Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu tập làm văn luyện từ tả cảnh

Giáo án Tiếng việt 5
Tập làm văn :

LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

(DỰNG ĐOẠN MỞ BÀI , KẾT BÀI)
I- MỤC TIÊU
1. Củng cố kiến thức về đoạn mở bài, đoạn kết bài trong bài văn tả cảnh.
2. Biết cách viết các kiểu mở bài, kết bài cho bài văn tả cảnh.
II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- Bảng phụ, phiếu học tập, VBTTV5.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Hoạt động dạy
1. Bài cũ :
- Gọi 2 HS lên bảng.

Hoạt động học
- 2 HS nối tiếp đọc đoạn văn miêu tả
ở tiết trước. HS khác nhận xét.

- Nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới :
1- Giới thiệu bài :

- Nghe

2- Hướng dẫn làm bài tập :
Bài 1 : Đọc yêu cầu và nội dung.

- 1 HS đọc yêu cầu, 2 HS nối tiếp
đọc và nội dung, lớp đọc thầm.

+ Đoạn nào mở bài theo kiểu trực tiếp,
- Trả lời
đoạn nào mở bài theo kiểu gián tiếp ?
- Nhận xét cách chọn của cả lớp, ghi lên
bảng.
- Nhận xét chốt câu trả lời đúng.
+ Cách viết của đoạn văn b có gì khác mà
em cho rằng đó là mở bài gían tiếp ?
+ Em hãy đọc những câu văn nói đến
những kỉ niệm đối với quê hương được
không ?
TaiLieu.VN

Page 1


KL : (a) là kiểu mở bài trực tiếp ; (b) là
kiểu mở bài gián tiếp.
- Nghe
+ Em thấy kiểu mở bài nào hay hơn
- HS nêu
Bài 2 : Đọc yêu cầu và nội dung.

-1 HS đọc yêu cầu.

+ Bài tập yêu cầu gì ?

- HS nêu.


GV gạch chân các từ trọng tâm. HS nêu.
-Yêu cầu thảo luận, làm bài theo nhóm.

- Chữa bài

- Nhóm 4, đọc thầm 2 đoạn văn, nêu
nhận xét 2 cách kết bài, ghi nhận xét
vào phiếu.
-1 nhóm làm phiếu lớn dán lên bảng
rồi trình bày.

- Nhận xét chốt bài làm đúng, yêu cầu HS
nhắc lại nội dung phiếu.

- KBKMR : Nói đến tình cảm của
+ Thế nào là kết bài KMR, thế nào là kết người viết với cảnh đang tả. KBMR :
bài MR ?
Nói đến tình cảm của người viết với
Các em sẽ thực hành 2 kiểu đó ở bài tập 3 cảnh đang tả. Nói thêm những việc
làm nhằm tô đẹp thêm cho cảnh.
Bài 3: Đọc yêu cầu.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

+ Đề bài yêu cầu gì ?

HS nêu GV gạch chân các từ trọng
+ Địa phương em có những cảnh thiên tâm.
nhiên nào ?
- HS nêu.
- Hướng dẫn quan sát tranh (cảnh thiên - Quan sát tranh theo yêu cầu.
nhiên ở điạ phương).
+ Em dự định tả cảnh gì ?

- HS nêu.

GVgợi ý : em có thể nói về cảnh đẹp - Nghe gợi ý và làm bài.
chung, sau đó giới thiệu về cảnh đẹp cụ
TaiLieu.VN

Page 2


thể ở địa phương mình...
- Nhận xét, ghi điểm.

-2 HS viết vào giấy khổ to, HS khác
viết vào vở.
-2 HS viết vào giấy khổ to trình bày
bài, HS khác nhận xét, bổ sung.
- 6 HS làm ở vở đọc bài làm của
mình (3 HS đọc mở bài, 3 HS đọc kết
bài), cả lớp theo dõi, nhận xét.

3- Củng cố , dặn dò:
- Trò chơi : Ai nhanh ? Ai đúng ?

- Cả lớp cùng chơi.

- Đọc 1 đoạn mở bài, 1 đoạn kết bài .

-1 HS đọc

- Nhận xét trò chơi.

- 2 HS nêu.

Nhận xét tiết học. Dặn những HS viết mở
bài, kết bài chưa đạt về nhà viết lại.
- Nghe
- Hướng dẫn chuẩn bị bài sau
- Nghe

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×