Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 2 tuần 28 bài tập đọc bạn có biết

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: TẬP ĐỌC
Tiết: BẠN CÓ BIẾT
I. Mục tiêu
1Kiến thức:
-

Đọc trơn được cả bài, đọc đúng các từ khó: xê-côi-a; bao-báp; xăngti-mét các từ dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ.

-

Ngắt nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.

-

Đọc toàn bài với giọng bản tin rành mạch, rõ ràng.

2Kỹ năng:
-

Hiểu các từ mới trong SGK: tuổi thọ, ước tính, Vườn Quốc gia Cúc

Phương.

-

Hiểu nội dung bài: Cung cấp thông tin về 5 loại cây lạ trên thế giới
(cây lâu năm nhất, cây to nhất, cây cao nhất, cây gỗ thấp nhất, cây đồn
kết). Có ý thức tìm đọc mục Bạn có biết trên các báo.

3Thái độ:
-

Ham thích môn học.

II. Chuẩn bị
- GV: Tranh minh hoạ trong SGK. Báo Nhi đồng, Toán tuổi thơ,… Bút dạ,
giấy khổ to ghi sẵn nội dung. Các cây lạ mà con biết ở
………………………………………………
1. Cây cao nhất ………………………………………………
2. Cây thấp nhất …………………………………………….
3. Cây to nhất ………………………………………………….
Bảng phụ ghi sẵn các từ câu cần luyện đọc.
- HS: SGK.
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát


2. Bài cũ (3’) Kho báu.
- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về nội
dung bài Kho báu.

- 3 HS đọc nối tiếp, 1 HS đọc
cả bài. Sau đó trả lời câu hỏi
1, 2, 3 của bài.

- Nhận xét, cho điểm HS.
3. Bài mới


Giới thiệu: (1’)
- Giới thiệu mục Bạn có biết trên báo
Nhi đồng,… và nêu: Chuyên mục
này có rất nhiều điều lạ và hấp dẫn.
Bài học hôm nay các con sẽ biết một
số điều lạ về thế giới lồi cây.

- Theo dõi, quan sát.

Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Luyện đọc
a) Đọc mẫu
- GV đọc mẫu lần 1.

- Theo dõi và đọc thầm theo.

- Chú ý: giọng rành mạch, rõ ràng,
nghỉ hơi dài sau tiêu đề, nhấn giọng
ở những từ ngữ gợi tả để gây ấn
tượng.
b) Luyện phát âm
- Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn
khi đọc bài. Ví dụ:

- Tìm từ và trả lời theo yêu cầu
của GV:

+ Các từ đó là: lâu năm, nối rễ, chia
+ Tìm các từ có âm đầu l/n trong bài. (HS
sẻ, xê-côi-a, bao-báp, xăng-ti-mét.
phía Bắc)
+ Các từ đó là: cao nhất, tiệm giải
khát, thước kẻ rẽ, chia sẻ, xê-côi-a,
+ Tìm các từ có thanh hỏi, thanh ngã. (HS bao báp, xăng-ti-mét.
phía Nam)
- Nghe HS trả lời và ghi các từ này lên
bảng.
- Đọc mẫu và yêu cầu HS đọc các từ

- 5 đến 7 HS đọc bài cá nhân,
sau đó cả lớp đọc đồng thanh.
- Mỗi HS đọc 1 câu, đọc nối
tiếp từ đầu cho đến hết bài.


này. (Tập trung vào những HS mắc
lỗi phát âm)

- Tìm cách luyện đọc và đọc
các câu dài

- Yêu cầu HS đọc từng câu. Nghe và
chỉnh sửa lỗi cho HS, nếu có.
Câu to nhất.// Cây xê-côi-a 6000
c) Luyện đọc đoạn
tuổi ở Mĩ to đến mức/ người ta đặt
- Yêu cầu HS HS từng mục trước lớp được cả một tiệm giải khát trong
gốc cây.// Cây bao-báp 4000 tuổi ở
và tìm cách luyện đọc các câu dài.
Châu Phi cũng to không kém:/ cả
một lớp 40 HS nắm tay nhau/ mới
ôm được hết thân của nó.//

- Nối tiếp nhau đọc các đoạn 1,
2, 3, 4, 5. (Đọc 2 vòng).
- Lần lượt từng HS đọc trước
nhóm của mình, các bạn trong
nhóm chỉnh sửa lỗi cho nhau.
- Yêu cầu HS đọc theo đoạn trước lớp,
GV và cả lớp theo dõi để nhận xét.
- Chia nhóm HS và theo dõi HS đọc
theo nhóm.
d) Thi đọc
e) Cả lớp đọc đồng thanh
- Yêu cầu HS cả lớp đọc đồng thanh
đoạn 3, 4.
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
-

Yêu cầu 1 HS đọc phần chú
giải.

-

Yêu cầu cả lớp đọc thầm và
trả lời câu hỏi: Nhờ bài viết trên, em
biết được những điều gì mới?

- 1 HS đọc bài.
- Đọc thầm.
- 3 HS trả lời: Em biết trên thế
giới có những cây nào sống
lâu năm nhất, cây nào to nhất,
cây gỗ nào thấp nhất, cây nào
đồn kết nhất, các cây đó mọc
ở vùng nào.
-

Vì đó là những tin lạ mà mọi
người chưa biết./ Vì đó là
những tin sẽ gây ngạc nhiên
cho mọi người./ Đặt tên như
vậy để gợi trí tò mò của mọi
người./

- Hãy nói về cây cối ở làng, phố


phường hay trường em.
-

Vì sao bài báo lại được đặt tên
là Bạn có biết?

- HS làm việc theo nhóm.
- HS phải nói được: tên của
cây, các chi tiết về độ cao, độ
thấp, và to của cây.
- HS trình bày kết quả thảo
luận.

-

Gọi HS đọc câu hỏi 3.

-

Phát giấy vàbút dạ cho các
nhóm.

-

Chú ý hướng HS vào những
cây cối ở xung quanh ta.

-

Gọi đại diện các nhóm trình
bày.

-

Bình chọn nhóm có bản tin
hay nhất.

-

Đọc mục Bạn có biết sẽ có tác
dụng gì?

-

Tìm một số mục Bạn có biết
trong các báo cho HS đọc và hỏi lại
nội dung từng tin đó.

4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- Gọi 5 HS nối tiếp nhau đọc lại toàn
bài.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà sưu tầm các tin trên
mục Bạn có biết để kể cho các bạn
và người thân nghe. Về nhà chuẩn bị
bài sau: Cây dừa.

- Sẽ biết được nhiều điều mới lạ
trên thế giới.
- 3 đến 5 HS đọc báo.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×