Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 14 bài luyện từ và câu dùng câu hỏi vào mục đích khác

Giáo án Tiếng việt 4
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
DÙNG CÂU HỎI VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC.
I, Mục tiêu:
- Nắm được một số tác dụng phụ của câu hỏi.
- Biết dùng câu hỏi để thể hiện thái độ khen chê, sự khẳng định , phủ định hoặc yêu
cầu, mong muốn trong những tình huống cụ thể.
II, Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết nội dung bài 1.
- Giấy làm bài 2.
III, Các hoạt động dạy học:
1, Giới thiệu bài – ghi đầu bài: 2’
2, Hướng dẫn nhận xét: 15’
Bài 1: Đọc đoạn văn đối thoại giữa ông

- Hs đọc đoạn đối thoại.

Hòn Rấm với chú bé Đất trong truyện

- Hs xác định các câu hỏi trong đoạn


Chú đất nung.

đối thoại: Sao chú mày nhát thế?

- Tìm câu hỏi trong đoạn văn đối thoại?

Nung ấy ạ?
Chứ sao?

Bài 2:

- Hs nêu yêu cầu của bài.

- Theo em, các câu hỏi của ông Hòn

- Hs nêu câu hỏi của ông Hòn Rấm.

Rấm có dùng để hỏi về điều chưa biết
không? Nếu không chúng dùng làm gì?

- Các câu hỏi của ông Hòn Rấm không
dùng để hỏi mà dùng để chê cu Đất


- Hướng dẫn hs phân tích từng câu hỏi.

( câu hỏi 1) ; dùng để khẳng định đất có
thể nung trong lửa.

Bài 3:

- Hs nêu yêu cầu của bài.

- Câu hỏi: “ Các cháu có thể nói nhỏ

- Câu hỏi này dùng với mục đích yêu

hơn không?” có tác dụng gì?

cầu các cháu hãy nói nhỏ hơn.* Ghi nhớ:

- Hs nêu ghi nhớ sgk.

3/ Luyện tập:22’
Bài 1: Các câu hỏi sau dùng để làm gì?

- Hs nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu hs đọc các câu hỏi.

- Hs đọc các câu hỏi đã cho.

- Xác định tác dụng của câu hỏi trong

- Hs nêu mục đích của từng câu hỏi.

mỗi trường hợp.
- Nhận xét.
Bài 2: Đặt câu phù hợp với các tình

- Hs nêu yêu cầu của bài.

huống cho sau đây.

- Hs đặt câu.

- Chữa bài, nhận xét.
Bài 3: Hãy nêu một vài tình huống có

- Hs nêu yêu cầu của bài.

thể dùng câu hỏi để:
+ Tỏ thái độ khen, chê.
+ Khẳng định, phủ định.
+ Thể hiện yêu cầu, mong muốn.
- Chữa bài, nhận xét.
3, Củng cố, dặn dò:1’

- Hs nêu tình huống có thể dùng câu hỏi
với từng mục đích.


- Chuẩn bị bài sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×