Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài nghìn năm văn hiến

Giáo án Tiếng việt 5
Tập đọc
NGHÌN NĂM VĂN HIẾN
I/ MỤC TIÊU:
-Biết đọc một văn bản có bảng thống kê giới thiệu truyền thống văn hóa
Việt Nam, đọc rõ ràng, rành mạch với giọng tự hào .
-Hiểu nội dung bài: Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời. Đó là
bằng chứng về nền văn hiến lâu đời của nước ta.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
-Bảng phụ viết sẵn bảng thống kê.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Hoạt động của GV

A- Kiểm tra: Kiểm tra 2 HS trên bảng

Hoạt động của HS

-HS đọc bài, trả lời câu hỏi

-Đọc từ đầu đến chín vàng bài Quang cảnh làng -Lớp nhận xét, bổ sung

mạc ngày mùa trả lời câu hỏi 1/SGK.
-Em hãy đọc phần còn lại và trả lời câu hỏi sau
4 SGK?
*GV nhận xét, đánh giá
B-Bài mới: Giới thiệu bài; nêu yêu cầu, mục
tiêu bài học.
*HĐ 1: Hướng dẫn HS luyện đọc:


-Yêu cầu HS làm việc cá nhân với SGK/15
-GV chia đoạn: 3 đoạn

-2 HS đọc nối tiếp toàn bài.

- GV chia đoạn: 3 đoạn
. Đoạn 1: Từ đầu đến 2500 tiến sĩ

-Học sinh đọc theo đoạn nối tiếp

. Đ oạn 2: Tiếp theo đến hết bảng thống kê.
. Đoạn 3:Còn lại
- Hướng dẫn HS luyện đọc trên từng đoạn
và đọc từ ngữ dễ đọc sai: Quốc Tử Giám, Trạng -3-5 HS luyện phát âm từ khó.
Nguyên
* Luyện đọc cả bài -Cho HS đọc cả bài .
-Cho HS đọc chú giải trong SGK, giải nghĩa từ
*GV đọc bài; giải nghĩa từ khó HS không hiểu.

-HS làm việc cả lớp; 2 em đọc
phần chú giải SGK

*HĐ 2: Tìm hiểu nội dung bài
-GV hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu bài theo
đoạn với câu hỏi SGK

-HS đọc thầm trong nhóm trao đổi

* Cách tiến hành: Hoạt động 4 nhóm.

các câu hỏi 1,2,3 SGK/16; sau đó

-GV chốt ý và cho HS rút ra nội dung bài

cử đại diện trả lời- lớp nhận xét.

*HĐ 3: Luyện đọc diễn cảm

-HS nêu nội dung bài học

-GV treo bảng phụ, cho HS luyện đọc nhóm 2;
chú ý đọc đoạn văn có bảng số liệu rõ ràng.

-HS luyện đọc; 3-4 em thi đọc tại

C- Củng cố-dăn dò:

lớp

+Cho HS đọc lại bài, nêu nội dung chính


+ Nhận xét tiết học; dăn dò học ở nhà

-1HS đọc bài, nêu nội dung bài

+ Chuẩn bị bài sau
Sắc màu em yêuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×