Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường

Giáo án Tiếng Việt 5
Luyện từ và câu:

MỞ RỘNG VỐN TỪ : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I- MỤC TIÊU
- Hiểu được “ khu bảo tồn đa dạng sinh học” qua đoạn văn gợi ý ở BT1.
- Xếp các từ ngữ chỉ hành động đối với môi trường vào nhóm thích hợp theo yêu
cầu của BT2.
- Viết được đoạn văn ngắn về môi trường theo yêu cầu của BT3.
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- Bảng phụ trình bày nội dung BT2
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

Hoạt động dạy

Hoạt động học

Bài cũ
Bài mới:
1.


:

- 2 HS lên bảng, HS khác làm giấy
nháp.

- Yêu cầu HS đặt 1 câu có quan hệ từ
và cho biết từ ngữ ấy nối những từ ngữ
nào trong câu?
- Gv nhận xét, chấm điểm.

- Nghe

2. Bài cũ
Bài mới:

1- Giới thiệu bài
-GV giới thiệu bài.
2- Hướng dẫn làm bài tập
Bài tập 1 : Đọc yêu cầu và nội dung.

-1 hs đọc đọc yêu cầu, 1 hs đọc nội
- Gv gợi ý : Nghĩa của cụm từ khu bảo tồn dung (đọc cả chú thích : rừng
TaiLieu.VN

Page 1


đa dạnh sinh học đã được thể hiện ngay nguyên sinh, lồi lưỡng cư, rừng
trong đoạn văn.
thường xanh, rừng bán thường xanh),
- Chú ý số liệu thống kê và nhận xét về các lớp đọc thầm.
lồi động vật (55 lồi có vú, hơn 300 lồi
chim, 40 lồi bò sát ), thực vật (thảm thực -Hs đọc đoạn văn, trao đổi cùng bạn
vật rất phong phú, hàng trăm lồi cây)
bên cạnh.
-Lời giải đúng :
- Nhận xét, KL bài làm đúng.

Khu bảo tồn đa dạng sinh học là nơi


lưu giữ được nhiều lồi động vật và
thực vật. Rừng nguyên sinh Nam Cát
Tiên là khu bảo tồn đa dạng sinh học
vì rừng có động vật, có thảm thực vật
rất phong phú .

Bài tập 2 : Đọc yêu cầu và nội dung.

-1 hs đọc đọc yêu cầu, 2 hs đọc nội
dung, lớp đọc thầm.

-Nhóm 4 hoạt động hồn thành bài.
Đại diện mỗi nhóm tiếp nối nhau
- Tổ chức cho HS xếp từ theo hình thức trò trình bày kết quả .
chơi.
- Gv phát bút dạ và giấy khổ to 2-3 nhóm

-Lời giải :
* Hành động bảo vệ môi trường

- trồng cây, trồng rừng, phủ xanh đồi
trọc.

*Hành động phá hoại môi trường

-phá rừng, đánh cá bằng mìn, xả rác
bừa bãi, đốt nương, săn bắn thú rừng,
đánh cá bằng điện, buôn bán thú vật
hoang dã.

Nhận xét, Kl bài làm đúng, tuyên dương.

Bài tập 3 : Đọc yêu cầu bài

-Hs đọc yêu cầu BT : mỗi em chọn 1
cụm từ ở BT2 làm đề tài, viết đoạn
văn khoảng 5 câu về đề tài đó.

- Gợi ý : viết về đề tài hs tham gia phong -4 Hs nói đề tài mình chọn viết .
trào trồng cây gây rừng ; viết về hành động -Hs viết bài.
săn bắn thú rừng của một người nào đó.
-4HS theo dõi hai nhóm A,B, đọc
bài viết.

TaiLieu.VN

Page 2


- GV theo dõi giúp đỡ HS nhóm B.
- Cả lớp và gv nhận xét, ghi điểm .
3- Củng cố , dặn dò

-Nhắc lại nội dung cần ghi nhớ trong
bài.

-Nhận xét tiết học, biểu dương những hs - HS nghe, thực hiện.
học tốt.
-Yêu cầu những hs viết chưa đạt đoạn văn
ở BT3 về nhà hồn chỉnh đoạn văn.
- Chuẩn bị bài sau : Luyện tập về quan hệ
từ.

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×