Tải bản đầy đủ

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Lời nói đầu
Bớc sang thế kỉ XXI, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển nh vũ bão,
trong đó khoa học công nghệ phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là khoa học máy
tính hay còn gọi là Công nghệ Thông tin. Nó đã xâm nhập vào mọi lĩnh vực của
KHKT, kinh tế, chính trị, giải trí
Công nghệ máy tính đem lại cho con ngời những khả năng kỳ diệu mà
trớc đây con ngời tởng nh không thể làm đợc. Từ những công việc, nhu cầu
đơn giản hàng ngày cho đến việc lập trình, xây dựng các chơng trình khoa học
kỹ thuật lớn. Máy tính đã trở thành trợ thủ đắc lực nhất giúp con ngời cập
nhật, tìm kiếm, thiết kế và lu trữ thông tin một cách hiệu quả nhất.
Cùng với sự phát triển về nhu cầu lu trữ, xử lý, trao đổi thông tin, công
nghệ phần mềm cũng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đặt ra hàng ngày.Từ
khi xuất hiện các hệ CSDL các tác giả không ngừng cung cấp, phát triển và
hình thành nhiều hệ CSDL mới. Nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra hiện nay về
việc quản trị CSDL thì hệ quản trị CSDL SQL Server cũng không ngừng nâng
cấp, phát triển và mở rộng những phiên bản SQL Server 6.0, SQL Server 6.5 và
SQL Server 7.0 và nay là SQL Server 2000.
SQL Server ra đời có những u điểm sau:
Cho phép quản trị CSDL lớn, có tốc độ xử lý dữ liệu nhanh đáp ứng nhu

cầu về thời gian.
Cho phép nhiều ngời cùng khai thác trong một thời điểm đối với một
CSDL và toàn bộ hệ quản trị CSDL.
Có hệ thống bảo mật cao, hỗ trợ mạnh mẽ việc triển khai CSDL phân
tán và cung cấp dịch vụ Internet.
Cho phép lập trình kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nh Visual
Basic, Visual C++..
1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Với vốn kiến thức đã đợc học tại trờng và cũng phần nào thấy đợc
những nhu cầu cấp thiết của xã hội trong giai đoạn mà tin học phát triển nh vũ
bão, chúng em mong muốn thiết kế một chơng trình có thể ứng dụng đợc vào
thực tế. Vì vậy chúng em đã chọn đề tài: Xây dựng một chơng trình đào tạo
từ xa một môn học với những nội dung chính nh sau: Các giáo viên có thể
cập nhật bài giảng và bài tập trên Visual Basic, các chức năng khác đợc thực
hiện trên Website.
Tuy nhiên, khả năng còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu
sót.Vì vậy, chúng em mong thầy cô cùng các bạn đóng góp ý kiến để chơng
trình của chúng em đợc hoàn thiện hơn.
Cuối cùng chúng em xin chân thành cảm ơn sự giảng dạy và giúp đỡ rất
nhiệt tình của thầy giáo Trần Đăng Công đã giúp chúng em hoàn thành ch-
ơng trình này.
Đào tạo từ xa một môn học với chức năng cập nhật bài giảng trên Visual
Basic, các chức năng khác trên Web
2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Phân tích bài toán
Bài toán: Đào tạo từ xa một học:
Yêu cầu:
1. Giáo viên cập nhật bài giảng, trả bài và chấm bài trên Visual Basic.
2. Các chức năng còn lại thực hiện trên Web.
Mục đích của đề tài
Trong những năm thập niên 90, do nền kinh tế nớc ta còn kém phát
triển, những thành tựu khoa học công nghệ kỹ thuật cha đợc ứng dụng rộng rãi
nên việc học và vẫn còn mang tính thủ công nghĩa là cả ngời dạy và ngời học
vẫn phải tập trung ở một nơi mới có thể đáp ứng đợc cả hai nhu cầu này.
Hiện nay nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu về học và dạy cũng
đợc tăng theo. Do vậy, một loạt những chơng trình đào từ xa ra đời khi mà


công nghệ thông tin ngày càng phát triển nhằm mục đích đáp ứng đợc cả hai
nhu cầu trên.
Đào tạo từ xa là một đề tài mang tính chất thực tế, làm giảm bớt chi phí
cho việc dạy và học mà hiệu quả lại cao. Chơng trình này khi đợc hoàn thiện
hơn thì có thể ứng dụng trong thực tế. Khi đó nó sẽ giúp cho cả ngời có nhu
cầu muốn học và ngời muốn dạy có thể thực hiện mong muốn của mình một
cách nhanh chóng và hiêu quả hơn, chi phí rẻ hơn so với trớc đây.
Do đó quản trị CSDL đã đợc đa vào ứng dụng rộng rãi trong lĩnh đào
tạo môn học từ xa. Hệ thống mới này đã có thể cập nhật đợc danh sách giáo
viên, các bài giảng của giáo viên hàng ngày mà ít bị sai sót và th ờng xuyên
hơn.
3
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Sơ Đồ Phân Cấp Chức Năng
Đào tạo từ xa
Chức năng
trên VB
Chức năng trên
Website
Cập
Nhật
bài
giảng
Tìm
kiếm
câu
hỏi
Tra
Cứu
Cập
Nhật
giáo
viên
Cập
Nhật
bài
tập
4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

C¬ së d÷ liÖu bµi to¸n
5
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Modul Chơng Trình Chơng Trình Visual Basic
Giáo viên và ngời quản lý muốn vào đợc hệ thống cần phải login vào hệ
thống thông qua một mật khẩu chung
Form Login
Sau khi vào đợc hệ thống, form chính của chơng trình đợc bật ra để ngời
dùng lựa chọn
6
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Form chính
Đối với ngời quản lý, khi cần nhập danh sách nhứng giáo viên mới hoặc
để xem danh sách những giáo viên đã có, cần lựa chọn vào menu He
Thong/Nhap Giao vien
7
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Form Nhap Giao Vien
Đối với giáo viên cần nhập bàI giảng và bài tập của mình thì cần vào
menu He Thong/Nhap bai giang hoặc He Thong/Nhap bai tap
8
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Form Nhap bai giang
9

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×