Tải bản đầy đủ

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÍNH CƯỚC GHISE

Chuyên ngành Công nghệ thông tin
nghiên cứu và Xây dựng hệ thống tính cớc ghise
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại công cộng là rất lớn. Khi dịch vụ này phổ biến thì đòi hỏi phải
có một hệ thống tính cớc chính xác, tức thời để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Mặt khác hệ thống
này còn cung cấp một số tiện ích giúp cho bu cục trong việc quản lý các cuộc gọi. Một hệ thống nh vậy
bao gồm cả phần cứng và phần mềm đã đợc sản xuất và bán trên thị trờng. Vì vậy đề tài Nghiên cứu
và xây dựng hệ thống tính cớc Ghise có giá trị thực tiễn và giá trị kinh tế rất cao. Tuy nhiên ý nghĩa lớn
nhất khi thực hiện đề tài này là giúp cho sinh viên làm quen với thiết kế phần cứng và viết phần mềm
điều khiển phần cứng theo ý muốn. Đây là lĩnh vực mà sinh viên đợc tiếp cận rất ít trên giảng đờng.
2. Phơng pháp nghiên cứu của đề tài
Quá trình nghiên cứu đợc chia làm hai phần
Phần 1 : Nghiên cứu thiết kế card giao tiếp giữa máy tính và đờng dây điện thoại
- Tìm hiểu các tín hiệu báo hiệu liên quan tới cuộc gọi trên đờng dây điện thoại
- Nghiên cứu thiết kế giao tiếp đờng dây điện thoại
- Nghiên cứu thiết kế giao tiếp máy tính
Phần 2 : Xây dựng phần mềm tính cớc và quản lý
- Lựa chọn ngôn ngữ phát triển phần mềm.
- Phân tích thiết kế phần mềm theo phơng pháp hớng đối tợng
Phần 3: Thực hiện chơng trình phần mềm theo phân tích thiết kế
3. Nội dung đề tài

3.1 Card giao tiếp giữa máy tính và đờng dây
Là thiết bị ngoại vi máy tính, card thu các tín hiệu trên đờng dây điện thoại giải mã và số hoá các tín
hiệu này để chơng trình máy tính xử lý. Card có các chức năng cụ thể sau
- Phát hiện trạng thái nhấc máy chủ gọi
- Thu và giải mã tín hiệu quay số DTMF
- Phát hiện trạng thái nhấc máy bị gọi
- Phát hiện kết thúc cuộc gọi.
Card giao tiếp gồm có các mạch sau:
- Mạch bảo vệ : Bảo vệ quá áp cho các phần tử bên trong card.
- Mạch phát hiện nhấc máy : Mạch này phát hiện trạng thái của thuê bao chủ gọi là nhấc máy
hay đặt máy.
Học viện Công nghệ BC - VT
Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học HS-SV
- Mạch phát hiện đảo cực : Mỗi khi thuê bao bị gọi nhấc máy hay đặt máy thì đôi dây thoại sẽ
đổi cực tính cho nhau. Mạch này sẽ phát hiện việc đảo cực này để xác định thời điểm bắt đầu
hoặc kết thúc cuộc gọi
- Mạch thu số : Sử dụng IC MT8870 để thu nhận và giải mã tín hiệu quay số DTMF
- Mạch giao tiếp với máy tính : Mạch giao tiếp với máy tính qua khe cắm ISA, sử dụng vi mạch
lập trình đợc 8255A. Mạch này giải mã địa chỉ cho card giao tiếp và thực hiện vào ra dữ liệu
giữa card và máy tính.
3.2 Phần mềm tính cớc và quản lý
Ngôn ngữ Visual C++6.0 đợc sử dụng để xây dựng phần mềm vì các lí do
- Mềm dẻo, khả năng lập trình phần cứng mạnh
- Cho phép làm giao diện ngời dùng dễ dàng thân thiện.
- Là ngôn ngữ đợc sử dụng phổ biến.
Phần mềm đợc phân tích thiết kế theo phơng pháp hớng đối tợng sử dụng công cụ Rational Rose
2000. Một số giao diện của phần mềm:
a. Giao diện chính
Hình 1 : Giao diện chính của chơng trình
Học viện Công nghệ BC - VT
Chuyên ngành Công nghệ thông tin
b. Thay đổi bảng cớc
Hình 2 : Giao diện thay đổi bảng cớc
c. Thống kê trong ngày
Hình 3 : Giao diện thống kê theo ngày
4. Khả năng ứng dụng của đề tài
Đề tài có thể tiếp tục phát triển để trở thành một sản phẩm thơng mại. Trên cơ sở card giao tiếp đã
thiết kế có thể nghiên cứu thiết kế giao tiếp cho các ứng dụng computer-telephony khác nh trả lời truy
xuất dữ liệu qua điện thoại...
Học viện Công nghệ BC - VT

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×