Tải bản đầy đủ

bài giảng toán lớp 4 ứng dụng của tỷ lệ bản đồ


Thứ năm, ngày 09 tháng 4 năm 2009
Toán:
* Kiểm tra bài cũ:
Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
1. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000, độ dài 1 mm ứng
với độ dài thật nào cho dưới đây ?
A. 1000 dm
C. 1000 mm
B. 1000 cm
D. 1000 m


Thứ năm, ngày 09 tháng 4 năm 2009
Toán:
* Kiểm tra bài cũ:
Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
1. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000, độ dài 1 mm ứng
với độ dài thật là:
C. 1000 mmHãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000, quãng đường từ
A đến B đo được 1 dm. Như vậy độ dài thật của
quãng đường từ A đến B là:

A. 10 000 dm
A. 10 000 dmC. 10 000 m
B. 10 000 cm
D. 10 km


Thứ năm, ngày 09 tháng 4 năm 2009

Toán

ỨNG DỤNG CỦA TỶ LỆ
BẢN ĐỒ


Bài toán 1 :Bản đồ Trường Mầm non xã Thắng
Lợi vẽ theo tỉ lệ 1 : 300.Trên bản đồ cổng trường
rộng 2cm( khoảng cách từ A đến B ).Hỏi chiều
rộng thật của cổng trường là mấy mét ?

A

---------

2cm
---------

B

Tỉ lệ 1: 300


Bài giải :
Chiều rộng thật của cổng
trường là:


2 x 300= 600 ( cm)
Đáp số: 600 cm


Toán

ỨNG DỤNG CỦA TỶ LỆ BẢN ĐỒ
Bài toán 2: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000
quãng đường Hà Nội – Hải Phòng đo được
102 mm. Tìm độ dài thật của quãng đường
Hà Nội – Hải Phòng.

Bài giải :
Quãng đường Hà Nội – Hải Phòng:
102 x 1 000 000= 102 000 000 ( mm)
Đổi : 102 000 000 mm = 102 km
Đáp số: 102 km


*
Luyện tập :
Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ trống:
Tỉ lệ bản
đồ

1 : 500 000

1 : 15 000

Độ dài thu
nhỏ

2 cm

3 dm

1 : 2 000

50 mm

Độ dài thật 1000000
....cm 45000
......dm 100000
......mm


Bài 2:
Trên bản đồ tỉ lệ 1 :200
chiều dài phòng học lớp
em đo được 4cm.Hỏi
chiều dài thật của phòng
học đó là mấy mét ?


Bài giải:
Chiều dài thật của phòng
học là:
4 x 200 = 800 (cm)
Đổi 800 cm = 8 m
Đáp số: 8 m


Bài 3:
Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2 500
000 , quãng đường thành phố
Hồ Chí Minh – Qui Nhơn đo
được 27 cm. Tìm độ dài thật
của quãng đường thành phố
Hồ Chí Minh – Qui Nhơn.


Bài giải:

Độ dài thật của quãng đường
Thành phố Hồ Chí Minh – Qui
Nhơn là :
27 x 2 500 000 = 67 500 000(cm)
Đổi 67 500 000 = 675 km
Đáp số: 675 kmToán

ỨNG DỤNG CỦA TỶ LỆ BẢN ĐỒ
Từ độ dài thu nhỏ và tỉ lệ bản đồ cho
trước,muốn tìm độ dài thật ta làm thế
nào?


Từ độ dài thu nhỏ và tỉ lệ bản đồ
cho trước,muốn tìm độ dài thật ta
làm thế nào?


Về xem lại bài đã học.
Xem trước bài “Ứng dụng của
tỉ lệ bản đồ (t t)”
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×