Tải bản đầy đủ

Tiết 61- Glucozơ


GI¸O ¸N §IÖN Tö
Môn: Hoá 9
NGƯỜI THỰC HIỆN
Gi¸o viªn: §Æng ThÞ DiÔn
Tr­êng THCS Nh©n Hßa
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNG
TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA
TiÕt 61: Glucoz¬


Một số quy định
1. Phần phải ghi vào vở
-
Các đề mục
-
Khi xuất hiện biểu tượng:

ở đầu dòng.
2. Phần thảo luận nhóm cần nghiêm túc.Kiểm tra bài cũ
Hợp chất hữu cơ có mấy loại ?
Là những loại nào?
Kể tên các hợp chất dẫn xuất hydrocacbon đã học?


Thứ 6, ngày 14 tháng 4 năm 2006
Glucozơ
I. Trạng thái tự nhiên
Hãy nghiên cứu thông tin trong SGK và cho biết
Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây,
nhiều nhất là trong quả chín, trong cơ thể người và
dộng vật.
Tiết 61
Công thức phân tử:
H
O
C
6
12
6
Trong tự nhiên glucozơ tồn tại ở đâu ?
Phân tử khối: 180


Thứ 6, ngày 14 tháng 4 năm 2006
Glucozơ
I. Trạng thái tự nhiên
II.Tính chất vật lí
Quan sát ống nghiệm chứa Glucozơ và cho biết:
Cho ống nghiệm một ít nước,lắc nhẹ.
Hãy nhận xét khả năng hoà tan của glucozơ trong nước?
không màu
kết tinh
Dễ tan trong nước
Màu sắc :
Trạng thái :
Khi ăn một số quả chín như:Nho ,mít, xoài .
Em thấy có vị gì?
Vị ngọt
Vậy glucozơ có những tính chất vật lí nào?
(SGK)


Thứ 6, ngày 14 tháng 4 năm 2006
Glucozơ
I. Trạng thái tự nhiên
II.Tính chất vật lí
(SGK)
Quan sát ống nghiệm chứa Glucozơ và cho biết:
Màu sắc :
Cho ống nghiệm một ít nước,lắc nhẹ.
Hãy nhận xét khả năng hoà tan của glucozơ trong nước?
Trạng thái :
không màu
kết tinh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×