Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 15 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

Giáo án Tiếng việt 4
KỂ CHUYỆN
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I. Mục tiêu:
 Kể bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe , đã học về đồ chơi của trẻ
em hoặc những con vật gần gũi với em .
 Hiểu ý nghĩa truyện, tính cách của nhân vật trong mỗi câu truyện bạn kể .
 Lời kể chân thật , sinh động, giàu hình ảnh và sáng tạo.
 Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn theo các tiêu chí đã nêu .
II Đồ dùng dạy –học
 Đề bài viết sẵn trên bảng lớp
 HS chuẩn bị những câu chuyện có nhân vật là đồ chơi hay những con vật gần
gũi với em .
III. Hoạt động trên lớp.

Hoạt động của thầy
1. Ổn định

Hoạt động của trò
- HS hát.


2. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 3 HS nối tiếp nhau kể chuyện Búp bê của - HS thực hiện yêu cầu
ai ? bằng lời của búp bê .
- Gọi 1 HS đọc phần kết truyện với tình huống :


Cô chủ cũ đã gặp búp bê trên tay cô chủ mới .
- Nhận xét HS kể truyện và cho điểm HS .
3.Dạy - học bài mới
a) Giới thiệu bài .
- Kiểm tra HS chuẩn bị truyện có nhân vật là đồ
chơi hoặc con vật gần gũi với em.

- Tổ trưởng các tổ báo cáo việc chuẩn

- Giới thiệu: Tuổi thơ chúng ta có những người bị bài của các tổ viên .
bạn đáng yêu : đồ chơi , con vật quen thuộc . Có - Lắng nghe
rất nhiều câu truyện viết về những người bạn ấy.
Hôm nay , lớp chúng ta sẽ bình chọn xem bạn nào
kể câu truyện về chúng hay nhất .
b) Hướng dẫn kể chuyện
* Tìm hiểu bài
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Phân tích đề bài , dùng phấn màu gạch chân
dưới những từ ngữ : đồ chơi của trẻ em , con vật - 1 HS đọc thành tiếng
gần gũi .
- Yêu cầu HS quan sát tranh minh họa và đọc tên
truyện .

+ Chú lính chì dũng cảm – An đéc xen
.
+ Võ sĩ bọ ngựa – Tô Hoài .
+ Chú Đất Nung – Nguyễn Kiên .
+ Truyện chú lính chì dũng cảm và


chú Đất Nung có nhân vật là đồ chơi
+ Em còn biết nhân vật nào là đồ chơi của trẻ em của trẻ em . Truyện Võ sĩ Bọ Ngựa có
nhân vật là con vật gần gũi với trẻ


hoặc là con vật gần gũi với em ?
em .
+ Truyện : Dế mèn bênh vực kẻ yếu.
Chú mèo đi hia ,Vua lợn , Chim sơn
- Em hãy giới thiệu câu truyện của mình cho các ca và bông cúc trắng , Con ngỗng
bạn nghe .
vàng ,Con thỏ thông minh …
- 2 đến 3 HS giỏi giới thiệu mẫu .
+ Tôi muốn kể cho các bạn nghe về
câu chuyện con thỏ thông minh luôn
luôn giúp đỡ mọi người , trừng trị kẻ
gian ác .
+ Tôi xin kể câu chuyện “ Chú mèo đi
hia” . Nhân vật chính là một chú mèo
đi hia rất thông minh và trung thành
* Kể trong nhóm

với chủ .

- Yêu cầu HS kể truyện và trao đổi với bạn bè + Tôi xin kể chuyện “ Dế mèn phưu
tính cách nhân vật , ý nghĩa truyện .

lưu kí” của nhà văn Tô Hoài

- GV đi giúp các em gặp khó khăn .
Gợi ý :

- 2 HS ngồi cùng bàn kể chuyện, trao

+ Kể câu chuyện ngoài sách giáo khoa sẽ được đổi với nhau về nhân vật , ý nghĩa
truyện .
cộng điểm .
+ Kể câu chuyện phải có đầu, có kết thúc, kết


truyện theo lối mở rộng .
Nói với các bạn về tính cách nhân vật , ý nghĩa
truyện .
*Kể trước lớp
- Tổ chức cho HS thi kể .
- Khuyến khích HS hỏi lại bạn về tính cách nhân
vật , ý nghĩa truyện .
- Gọi HS nhận xét bạn kể .

- 5 HS thi kể .

- Nhận xét và cho điểm HS .
4. Củng cố, dặn dò
- Dặn HS về nhà kể lại truyện đã nghe cho người
thân nghe và chuẩn bị bài Kể chuyện được chứng
kiến .
- Nhận xét tiết học .

- HS nhận xét bạn kể theo các tiêu chí
đã nêu .

- Cả lớp lắng nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×