Tải bản đầy đủ

De trac nghiem vat ly 9

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHƠN THÀNH
ĐỀ KiỂM TRA TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 9
Giáo viên: Đặng Việt Khoa
Câu 1: Nhiệt lượng tỏa ra của dây dẫn có điện trở R=10 Ω là
3.600J, biết dòng điện chạy qua là 10s. Tìm cường độ dòng điện
chạy qua điện trở.
36A4A
D. 8A6A
A
C
D
Ket qua Reset

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×