Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc - Bạn của Nai Nhỏ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

MÔN: TẬP ĐỌC
Tiết 1: BẠN CỦA NAI NHỎ
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Hiểu nghĩa các từ: Nhớ được các đức tính của bạn Nai Nhỏ: khỏe
mạnh, thông minh, nhanh nhẹn, dám liều mình cứu người.
2. Kỹ năng:
- Đọc đúng các tiếng từ dễ lẫn do phương ngữ.
- Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, phẩy giữa các cụm.
- Biết đọc phân biệt lời của nhân vật với lời dẫn chuyện. Biết nhấn giọng ở những
từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
3. Thái độ: Người bạn đáng tin cậy là người sẵn lòng giúp người, cứu người.
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh, bảng phụ
- HS: SGK
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy

Hoạt động của Trò


1. Khởi động (1’)

- Hát

2. Bài cũ (3’) Mít làm thơ

- HS đọc bài

- Mít là một người ntn?

- HS nêu

- Mít có điểm gì tốt?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Ai dạy Mít làm thơ?
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Có một chú Nai Nhỏ muốn được đi chơi xa cùng
bạn. Cha của Nai Nhỏ có cho phép chú đi hay
không? Vì sao vậy? Đọc câu chuyện: “Bạn của
Nai Nhỏ” chúng ta sẽ biết rõ điều đó.
Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Luyện đọc và tìm hiểu ý khái quát
 Mục tiêu: Hiểu nội dung bài

- Hoạt động lớp

 Phương pháp: Trực quan
- Thầy đọc mẫu tồn bài
- Tóm nội dung: Truyện kể về Nai Nhỏ muốn
được đi ngao du cùng bạn nhưng cha Nai rất lo

-→ ĐDDH: Tranh
- HS chú ý nghe thầy đọc và
tóm nội dung câu chuyện

lắng. Sau khi biết rõ về người banï của Nai Nhỏ


thì cha Nai yên tâm và cho Nai lên đường cùng
bạn

- Hoạt động cá nhân

 Hoạt động 2: Luyện đọc, kết hợp với giải nghĩa
từ
 Mục tiêu: Đọc đúng từ khó đọc, nghỉ hơi câu dài,
hiểu nghĩa từ
 Phương pháp: Phân tích, luyện tập
- Nêu các từ cần luyện đọc

→ ĐDDH: Bảng phụ
- Chặn lối, chạy trốn, lão Sói,
ngăn cản, hích vai, thật khoẻ,
nhanh nhẹn, đuổi bắt, ngã
ngửa, mừng rỡ.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- HS đọc các từ chú giải SGK,
- Nêu các từ khó hiểu

ngồi ra Thầy giải thích
- Rình: nấp ở một chỗ kín, để
theo dõi hoặc để bắt người hay
con vật.

- Luyện đọc câu

- Đôi gạc: Đôi sừng nhỏ của

- Chú ý các câu sau:

hươu, nai.

- Một lần khác,/ chúng con đang đi dọc bờ sông/

- HS đọc từng câu đến hết bài

tìm nước uống,/ thì thấy 1 con thú hung dữ/ đang
rình sau bụi cây/.
- Sói sắp tóm được Dê/ thì bạn con đã kịp lao tới/,
hút Sói ngã ngửa bằng đôi gạc chắc khoẻ/.
- Con trai bé bỏng của cha/ con có 1 người bạn
như thế/ thì cha không phải lo lắng 1 chút nào
nữa/.
- Luyện đọc đoạn:
- Thầy yêu cầu HS đọc từng đoạn
- Thầy nhận xét, hướng dẫn HS

- HS đọc

4. Củng cố – Dặn dò (3’)

- Lớp nhận xét

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Lớp đọc đồng thanh

- Chuẩn bị: Tiết 2


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Tiết 2: BẠN CỦA NAI NHỎ
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cũ (3’) Bạn của Nai Nhỏ
- Thầy yêu cầu HS đọc bài + TLCH

- HS đọc bài

- Thầy nhận xét
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Có một chú Nai Nhỏ muốn được đi chơi xa
cùng bạn. Cha của Nai Nhỏ có cho phép chú đi
hay không? Vì sao vậy? Đọc câu chuyện: “Bạn
của Nai Nhỏ” chúng ta sẽ biết rõ điều đó.
Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu bài
 Mục tiêu: Hiểu nội dung bài

→ ĐDDH: Tranh

 Phương pháp: Trực quan, đàm thoại
- HS đọc thầm đoạn 1 + TLCH
- Nai Nhỏ xin phép cha đi đâu?

- HS đọc thầm
- Đi ngao du thiên hạ, đi chơi
khắp nơi cùng với bạn

- Cha Nai Nhỏ nói gì?

- Cha không ngăn cản con.
Nhưng con hãy kể cho cha


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

nghe về bạn của con
- HS đọc thầmđoạn 2, 3 và đầu đoạn 4 để trả lời

- HĐ 1: Lấy vai hích đổ hòn đá

- Nai Nhỏ đã kể cho cha nghe những hành động

to chặn ngang lối đi.

nào của bạn?

- HĐ 2: Nhanh trí kéo Nai
chạy trốn con thú dữ đang rình
sau bụi cây.
- HĐ 3: Lao vào lão Sói dùng
gạc húc Sói ngã ngửa để cứu
Dê non
- HS đọc thầm cả bài

- Mỗi hành động của bạn Nai Nhỏ nói lên 1 điểm

- “Dám liều vì người khác”, vì

tốt của bạn ấy. Em thích nhất điểm nào? Vì sao?

đó là đặt điểm của người vừa

- Thầy nêu câu hỏi HS thảo luận

dũng cảm, vừa tốt bụng.

- Theo em người bạn ntn là người bạn tốt?
- Thầy chốt ý: Qua nhân vật bạn của Nai Nhỏ
giúp chúng ta biết được bạn tốt là người bạn sẵn
lòng giúp người, cứu người.
- Thầy có thể nêu thêm:
+ Nếu Nai Nhỏ đi với người bạn chỉ có sức vóc
khoẻ mạnh không thôi thì có an tồn không?

- HS tự suy nghĩ, trả lời

+ Nếu đi với người bạn chỉ có trí thông minh và
sự nhanh nhẹn thôi, ta có thật sự yên tâm không?
Vì sao?
 Hoạt động 2: Luyện đọc diễn cảm

- HS tự suy nghĩ, trả lời


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

 Mục tiêu: Phân vai đọc tồn truyện

- Hoạt động cá nhân

 Phương pháp: Thực hành

→ ĐDDH: Bảng phụ: Mẫu câu

- Giọng điệu:
+ Lời của Nai Nhỏ (hồn nhiên, thơ ngây)
+ Lời của Nai bố (đoạn 1, 2, 3: băn khoăn, đoạn
4: vui mừng, tin tưởng)
- Thầy đọc mẫu, uốn nắn cách đọc cho HS

- HS nghe thầy đọc mẫu

4. Củng cố – Dặn dò (3’)

- HS phân công đọc

- Đọc xong câu chuyện, em biết được vì sao cha

- Bởi vì cha Nai Nhỏ biết được

Nai Nhỏ vui lòng cho con trai bé bỏng của mình

Nai Nhỏ có người bạn: “Khoẻ

đi chơi xa?

mạnh, thông minh, nhanh

- Luyện đọc thêm

nhẹn và sẵn lòng cứu người

- Chuẩn bị: Kể chuyện

khác.”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×