Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc - Gọi bạn

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

MÔN: TẬP ĐỌC
Tiết 4: GỌI BẠN
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài thơ, hiểu nghĩa của các từ trong bài
2. Kỹ năng:
- Đọc đúng các tiếng, từ dễ viết sai
- Biết ngắt nhịp hợp lý ở từng câu thơ. Nghỉ hơi sau mỗi khổ, biết đọc nhấn giọng
lời gọi bạn tha thiết của Dê Trắng
3. Thái độ: Tình bạn cảm động giữa Bê Vàng và Dê Trắng
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh + bảng phụ
- HS: SGK
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)
2. Bài cũ (3’) Danh sách HS tổ 1 lớp 2A
- HS đọc bài
- Trong bảng danh sách gồm có những cột nào?
- Bảng danh sách lớp 2A cho ta biết được những


Hoạt động của Trò
- Hát


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

gì?
3. Bài mới
Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’)

→ ĐDDH: Tranh

Thầy cho HS xem tranh
- Bê và Dê là 2 lồi vật cùng ăn cỏ, ăn lá. Bê Vàng
và Dê Trắng trong bài thơ hôm nay rất thân nhau.
Chúng có 1 tình bạn rất cảm động. Các em sẽ biết
rõ hơn điều đó khi đọc bài thơ này.
Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Luyện đọc

→ ĐDDH: bảng phụ

 Mục tiêu: Đọc đúng từ khó, ngắt nhịp hợp lý ở
từng câu thơ.
 Phương pháp: Phân tích luyện tập.
- Thầy đọc mẫu

- HS lắng nghe

- Luyện đọc Thầy kết hợp với giải nghĩa từ.

- Hoạt động cá nhân
- HS nêu

- Nêu các từ khó hiểu.
- Nêu các từ luyện đọc?
- Luyện đọc ngắt nhịp câu thơ.

- Từ xa xưa thuở nào, thời


gian lâu lắm rồi
- Suối cạn không có nước, xa
xưa, thưở nào, sâu thẳm, khắp

- Thầy chú ý các câu:

nẻo, gọi hồi.

+ Câu 1, 2, 3: Nhịp 3/2

- Mỗi HS đọc 1 câu liên tiếp

+ Câu 4: Nhịp 2/3

đến hết bài


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

+ Câu 13: Đọc ngắt nhịp câu cuối
- Luyện đọc từng khổ và tồn bài
- Giữa các khổ thơ nghỉ hơi lâu hơn

- HS đọc từng đoạn và cả bài
- Lớp đọc đồng thanh

 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài

- Hoạt động nhóm

 Mục tiêu: Hiểu ý của bài

- HS thảo luận trình bày

 Phương pháp: Đàm thoại, trực quan
- Thầy giao việc cho nhóm
Đoạn 1:

- Đọc khổ thơ 1, 2

- Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu?

- Sống trong rừng xanh sâu

- Vì sao Bê Vàng phải đi lấy cỏ

thẳm

Đoạn 2:

- Vì trời hạn hán, cỏ cây héo

- Khi Bê Vàng quên đường về Dê Trắng làm gì?
- Đến bây giờ em còn nghe Dê Trắng gọi bạn
không?
 Hoạt động 3: Luyện đọc
 Mục tiêu: Thuộc lòng cả bài thơ
 Phương pháp: Đàm thoại, luyện tập
- Thầy cho HS đọc nhẩm vài lần cho thuộc rồi
xung phong đọc trước lớp.
- Thầy hướng dẫn nhấn giọng biểu cảm để bợc lộ
cảm xúc.

khô, đôi bạn không còn gì để
ăn.
- Đọc khổ 3
- Thương bạn chạy tìm khắp
nơi
- Dê Trắng vẫn gọi bạn “Bê!
Bê!”


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- Đọc xong bài thơ em có nhận xét gì về tình bạn

- HS đọc

giữa Bê Vàng và Dê Trắng?

- HS đọc diễn cảm tồn bài.

- Luyện đọc bài

- Bê Vàng và Dê Trắng rất

- Chuẩn bị: Chính tả

thương nhau
- Đôi bạn rất quí nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×