Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-day-hoc-toan-o-truong-thcs

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (63.2 KB, 3 trang )

Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn toán ở trờng THCS
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Sáng kiến kinh nghiệm
ứng dụng công nghệ thông tin
trong dạy học toán ở trờng thcs
I- Lời mở đầu
Đất nớc Việt Nam đang chuyển mình mang tầm vóc lịch sử, đang từng bớc hội
nhập với khu vực và quốc tế: Chiến lợc công nghiệp hoá hiện đại hoá đợc đại hội VIII
của Đảng đề ra mà Nghị quyết của hội nghị ban chấp hành trung ơng lầ thứ 2 về giáo
dục và khoa học công nghệ là khâu đột phá đang đa công cuộc đổi mới tới một bớc
ngoặt sáng về chất, vấn đề đó tiếp tục đợc khẳng định trong các kì đại hội IX và đại hội
X của đảng ta.
Hơn bao giờ hết trớc cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra nh vũ bão
trên thế giới hiện nay. Để đáp ứng đợc với yêu cầu mới của cách mạng việc xây dựng
một chiến lợc con ngời trong công cuộc giáo dục và đào tạo đã và đang đợc toàn Đảng
toàn dân quan tâm.
Công nghệ thông tin là phơng tiện đợc ứng dụng trong rất nhiều ngành nghề
khác nhau. Bạn là sinh viên, muốn trình bày nội dung bài tập lớn, đồ án tốt nghiệp trớc
hội đồng bảo vệ? Bạn là cán bộ, muốn trình bày báo cáo công việc của mình trớc đồn
nghiệp? Bạn là nhà khoa học, muốn trình bày những ý tởng , những công trình nghiên
cứu của mình trong những diễn đàn, những cuộc hội thảo.
Với tầm quan trọng đó, để đảm bảo những mục tiêu giáo dục ở trờng THCS nhất
là đảm bảo đáp ứng đợc mục tiêu của môn toán ở trờng THCS thì đòi hỏi ngời giáo
viên phải luôn là tấm gơng tự học và sáng tạo, tiếp cận với CNTT sử dụng CNTT nh
một công cụ hữu ích cho việc giảng dạy bộ môn mình đảm nhiệm. Ngời giáo viên ở tr-
ờng THCS ngoài việc sử dụng kết hợp tốt các phơng pháp dạy học phù hợp với đặc trng
bộ môn, từng phân môn, từng kiểu bài thì một kâu hết sức quan trọng đó là việc sử
Ngời viết : Vũ Hồng Trờng .........................Đơn vị: Trờng THCS Đồng Hớng
1
Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn toán ở trờng THCS


dụng, kết hợp tốt các phơng tiện kỹ thuật dạy học, làm thế nào để ngời học tiếp thu bài
một cách chủ động sáng tạo và có hiệu quả. Một trong các phơng tiện hiện đại đó
là ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy, ví dụ nh sử dụng máy tính sách tay kết
hợp với máy chiếu đa năng băng đĩa hình, Internet,...so với những thiết bị trớc đây thì
ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học thực sự là giải pháp cải tiến rất hiệu quả
và phù hợp. Trớc đay trong thời gian khá dài trong hệ thống phơng pháp dạy học môn
toán cũng nh các bộ môn khác việc sử dụng phơng tiện thiết bị dạy học trong giảng
dạy gọi là phơng pháp trực quan tuy nhiên chỉ là những bảng phụ bằng giấy Roki ,...
giáo viên với vai trò là trung tâm thì phơng pháp này ít đợc chú trọng chỉ mang tính
hình thức.
II Nội dung
Trong những năm gần đây, với sự phát triển của khoa học công nghệ đặc biệt là
lĩnh vực CNTT nhận thức của nhân dân nói chung của các tầng lớp nhà giáo nói riêng
đã đợc tiếp cận nhiều với máy tính, mạng Internet, với những phần mền hỗ trợ cho việc
dạy, học và tìm kiếm thông tin thì CNTT thực sự là thiết bị hữu hiệu có thể thay thế tất
cả nhng phơng tiện thủ công trớc đây, chỉ cần với trình độ vi tính nhất định, chúng ta
không cần đến những tranh vẽ bảng biểu trên giấy roki cồng cềnh gây mất thời gian tr-
ớc đây mà bài dạy cũng rất sinh động trực quan, gây hứng thú dối với học sinh bởi các
em đợc tiếp súc với nhiều tri thức, nhiều thông tin cùng lúc, đợc hoạt động tích cực chủ
động hơn đợc tự đánh giá quá trình tiếp thu của bản thân thông qua trình chiếu và nhận
xét kết quả hoạt động của nhóm và của cá nhân.
Nhng để ứng dụng CNTT thành công trong giảng dạy theo tôi ngời giáo viên cần
phải miệt mài nghiên cứu không ngừng sáng tạo cần phải đạt đợc các yêu cầu sau:
+ Về kiến thức: Ngoài kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ phải vững vàng ra thì
yêu cầu phải nắm vững công dụng các tính năng , cách sử dụng và bảo quản các phơng
tiện, kĩ thuật hỗ trợ dạy học nh máy vi tính, máy chiếu đa phơng tiện (máy chiếu đa
năng Multi Projector).
+ Về kĩ năng: Thực hiện sử dụng thành thạo các phơng tiện kĩ thuật dạy học phổ
biến; Biết cách tổ chức tiết học có sử dụng CNTT; Thực hiện đúng chính sác các thao
Ngời viết : Vũ Hồng Trờng .........................Đơn vị: Trờng THCS Đồng Hớng

2
Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn toán ở trờng THCS
tác cơ bản trong hệ điều hành Windows; Biết soạn thảo, trình bày đẹp và biết sử dụng
phần mềm MS Powerpoint để thiết kế bài giảng điện tử; Vận dụng những kĩ năng này
vào việc soạn bài và tổ chức các hoạt động dạy học cho học sinh.
+ Về thài độ: Chủ động tự tin trong việc sử dụng các phơng tiện CNTT trong dạy
học; Có ý thức sử dụng PT KTDH hỗ trợ dạy học; Có ý thức sử dụng phần mềm trình
diễn, phần mềm dạy học, phần mềm vẽ hình,... để nâng cao chất lợng giờ dạy.
Để áp dụng CNTT vào dạy học có hiệu qủa đòi hỏi ngời giáo viên khi soạn giáo
án điện tử cần chú ý đến các tiêu trí sau:
+ Tiêu trí 1: Yêu cầu khi thiết kế các Slide trình chiếu cụ thể :
- Hình và chữ phải rõ, nét, cỡ chữ đủ lớn để xem, gọn lời, trình bày đẹp và
có trực quan, thể hiện nổi bật đợc kiến thức trọng tâm
- Các hiệu ứng hình ảnh, màu sắc, âm thanh, chuyển động đợc sử dụng có
mức độ, hợp lý, không bị lạm dụng, không quá tải đối với học sinh, không gây nhiễu
loạn làm mất tập trung vào bài học, các hiệu ứng không làm học sinh phân tán chú ý,
không quá nhiều, sử dụng có cân nhắc đến ảnh hởng bất lợi của nó.
Ví dụ: Hay cho con chữ xuất hiện lẻ tẻ, rời rạc, chuyển động bay cầu kì hoặc rời
rạc, lừ đừ. Mỗu sắc rực rỡ, loè loẹt, âm thanh, phối màu không khoa học khiến các
dòng chữ mờ nhạt, khó nhìn, hình ảnh và màu sắc chữ màu vàng nhạt; hoặc nền màu
vàng nhạt chữ màu vàng khó thấy.
+ Tiêu trí 2: Ký thuật trình chiếu và sử dụng máy:
- Giáo viên làm chủ thực sự đợc kỹ thuật, thao tác nhuần nhuyễn , trình
chiếu không trục trặc
- Phối hợp nhịp nhàng giữa trình chiếu với ghi bảng, ghi vở, ăn khớp giữa
các Slide với lời giảng, hoạt động của thày trò, với trình chiếu bài dạy.
- Nhịp độ trình chiếu và triển khai bài dạy vừa phải phù hợp với sự tiếp
thu của phần đông học sinh, học sinh theo dõi kịp và ghi chép kịp.
+ Tiêu trí 3: Kiến thức, phơng pháp , kỹ năng , đánh giá:
- Thực hiện đợc mục tiêu bài dạy; học sinh hiểu bài và hứng thú học tập

- Học sinh tích cực chủ động tìm ra kiến thức mới
Ngời viết : Vũ Hồng Trờng .........................Đơn vị: Trờng THCS Đồng Hớng
3

Xem Thêm

×