Tải bản đầy đủ

PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆNI. Phản xạ có điều kiện và phản xạ không
điều kiện
Hãy xác định xem trong các ví
dụ nêu dưới đây, đâu là phản xạ
không điều kiện và đâu là phản
xạ có điều kiện và đánh dấu (x)
vào cột tương ứng ở bảng 52.1
BÀI 52:
PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN
VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN

STT
Ví dụ PXKĐK PXCĐK
1
2
3
4
5
6

Tay chạm phải vật nóng, rụt tay lại.
Đi nắng, mặt đỏ gay, đổ mồ hôi.
Qua ngã tư thấy đèn đỏ vội dừng lại.
Trời rét, môi tím tái, người run, sởn
gai ốc.
Gió mùa đông bắc về, nghe tiếng gió
rít qua khe cửa chắc trời lạnh lắm, tôi
vội mặc áo len đi học.
Chẳng dại gì mà đùa với lửa.
X
Bảng 52.1.Các phản xạ không điều kiện (PXKĐK)
và phản xạ có điều kiện(PXCĐK)
X
X
X
X
X

BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU
KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN
I. Phản xạ có điều kiện và phản xạ không
điều kiện
1. Phản xạ không điều kiện(PXKĐK) là phản xạ
sinh ra đã có, không cần phải học tập.
Ví dụ:
2. Phản xạ có điều kiện(PXCĐK) là phản xạ
được hình thành trong đời sống cá thể, là kết
quả của quá trình học tập, rèn luyện.
ví dụ:

Trẻ em sinh ra đã biết
bú sữa mẹ (PXKĐK)
Một vài ví dụ khác
Nếu ai đã từng ăn chanh, khi
nhìn thấy hình ảnh của nó hoặc
nghe thấy từ "chanh" đều chảy
nước bọt - đó là PXCĐK

BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN
VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN
I. Phản xạ có điều kiện và phản xạ không
điều kiện:
II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện:
1. Hình thành phản xạ có điều kiện:

Nha ̀
sinh li ́
hoc ̣
ng i ̀ươ
Nga I.P.
Paplôp


Thảo luận nhóm(2 phút)
Trình bày sự thành lập phản
xạ tiết nước bọt khi có ánh
đèn?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×