên qua nếp gấp, rút chỉ


để mũi kim chặt vừa phải, các mũi khâu vắt
0,3– 0,5 cm, ở mặt phải vải nổi lên những mũi
chỉ nhỏ nằm ngang cách đều nhau.
* GV theo dõi uốn nắn thao tác cho HS.
* Khi học xong 3 mũi khâu này về nhà một số
em khéo tay có thể phụ gia đình vắt lai, vá một
số quần áo. Những HS nam có thể tự may phù
hiệu vào áo của mình.
ở giữa vải theo chiều dài
bằng bút chì.
- Xâu chỉ vào kim.
- Vẽ gút một đầu chỉ.
- Khâu từ phải sang trái.
- Lên kim từ mặt trái vải.
- Khi khâu xong cần lại
mũi.
2. Khâu mũi đột mau:
-Vạch một đường thẳng ở
giữa mảnh vải theo chiều
dài bằng bút chì.
-Lên kim mũi thứ nhất
cách mép vải 8 canh sợi
vải, xuống kim lùi lại 4
canh sợi vải; lên kim về
phía trước 4 canh sợi
vải(H1.15a); xuống kim
đúng lỗ mũi kim đầu tiên;
lên kim về phía trước 4
canh sợi vải(H1.15b)
3. Khâu vắt:
- Gấp mép vải khâu lược
cố đònh (H1.16a)
Tay trái cầm vải, mép gấp để
phía trong người khâu. Khâu
từ phải sang trái từng mũi 1 ở
mặt trái vải.
4. Củng cố và luyện tập:
- Đánh giá kết quả thực hành.
- GV nhận xét chung tiết thực hành (sự chuẩn bị, tinh thần, thái độ làm việc,
kết quả sản phẩm).
- GV thu bài làm của HS để chấm điểm.
5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
- Chuẩn bị bài thực hành cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh.
- Một tấm giấy cứng, bút chì, thước có số đo, compa, vải.
V. RÚT KINH NGHIỆM:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×