Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Kể chuyện - Có công mài sắt, có ngày nên kim

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

MÔN: KỂ CHUYỆN
Tiết 1: CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM

I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Dựa vào trí nhớ và tranh. HS kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội
dung bài tập đọc: “Có công mài sắt có ngày nên kim”.
2. Kỹ năng: Biết phối hợp lời kể với diệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho
phù hợp với nội dung.
3. Thái độ: Trau dồi hứng thú đọc và kể chuyện
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh
- HS: SGK
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát


2. Bài cũ (1’)
- Thầy kiểm tra SGK
3. Bài mới
Giới thiệu:
- Tiết tập đọc hôm trước chúng ta đọc chuyện gì?

- Có công mài sắt có ngày nên

- Em học được lời khuyên gì qua câu chuyện đó?

kim

→ Trong tiết kể chuyện hôm nay các em sẽ nhìn

- Kiên trì nhẫn nại sẽ thành


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

tranh kể lại từng đoạn truyện, sau đó kể toàn bộ

công.

câu chuyện rồi sắm vai theo câu chuyện đó.
Phát triển các hoạt động (30’)
 Hoạt động 1: Hướng dẫn HS kể chuyện
(ĐDDH: tranh)
 Mục tiêu: HS kể từng đoạn bằng lời theo tranh
dựa vào câu hỏi.
 Phương pháp: Trực quan, đàm thoại
- Thầy hướng dẫn HS quan sát tranh và cho HS kể
theo câu hỏi gợi ý.
* Kể theo tranh 1.
- Thầy: Đặt câu hỏi
- Cậu bé đang làm gì? Cậu đọc sách ntn?

- Ngày xưa có cậu bé làm gì
cũng chóng chán. Cứ cầm
quyển sách, đọc được vài
dòng là cậu đã ngáp ngắn


ngáp dài rồi gục đầu ngủ lúc
nào không biết.

- Vậy còn lúc tập viết thì ra sao?

- Lúc tập viết cậu cũng chỉ nắn
nót được mấy chữ đầu rồi viết
nguệch ngoạc cho xong
chuyện.
- Lớp nhận xét về nội dung và
cách diễn đạt.

* Kể theo tranh 2


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Tranh vẽ bà cụ đang làm gì?

- HS kể

- Cậu bé hỏi bà cụ điều gì?

- Lớp nhận xét

- Bà cụ trả lời thế nào?
- Cậu bé có tin lời bà cụ nói không?
* Kể theo tranh 3

- HS kể

- Bà cụ trả lời thế nào?

- Hôm nay bà mài, ngày mai

- Sau khi nghe bà cụ giảng giải, cậu bé làm gì?

bà mài. Mỗi ngày cục sắt nhỏ
lại 1 tí chắc chắn có ngày nó
sẽ thành cái kim.
- Lớp nhận xét

* Kể theo tranh 4
- Em hãy nói lại câu tục ngữ
- Câu tục ngữ khuyên em điều gì?
- Chốt: “Có công mài sắt có ngày nên kim”
khuyên chúng ta làm việc gì cũng phải kiên trì,

- HS nêu
- Làm việc kiên trì, nhẫn nại
- Lớp nhận xét

nhẫn nại.
 Hoạt động 2: Kể chuyện theo nhóm

- Hoạt động nhóm

 Mục tiêu: HS tiếp nối nhau kể từng đoạn theo
nhóm.
 Phương pháp: Kể chuyện

- HS tự kể theo nhóm

- Thầy cho HS kể theo từng nhóm

- Đại diện lên thi kể

- Thầy theo dõi chung, giúp đỡ nhóm làm việc
- Thầy tổ chức cho các nhóm thi kể chuyện

- HS thực hành


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

 Hoạt động 3: Kể chuyện trước lớp
 Mục tiêu: HS kể chuyện kèm với động tác, điệu
bộ
 Phương pháp: Sắm vai

- Giọng người kể chuyện

- Thầy giúp HS nắm yêu cầu bài tập

chậm rãi.

- Cần 3 người đóng vai: Người dẫn chuyện, cậu

- Giọng cậu bé ngạc nhiên.

bé, bà cụ.

- Giọng bà cụ khoan thai, ôn

- Mỗi vai kể với giọng riêng có kèm với động tác,

tồn.

điệu bộ.

→ Lớp nhận xét.

→ Thầy nhận xét cách kể của từng nhóm
4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- Động viên, khen những ưu điểm, nêu những

- Cả lớp bình chọn HS, nhóm

điểm chưa tốt để điều chỉnh.

kể chuyện hấp dẫn nhất.

- Về tập kể chuyện
- Chuẩn bị bài chính tảTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×