Tải bản đầy đủ

Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày4

Tiết 2 :

Bánh chng, bánh giầy
(Truyền thuyết tự học có hớng dẫn)
A - Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:
- Nhân vật sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết giai
đoạn đầu.
- Cốt lõi lịch sử thời kỳ dựng nớc của dân tộc ta trong một tác phẩm thuộc nhóm
truyền thuyết thời kỳ Hùng Vơng.
- Cách giải thích của ngời Việt cổ về một phong tục và quan niệm đề cao lao
động, đề cao nghề nông một nét đẹp văn hoá ngời Việt.
2. Kỹ năng:
- Đọc hiều một văn bản truyền thuyết.
- Nhận ra những sự việc chính của truyện.
3. Thái độ
- Có lòng hiếu thảo học tập những thành tựu văn minh của dân tộc.
B. Chuẩn bị thầy và trò.
- GV: Bài soạn, SGV, sách chuẩn kiến thức, kỹ năng
- HS: sgk, vở soạn.
C - Tiến trình bài dạy.

1. ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ .
TaiLieu.VN

Page 1


- Em hiểu thế nào là truyền thuyết ?
- Truyện Con Rồng, cháu Tiên có ý nghĩa sâu sắc là gì ?
3. Bài mới : Giới thiệu bài mới :
H: Em cú bit mi khi tt n xuõn v nhõn dõn ta thng cú phong tc gỡ?
TL: Phong tc lm bỏng chng, bỏnh giy.
GV: Mi khi tt n xuõn v ngi Vit Nam chỳng ta li nh ti cõu i rt
quen thuc, ni ting:
Tht m, da hnh, cõu i
Cõy nờu, trng phỏo, bỏnh chng xanh.
Bỏnh chng, bỏnh giy l nhng th bỏnh rt ni ting, rt ngon, b v c bit
khụng th thiu trong mõm c ngy tt ca dõn tc VN. Bỏnh chng, bỏnh giy cũn
mang bao ý ngha sõu xa, lớ thỳ. Cỏc em cú bit hai th bỏnh ú c bt ngun t
truyn thuyt no ca thi Vua Hựng? bit c iu ú chỳng ta cựng tỡm hiu
bi hc ngy hụm nay.
I - Đọc - chú thích
- Cho 2 học sinh đọc truyện (xung phong).
- Yêu cầu 2 học sinh kể lại truyện.
- Lu ý học sinh các chú thích 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13.
II - Tìm hiểu văn bản.
- GV sử dụng hình thức : Dạy học theo nhóm để hớng dẫn HS tự học.
Chia lớp thành 4 nhóm theo số lợng.
Nhóm 1 : Tìm hiểu vấn đề.
- Vua Hùng chọn ngời nối ngôi trong hoàn cảnh nào ? ý định của vua ?
- Vua Hùng chọn ngời nối ngôi bằng hình thức gì ?
TaiLieu.VN

Page 2


Nhóm 2 : Tìm hiểu vấn đề.
- Vì sao trong các con của vua Hùng, chỉ có Lang Liêu đợc thần giúp đỡ ?
- Vì sao 2 thứ bánh của Lang Liêu đợc chọn và Lang Liêu đợc nối ngôi ?
Nhóm 3 : Tìm hiểu vấn đề.
- Truyện đề cao cái gì ? Thể hiện tín ngỡng gì của nhân dân ?
- ý nghĩa của truyện ?
Nhóm 4 : Tìm hiểu vấn đề.
- Tìm chi tiết tởng tợng, kì ảo ?
- ý nghĩa của các chi tiết tởng tợng, kì ảo ?
Tổng hợp :
- Cho từng nhóm báo cáo kết quả.
- Cả lớp và giáo viên nhận xét, rút ra kết luận chung.
III - Ghi nhớ:

- Cho 2 học sinh đọc, giáo viên tổng kết lại.
- Dặn học sinh học thuộc.

IV - Luyện tập.
- Hớng dẫn học sinh làm câu 2 (SGK) .
* Cũng cố : Nhắc lại ý nghĩa của truyện.
- Hớng dẫn học sinh chuẩn bị cho tiết 3 của bài 1.

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×