Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc người gác rừng tí hon

Giáo án Tiếng Việt 5
Tập đọc :

NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON

I-MỤC TIÊU
1. Đọc trôi chảy, lưu lốt tồn bài. biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể chậm
rãi, nhanh và hồi hộp hơn ở đoạn kể về mưu trÝ và hành động dũng cảm của cậu
bé có ý thức bảo vệ rừng.
2.Hiểu ý nghĩa truyện : Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, sự thông minh và dũng
cảm của một công dân nhỏ tuổi.
- HS K-G trả lời thêm câu 3a.
II-ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK .
- GAĐT
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

Hoạt động dạy
A- BÀI CŨ
- Gọi 2 HS lên bảng.
- GV nhận xét, chấm điểm.

B- BÀI MỚI

Hoạt động học
-Hs đọc bài thơ Hành trình
của bầy ong .
-Trả lời câu hỏi về nội dung
bài .

1- Giới thiệu bài

- Quan sát tranh minh họa và
Cho HS quan sát tranh minh họa và mô tả những mô tả những gì vẽ trong tranh
gì vẽ trong tranh.
2- Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a)Luyện đọc

- 1 HS giái ®äc toµn bµi.

- Gäi 1 HS giái ®äc toµn bµi.
* Gäi 3 HS tiếp nối nhau đọc tồn bài (2 lượt) GV -3 hs khá giỏi đọc nối tiếp tồn
sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS.
bài .
- Gióp HS hiÓu nghÜa mét sè tõ.

TaiLieu.VN

-Hs nối tiếp nhau đọc 3 phần
của bài văn

Page 1


-Từng tốp 3 hs đọc nối tiếp
từng đoạn của bài .
-Hs luyện đọc theo cặp
* Luyện đọc theo nhóm đôi
* Gv đọc diễn cảm bài văn.

- Theo dâi, dïng bót ch× g¹ch
chç nhÊn giäng...b)Tìm hiểu bài
-Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, b¹n nhỏ đã phát HS nêu:
hiện được điều gì ?
-Lần theo dấu chân, bạn nhỏ đã nhìn thấy những -Hai ngày nay đâu có đồn
gì, nghe thấy những gì ?
khách tham quan nào .
-Hơn chục cây to bị chặt thành
khúc dài ; bọn trộm gỗ bàn
nhau sẽ dùng xe để chuyển gỗ
ăn trộm vào buổi tối.
+... th«ng minh: Thắc mắc khi
- Kể những việc làm của bạn nhỏ cho thấy bạn thấy dấu chân người lớn trong
là người thông minh, dũng cảm ?
rừng ; lần theo dấu chân để tự
giải đáp thắc mắc. Khi phát
hiện ra bọn trộm gỗ, lén chạy
theo đường tắt, gọi điện thoại
báo công an.
+ ...là người dũng cảm : chạy
đi gọi điện thoại báo công an
về hành động của kẻ xấu. Phối
hợp các chú công an bắt bọn
trộm gỗ .
- Nhóm đôi thảo luận rồi nối
tiếp nêu.
-Vì sao bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt bọn
trộm gỗ ?( HS Nhóm A: )
-Em học tập ở bạn nhỏ điều gì ?
c)Hướng dẫn đọc diễn cảm

TaiLieu.VN

Page 2


-Đọc diễn cảm một đoạn 3 để làm mẫu cho hs.
Chú ý nhấn giọng các từ : lửa đốt, bành bạch,
loay hoay, lao tới, khựng lại, lách cách, quả là,
dũng cảm.

- Nghe đọc để tìm cách đọc
diễn cảm. Thảo luận nêu những
từ được nhấn giọng trong đoạn.

-Từng nhóm 3 Hs luyện đọc
- Luyện đọc diễn cảm theo nhóm 3. Gv theo dõi, diễn cảm .
uốn nắn .
-Một vài hs thi đọc diễn cảm
- Thi đọc diễn cảm
trước lớp .
- Nhận xét, chấm điểm.
3- Củng cố , dặn dò :
- Hãy nêu ý nghĩa của truyện ?

- Biểu dương ý thức bảo vệ
rừng, sự thông minh và dũng
cảm của một công dân nhỏ
tuổi.

- Nhận xét tiết học, hướng dẫn chuẩn bị bài sau: - HS
Trồng rừng ngập mặn.

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×