Tải bản đầy đủ

Bài 3 : Sáng tạo và bài thực hành


Giáo viên biên soạn : PHẠM QUỐC KHÁNH
Chúc các bạn thành công ! Đón đọc : Hướng dẫn soạn giáo án điện tử

1. Làm nền thay đổi bằng các nền tự tạo :
1. Tạo ra nhiều nền màu khác nhau theo ý tưởng riêng
2. Copi dán vào một nền bắt đầu tạo theo thứ tự
3. Tạo các hiệu ứng gắn cho các nền theo lựa chọn
4. Biểu diễn xem thử (Có thể thay đổi theo ý thích chọn)

1. Tạo ra nhiều nền màu khác nhau theo ý tưởng riêng
Ví dụ thực hiện 3 cái nền kẻ sọc theo 3 kiểu sau :
1.Lick phải vào nền
2.Chọn ô này
3.Chọn tiếp ô này
4.Chọn tiếp ô này

5.Chọn tiếp ô này
6.Chọn tiếp 2 ô này
7.Thứ tự Chọn màu


8.Chọn tiếp ô này

9. Kết quả
10. Làm tương tự tạo ra 3 nền , xong copy dán vô ACDSee ; lại
Copy Image từ ACDSee dán thứ tự vô 1 trang tiếp theo sau :

11. Tạo nền 1 kèm theo hiệu
ứng xuất hiện , biến màu …
12. Tạo nền 2 và làm tương
tự như 11.
13. Tạo nền 3
14. Mở rộng khung hình trùm kín nền và coi kết quả.
2. Copi dán vào một nền bắt đầu tạo theo thứ tự

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×