Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập làm văn

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

MÔN: LÀM VĂN
Tiết 3: SẮP XẾP CÂU TRONG BÀI. LẬP DANH SÁCH
HỌC SINH
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Biết sắp xếp lại các bức tranh đã cho, biết tóm tắt nội dung các tranh bằng 1, 2
câu.
- Biết sắp xếp các câu trong bài theo đúng trình tự diễn biến sự việc.
- Biết vận dụng kiến thức đã học để lập bảng danh sách theo mẫu.
2. Kỹ năng: Rèn cách trình bày và sử dụng lời văn cho phù hợp
3. Thái độ: Yêu thích môn học
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh + bảng phụ
- HS: Vở
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò

- Hát

2. Bài cũ (3’) Tự thuật
- Xem phần tự thuật của HS

- 2 HS đọc


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Nhận xét cho điểm và củng cố thêm về cách viết
lí lịch đơn giản.
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Các em đã được học bài tập đọc: “Gọi bạn”.
Hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập về cách tóm tắt
nội dung câu chuyện qua tranh vẽ, đồng thời sắp
xếp các câu trong bài sao cho hợp lí và thực hành
lập danh sách HS theo nhóm.
Phát triển các hoạt động(28’)

→ ĐDDH: Tranh

 Hoạt động 1: Làm bài tập
 Mục tiêu: Sắp xếp lại các bức tranh đúng trình tự
câu chuyện
 Phương pháp: Trực quan, thảo luận nhóm
Bài 1:

- Sắp xếp các tranh, tóm nội

- Nêu yêu cầu

dung tranh bằng 1, 2 câu để
thành câu chuyện: “Gọi bạn”

- Thầy cho HS xếp lại thứ tự tranh

- 1 - 3- 4- 2
- (1) Bê và Dê sống trong


rừng sâu
- (2) Trời hạn hán, suối cạn,
cỏ khô héo.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- (3) Bê đi tìm cỏ quên đường
về.
- (4) Dê tìm bạn gọi hồi: “Bê!
- Thầy nhận xét, gọi 2 HS kể lại câu chuyện.

Bê!”

Bài 2:
- Nêu yêu cầu bài?
- Đọc và suy nghĩ để sắp xếp các câu cho đúng thứ

- Xếp các câu cho đúng thứ tự

tự nội dung các sự việc xảy ra.

- HS đọc nội dung bài 2

- Thầy kiểm tra kết quả

- HS làm bài

 Hoạt động 2: Lập bảng danh sách
 Mục tiêu: Nắm được cách lập bảng danh sách

→ ĐDDH: Bảng phụ

lớp
 Phương pháp: Thảo luận nhóm
Bài 3:
- Nêu yêu cầu

- Lập danh sách HS

- Thầy hướng dẫn HS kẻ bảng vào vở và ghi thứ tự - HS làm bài
các cột, xem bảng danh sách lớp 2A để ghi cho
đúng
4. Củng cố – Dặn dò (2’)
- Nêu lại những nội dung đã luyện tập (HS: Xếp
tranh cho đúng nội dung chuyện, rồi tóm tắt lại nội
dung chuyện. Sắp xếp các câu cho đúng thứ tự.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Lập danh sách nhóm bạn)
- Khi trình bày chú ý viết đúng chính tả, chữ viết
rõ ràng, trình bày sạch.
- Làm bài tiếp
- Chuẩn bị: Tập viếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×